počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Žiar nad Hronom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:44844


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Žiar nad Hronom Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Žiar nad Hronom  17 578 
 39,2% 
 2) Kremnica  4 934 
 11,0% 
 3) Hliník nad Hronom  2 725 
 6,1% 
 4) Lovčica - Trubín  1 574 
 3,5% 
 5) Lutila  1 425 
 3,2% 
 6) Trnavá Hora  1 238 
 2,8% 
 7) Vyhne  1 149 
 2,6% 
 8) Stará Kremnička  1 131 
 2,5% 
 9) Janova Lehota  939 
 2,1% 
 10) Dolná Ždaňa  848 
 1,9% 
 11) Ladomerská Vieska  792 
 1,8% 
 12) Prestavlky  679 
 1,5% 
 13) Horná Ves  675 
 1,5% 
 14) Lovča  669 
 1,5% 
 15) Pitelová  631 
 1,4% 
 16) Bzenica  614 
 1,4% 
 17) Prochot  567 
 1,3% 
 18) Jastrabá  562 
 1,3% 
 19) Horná Ždaňa  544 
 1,2% 
 20) Slaská  511 
 1,1% 
 21) Ihráč  499 
 1,1% 
 22) Kosorín  476 
 1,1% 
 23) Hronská Dúbrava  417 
 0,9% 
 24) Nevoľné  405 
 0,9% 
 25) Kopernica  397 
 0,9% 
 26) Lehôtka pod Brehmi  396 
 0,9% 
 27) Sklené Teplice  380 
 0,8% 
 28) Bartošova Lehôtka  354 
 0,8% 
 29) Dolná Trnávka  332 
 0,7% 
 30) Repište  276 
 0,6% 
 31) Krahule  259 
 0,6% 
 32) Kremnické Bane  255 
 0,6% 
 33) Dolná Ves  220 
 0,5% 
 34) Kunešov  201 
 0,4% 
 35) Lúčky  192 
 0,4% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava