počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Prakovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 543497 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1368
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:3415  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:3397   [rozdiel 2011-2001: -18] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:3292   [rozdiel 2021-2011: -105] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47877155 1
5 - 98169150 12
10 - 14103101204 2
15 - 198797184 -10
20 - 2497108205 -11
25 - 29134121255 13
30 - 34121110231 11
35 - 39105112217 -7
40 - 44130143273 -13
45 - 4911598213 17
50 - 549997196 2
55 - 5910098198 2
60 - 64107122229 -15
65 - 69109133242 -24
70 - 746191152 -30
75 - 79274774 -20
80 - 84144660 -32
85 - 8982634 -18
90 - 9461319 -7
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 1582 1710 3292 -128


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži158248.06
2.)ženy171051.94
3.)spolu3292 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)50915.46
2.)Produktívny vek (15-64)220166.86
2.)Poproduktívny vek (65+)58217.68
3.)spolu3292 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava