počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jastrabá  

kód obce: 516881 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1487
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 17.6 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Bartošova Lehôtka  3,55 
 
 2) Dolná Ves  5,03 
 
 3) Ihráč  5,13 
 
 4) Trnavá Hora  5,91 
 
 5) Horná Ves  6,03 
 
 6) Nevoľné  8,35 
 
 7) Kremnica  9,74 
 
 8) Stará Kremnička  9,94 
 
 9) Pitelová  10,35 
 
 10) Lúčky  12,26 
 
 11) Hronská Dúbrava  13,05 
 
 12) Ladomerská Vieska  13,26 
 
 13) Kremnické Bane  13,85 
 
 14) Žiar nad Hronom  14,95 
 
 15) Kopernica  15,14 
 
 16) Krahule  16,47 
 
 17) Kunešov  17,37 
 
 18) Lovča  18,38 
 
 19) Lutila  18,38 
 
 20) Lehôtka pod Brehmi  19,67 
 
 21) Dolná Trnávka  20,82 
 
 22) Lovčica - Trubín  21,59 
 
 23) Hliník nad Hronom  22,04 
 
 24) Dolná Ždaňa  23,17 
 
 25) Slaská  23,51 
 
 26) Janova Lehota  24,39 
 
 27) Bzenica  24,89 
 
 28) Kosorín  25,86 
 
 29) Horná Ždaňa  26,15 
 
 30) Sklené Teplice  27,29 
 
 31) Prestavlky  28,90 
 
 32) Repište  29,99 
 
 33) Vyhne  30,82 
 
 34) Prochot  32,20 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava