počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Karlová  

kód obce: 512346 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 14.98 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Laskár  2,38 
 
 2) Ďanová  3,14 
 
 3) Socovce  3,80 
 
 4) Rakovo  4,33 
 
 5) Blatnica  4,51 
 
 6) Príbovce  4,97 
 
 7) Benice  6,07 
 
 8) Turčiansky Ďur  6,71 
 
 9) Folkušová  6,74 
 
 10) Košťany nad Turcom  7,65 
 
 11) Ležiachov  7,74 
 
 12) Žabokreky  8,40 
 
 13) Valča  9,03 
 
 14) Turčiansky Peter  9,33 
 
 15) Slovany  9,73 
 
 16) Necpaly  9,93 
 
 17) Trnovo  10,00 
 
 18) Kláštor pod Znievom  10,19 
 
 19) Trebostovo  12,18 
 
 20) Belá - Dulice  12,79 
 
 21) Bystrička  12,98 
 
 22) Martin  12,98 
 
 23) Dražkovce  15,54 
 
 24) Turčianske Jaseno  15,88 
 
 25) Dolný Kalník  17,79 
 
 26) Diaková  17,95 
 
 27) Horný Kalník  19,12 
 
 28) Záborie  19,20 
 
 29) Vrícko  19,40 
 
 30) Vrútky  20,38 
 
 31) Sklabiňa  21,30 
 
 32) Sučany  21,65 
 
 33) Lipovec  23,24 
 
 34) Sklabinský Podzámok  23,95 
 
 35) Ratkovo  25,64 
 
 36) Turčianska Štiavnička  25,77 
 
 37) Turany  26,09 
 
 38) Turčianske Kľačany  26,54 
 
 39) Krpeľany  26,59 
 
 40) Šútovo  28,07 
 
 41) Podhradie  28,41 
 
 42) Nolčovo  30,97 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava