počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Martin   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:94376


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Martin Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Martin  52 520 
 55,6% 
 2) Vrútky  7 511 
 8,0% 
 3) Sučany  4 711 
 5,0% 
 4) Turany  4 193 
 4,4% 
 5) Valča  1 760 
 1,9% 
 6) Kláštor pod Znievom  1 757 
 1,9% 
 7) Bystrička  1 476 
 1,6% 
 8) Košťany nad Turcom  1 336 
 1,4% 
 9) Belá - Dulice  1 235 
 1,3% 
 10) Žabokreky  1 206 
 1,3% 
 11) Príbovce  1 102 
 1,2% 
 12) Krpeľany  1 087 
 1,2% 
 13) Turčianske Kľačany  1 024 
 1,1% 
 14) Blatnica  1 021 
 1,1% 
 15) Dražkovce  1 019 
 1,1% 
 16) Necpaly  998 
 1,1% 
 17) Turčianska Štiavnička  954 
 1,0% 
 18) Lipovec  899 
 1,0% 
 19) Podhradie  682 
 0,7% 
 20) Sklabiňa  645 
 0,7% 
 21) Trebostovo  600 
 0,6% 
 22) Ďanová  559 
 0,6% 
 23) Turčiansky Peter  536 
 0,6% 
 24) Šútovo  509 
 0,5% 
 25) Diaková  491 
 0,5% 
 26) Slovany  441 
 0,5% 
 27) Vrícko  440 
 0,5% 
 28) Turčianske Jaseno  419 
 0,4% 
 29) Rakovo  381 
 0,4% 
 30) Benice  351 
 0,4% 
 31) Dolný Kalník  301 
 0,3% 
 32) Trnovo  280 
 0,3% 
 33) Nolčovo  255 
 0,3% 
 34) Socovce  239 
 0,3% 
 35) Ratkovo  194 
 0,2% 
 36) Horný Kalník  186 
 0,2% 
 37) Sklabinský Podzámok  181 
 0,2% 
 38) Turčiansky Ďur  171 
 0,2% 
 39) Záborie  170 
 0,2% 
 40) Ležiachov  155 
 0,2% 
 41) Folkušová  150 
 0,2% 
 42) Laskár  120 
 0,1% 
 43) Karlová  111 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“