počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Uhrovské Podhradie  

kód obce: 505633 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1481
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 20.98 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Omastiná  2,42 
 
 2) Žitná - Radiša  3,23 
 
 3) Uhrovec  6,05 
 
 4) Kšinná  7,64 
 
 5) Horné Naštice  9,48 
 
 6) Bánovce nad Bebravou  13,43 
 
 7) Miezgovce  14,93 
 
 8) Dolné Naštice  15,77 
 
 9) Veľké Chlievany  16,34 
 
 10) Dvorec  16,65 
 
 11) Otrhánky  18,32 
 
 12) Brezolupy  18,38 
 
 13) Rybany  18,76 
 
 14) Pravotice  18,77 
 
 15) Pečeňany  18,88 
 
 16) Prusy  19,28 
 
 17) Haláčovce  19,48 
 
 18) Podlužany  19,50 
 
 19) Dežerice  19,60 
 
 20) Ruskovce  20,91 
 
 21) Nedašovce  21,24 
 
 22) Vysočany  21,60 
 
 23) Ľutov  22,33 
 
 24) Borčany  22,45 
 
 25) Veľké Držkovce  22,66 
 
 26) Malá Hradná  23,63 
 
 27) Dubnička  23,80 
 
 28) Pochabany  24,34 
 
 29) Chudá Lehota  24,53 
 
 30) Malé Hoste  24,61 
 
 31) Cimenná  24,74 
 
 32) Timoradza  25,09 
 
 33) Šišov  25,68 
 
 34) Veľké Hoste  25,74 
 
 35) Zlatníky  26,78 
 
 36) Libichava  27,17 
 
 37) Krásna Ves  27,97 
 
 38) Slatinka nad Bebravou  29,40 
 
 39) Slatina nad Bebravou  31,50 
 
 40) Šípkov  34,64 
 
 41) Trebichava  35,00 
 
 42) Čierna Lehota  38,29 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava