počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rovinka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 508209 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1274
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1274  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2250   [rozdiel 2011-2001: 976] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:5136   [rozdiel 2021-2011: 2886] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4293236529 57
5 - 9216219435 -3
10 - 14185143328 42
15 - 1911697213 19
20 - 248190171 -9
25 - 29129149278 -20
30 - 34212297509 -85
35 - 39290341631 -51
40 - 44281283564 -2
45 - 49218201419 17
50 - 54111118229 -7
55 - 5987101188 -14
60 - 648888176 0
65 - 6976122198 -46
70 - 746680146 -14
75 - 79173552 -18
80 - 84112738 -16
85 - 8971320 -6
90 - 944610 -2
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 2488 2648 5136 -160


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži248848.44
2.)ženy264851.56
3.)spolu5136 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)129225.16
2.)Produktívny vek (15-64)337865.77
2.)Poproduktívny vek (65+)4669.07
3.)spolu5136 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava