počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Blahová  

kód obce: 501484 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1951
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 22.63 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Bellova Ves  2,22 
 
 2) Potônske Lúky  6,02 
 
 3) Lehnice  8,15 
 
 4) Nový Život  8,39 
 
 5) Horná Potôň  8,51 
 
 6) Michal na Ostrove  9,77 
 
 7) Čenkovce  10,09 
 
 8) Oľdza  10,72 
 
 9) Orechová Potôň  11,21 
 
 10) Zlaté Klasy  12,00 
 
 11) Hubice  12,80 
 
 12) Macov  12,85 
 
 13) Vieska  12,93 
 
 14) Veľká Paka  13,26 
 
 15) Blatná na Ostrove  13,43 
 
 16) Holice  13,61 
 
 17) Mierovo  13,98 
 
 18) Vydrany  14,86 
 
 19) Janíky  14,87 
 
 20) Trnávka  15,25 
 
 21) Veľké Blahovo  15,31 
 
 22) Lúč na Ostrove  16,42 
 
 23) Rohovce  16,43 
 
 24) Čakany  16,50 
 
 25) Štvrtok na Ostrove  17,16 
 
 26) Báč  17,70 
 
 27) Dunajská Streda  17,82 
 
 28) Kráľovičove Kračany  18,20 
 
 29) Kvetoslavov  18,31 
 
 30) Kyselica  18,77 
 
 31) Kostolné Kračany  19,40 
 
 32) Hviezdoslavov  19,68 
 
 33) Malé Dvorníky  20,20 
 
 34) Veľké Dvorníky  20,57 
 
 35) Horný Bar  20,61 
 
 36) Povoda  20,96 
 
 37) Kútniky  21,44 
 
 38) Šamorín  21,64 
 
 39) Mad  23,24 
 
 40) Jurová  23,65 
 
 41) Dolný Bar  23,69 
 
 42) Ohrady  24,30 
 
 43) Vrakúň  24,44 
 
 44) Trstená na Ostrove  24,91 
 
 45) Dunajský Klátov  25,49 
 
 46) Padáň  26,70 
 
 47) Baka  26,99 
 
 48) Jahodná  27,95 
 
 49) Trhová Hradská  28,46 
 
 50) Dolný Štál  28,56 
 
 51) Boheľov  30,14 
 
 52) Gabčíkovo  30,47 
 
 53) Horné Mýto  31,04 
 
 54) Topoľníky  32,52 
 
 55) Pataš  33,67 
 
 56) Okoč  36,94 
 
 57) Ňárad  37,27 
 
 58) Veľký Meder  38,22 
 
 59) Sap  39,11 
 
 60) Čiližská Radvaň  40,00 
 
 61) Baloň  40,99 
 
 62) Bodíky  42,27 
 
 63) Medveďov  43,57 
 
 64) Kľúčovec  44,41 
 
 65) Vojka nad Dunajom  50,07 
 
 66) Dobrohošť  52,61 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava