počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rožňava  

kód obce: 525529 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1291
Lokalizácia: Košický kraj » okres Rožňava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 20.12 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Betliar  5,74 
 
 2) Čučma  5,81 
 
 3) Rudná  7,92 
 
 4) Krásnohorské Podhradie  8,16 
 
 5) Gemerská Poloma  8,70 
 
 6) Brzotín  8,72 
 
 7) Jovice  10,06 
 
 8) Rakovnica  10,64 
 
 9) Lipovník  11,18 
 
 10) Henckovce  11,54 
 
 11) Pača  11,65 
 
 12) Rožňavské Bystré  11,81 
 
 13) Kružná  11,83 
 
 14) Slavec  12,43 
 
 15) Drnava  13,03 
 
 16) Krásnohorská Dlhá Lúka  13,30 
 
 17) Nižná Slaná  13,51 
 
 18) Honce  14,74 
 
 19) Petrovo  17,37 
 
 20) Gočovo  17,62 
 
 21) Kováčová  17,90 
 
 22) Plešivec  17,97 
 
 23) Štítnik  18,00 
 
 24) Kobeliarovo  18,30 
 
 25) Roštár  18,44 
 
 26) Jablonov nad Turňou  19,20 
 
 27) Lúčka  20,03 
 
 28) Vlachovo  20,11 
 
 29) Koceľovce  21,07 
 
 30) Silica  21,39 
 
 31) Hrhov  21,62 
 
 32) Gemerská Hôrka  21,82 
 
 33) Ochtiná  22,18 
 
 34) Bohúňovo  22,19 
 
 35) Gočaltovo  22,28 
 
 36) Markuška  22,38 
 
 37) Slavoška  22,40 
 
 38) Kunova Teplica  22,71 
 
 39) Rozložná  22,85 
 
 40) Ardovo  23,09 
 
 41) Bôrka  23,28 
 
 42) Pašková  23,31 
 
 43) Hrušov  23,58 
 
 44) Čoltovo  24,01 
 
 45) Hanková  24,57 
 
 46) Dlhá Ves  24,98 
 
 47) Silická Jablonica  25,20 
 
 48) Rochovce  25,38 
 
 49) Dobšiná  25,73 
 
 50) Brdárka  26,19 
 
 51) Silická Brezová  26,61 
 
 52) Meliata  26,88 
 
 53) Slavošovce  27,81 
 
 54) Vyšná Slaná  28,16 
 
 55) Kečovo  30,74 
 
 56) Gemerská Panica  31,15 
 
 57) Čierna Lehota  32,22 
 
 58) Rejdová  32,30 
 
 59) Bretka  34,36 
 
 60) Stratená  34,53 
 
 61) Dedinky  34,66 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava