počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Žilina   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:161377


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Žilina Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Žilina  82 656 
 51,2% 
 2) Rajec  5 897 
 3,7% 
 3) Teplička nad Váhom  4 379 
 2,7% 
 4) Terchová  4 009 
 2,5% 
 5) Varín  3 896 
 2,4% 
 6) Belá  3 338 
 2,1% 
 7) Rosina  3 329 
 2,1% 
 8) Višňové  3 004 
 1,9% 
 9) Rajecké Teplice  2 841 
 1,8% 
 10) Strečno  2 613 
 1,6% 
 11) Divina  2 441 
 1,5% 
 12) Turie  2 050 
 1,3% 
 13) Dlhé Pole  1 938 
 1,2% 
 14) Stráňavy  1 916 
 1,2% 
 15) Lietavská Lúčka  1 878 
 1,2% 
 16) Kamenná Poruba  1 856 
 1,2% 
 17) Lietavská Svinná - Babkov  1 702 
 1,1% 
 18) Dolný Hričov  1 651 
 1,0% 
 19) Konská  1 650 
 1,0% 
 20) Krasňany  1 614 
 1,0% 
 21) Svederník  1 614 
 1,0% 
 22) Lietava  1 601 
 1,0% 
 23) Dolná Tižina  1 456 
 0,9% 
 24) Gbeľany  1 449 
 0,9% 
 25) Mojš  1 311 
 0,8% 
 26) Rajecká Lesná  1 234 
 0,8% 
 27) Ďurčiná  1 096 
 0,7% 
 28) Nededza  1 070 
 0,7% 
 29) Kunerad  1 050 
 0,7% 
 30) Divinka  1 022 
 0,6% 
 31) Podhorie  949 
 0,6% 
 32) Stránske  889 
 0,6% 
 33) Hôrky  882 
 0,5% 
 34) Zbyňov  881 
 0,5% 
 35) Lysica  871 
 0,5% 
 36) Horný Hričov  835 
 0,5% 
 37) Bitarová  808 
 0,5% 
 38) Lutiše  761 
 0,5% 
 39) Ovčiarsko  709 
 0,4% 
 40) Stráža  673 
 0,4% 
 41) Brezany  657 
 0,4% 
 42) Fačkov  653 
 0,4% 
 43) Jasenové  614 
 0,4% 
 44) Kotrčiná Lúčka  568 
 0,4% 
 45) Porúbka  521 
 0,3% 
 46) Kľače  419 
 0,3% 
 47) Nezbudská Lúčka  386 
 0,2% 
 48) Veľká Čierna  365 
 0,2% 
 49) Hričovské Podhradie  354 
 0,2% 
 50) Malá Čierna  331 
 0,2% 
 51) Šuja  327 
 0,2% 
 52) Paština Závada  244 
 0,2% 
 53) Čičmany  119 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava