počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Gyňov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521388 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1255
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 608 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 582 | rozdiel (2011-2001): 26

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4191938 0
5 - 9101525 -5
10 - 1418826 10
15 - 19241842 6
20 - 24182139 -3
25 - 29262248 4
30 - 34353671 -1
35 - 39322153 11
40 - 44201535 5
45 - 49181937 -1
50 - 54211637 5
55 - 59152742 -12
60 - 64191231 7
65 - 6971623 -9
70 - 7471118 -4
75 - 79111324 -2
80 - 845914 -4
85 - 89044 -4
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu305303608 2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava