počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Blahová  

kód obce: 501484 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1951
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 24.49 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Bellova Ves  2,69 
 
 2) Potônske Lúky  6,79 
 
 3) Lehnice  9,23 
 
 4) Horná Potôň  9,62 
 
 5) Nový Život  10,12 
 
 6) Čenkovce  11,34 
 
 7) Michal na Ostrove  11,45 
 
 8) Oľdza  12,28 
 
 9) Orechová Potôň  13,46 
 
 10) Zlaté Klasy  14,07 
 
 11) Hubice  14,83 
 
 12) Macov  14,95 
 
 13) Vydrany  15,14 
 
 14) Veľká Paka  15,21 
 
 15) Mierovo  15,45 
 
 16) Blatná na Ostrove  15,50 
 
 17) Vieska  15,78 
 
 18) Holice  15,94 
 
 19) Janíky  17,00 
 
 20) Veľké Blahovo  17,28 
 
 21) Štvrtok na Ostrove  17,58 
 
 22) Trnávka  17,96 
 
 23) Rohovce  18,55 
 
 24) Dunajská Streda  18,65 
 
 25) Čakany  18,77 
 
 26) Lúč na Ostrove  19,74 
 
 27) Báč  19,99 
 
 28) Kvetoslavov  20,29 
 
 29) Kráľovičove Kračany  21,17 
 
 30) Hviezdoslavov  21,22 
 
 31) Kostolné Kračany  21,38 
 
 32) Kyselica  21,53 
 
 33) Veľké Dvorníky  21,70 
 
 34) Malé Dvorníky  21,95 
 
 35) Kútniky  22,48 
 
 36) Horný Bar  23,03 
 
 37) Šamorín  23,16 
 
 38) Povoda  23,23 
 
 39) Dolný Bar  24,77 
 
 40) Mad  25,49 
 
 41) Ohrady  25,89 
 
 42) Dunajský Klátov  26,28 
 
 43) Vrakúň  26,31 
 
 44) Trstená na Ostrove  26,84 
 
 45) Jurová  26,94 
 
 46) Jahodná  28,89 
 
 47) Baka  29,25 
 
 48) Padáň  29,67 
 
 49) Dolný Štál  29,93 
 
 50) Trhová Hradská  30,51 
 
 51) Gabčíkovo  32,12 
 
 52) Boheľov  32,95 
 
 53) Horné Mýto  33,22 
 
 54) Topoľníky  34,46 
 
 55) Pataš  37,09 
 
 56) Veľký Meder  37,43 
 
 57) Ňárad  38,03 
 
 58) Okoč  38,57 
 
 59) Sap  40,49 
 
 60) Čiližská Radvaň  44,03 
 
 61) Bodíky  44,56 
 
 62) Medveďov  44,62 
 
 63) Baloň  45,44 
 
 64) Kľúčovec  45,49 
 
 65) Vojka nad Dunajom  51,69 
 
 66) Dobrohošť  55,11 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava