počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Potoky  

kód obce: 527726 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1551
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 19 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Duplín  3,12 
 
 2) Tisinec  4,78 
 
 3) Stropkov  8,75 
 
 4) Krušinec  11,40 
 
 5) Chotča  12,15 
 
 6) Breznička  13,60 
 
 7) Šandal  13,63 
 
 8) Vyškovce  13,72 
 
 9) Breznica  13,74 
 
 10) Vojtovce  15,46 
 
 11) Baňa  15,84 
 
 12) Potôčky  15,90 
 
 13) Bukovce  16,77 
 
 14) Miňovce  16,84 
 
 15) Vislava  17,64 
 
 16) Nižná Olšava  17,68 
 
 17) Brusnica  18,25 
 
 18) Veľkrop  19,22 
 
 19) Mrázovce  19,51 
 
 20) Oľšavka  19,52 
 
 21) Turany nad Ondavou  19,84 
 
 22) Makovce  19,86 
 
 23) Lomné  19,94 
 
 24) Krišľovce  20,57 
 
 25) Kolbovce  20,68 
 
 26) Vyšná Olšava  20,95 
 
 27) Gribov  21,25 
 
 28) Staškovce  21,38 
 
 29) Kručov  21,78 
 
 30) Bžany  22,00 
 
 31) Havaj  22,44 
 
 32) Jakušovce  23,18 
 
 33) Tokajík  23,22 
 
 34) Kožuchovce  24,56 
 
 35) Vyšný Hrabovec  24,56 
 
 36) Vladiča  24,83 
 
 37) Korunková  25,46 
 
 38) Bystrá  25,84 
 
 39) Varechovce  25,86 
 
 40) Malá Poľana  26,43 
 
 41) Soľník  26,81 
 
 42) Miková  29,13 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava