počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Považská Bystrica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:61617


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Považská Bystrica Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Považská Bystrica  38 641 
 62,7% 
 2) Papradno  2 407 
 3,9% 
 3) Udiča  2 247 
 3,6% 
 4) Pružina  2 037 
 3,3% 
 5) Plevník - Drienové  1 639 
 2,7% 
 6) Domaniža  1 601 
 2,6% 
 7) Prečín  1 510 
 2,5% 
 8) Dolná Mariková  1 412 
 2,3% 
 9) Sverepec  1 356 
 2,2% 
 10) Brvnište  1 214 
 2,0% 
 11) Jasenica  1 191 
 1,9% 
 12) Dolný Lieskov  820 
 1,3% 
 13) Stupné  684 
 1,1% 
 14) Hatné  636 
 1,0% 
 15) Horná Mariková  576 
 0,9% 
 16) Bodiná  493 
 0,8% 
 17) Slopná  484 
 0,8% 
 18) Malé Lednice  480 
 0,8% 
 19) Horný Lieskov  434 
 0,7% 
 20) Klieština  346 
 0,6% 
 21) Kostolec  248 
 0,4% 
 22) Vrchteplá  248 
 0,4% 
 23) Záskalie  194 
 0,3% 
 24) Sádočné  155 
 0,3% 
 25) Počarová  149 
 0,2% 
 26) Čelkova Lehota  148 
 0,2% 
 27) Ďurďové  142 
 0,2% 
 28) Podskalie  125 
 0,2% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava