počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Potoky  

kód obce: 527726 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1551
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 17.33 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Duplín  2,84 
 
 2) Tisinec  4,45 
 
 3) Stropkov  7,31 
 
 4) Krušinec  9,57 
 
 5) Chotča  10,95 
 
 6) Šandal  11,47 
 
 7) Breznica  11,74 
 
 8) Vyškovce  12,15 
 
 9) Breznička  12,50 
 
 10) Baňa  13,09 
 
 11) Vojtovce  13,74 
 
 12) Potôčky  14,66 
 
 13) Bukovce  14,93 
 
 14) Miňovce  15,23 
 
 15) Nižná Olšava  15,51 
 
 16) Vislava  15,64 
 
 17) Brusnica  16,08 
 
 18) Veľkrop  17,51 
 
 19) Oľšavka  17,70 
 
 20) Makovce  18,23 
 
 21) Mrázovce  18,37 
 
 22) Vyšná Olšava  18,37 
 
 23) Kolbovce  18,41 
 
 24) Gribov  18,67 
 
 25) Krišľovce  18,75 
 
 26) Turany nad Ondavou  19,02 
 
 27) Lomné  19,16 
 
 28) Staškovce  19,70 
 
 29) Havaj  20,67 
 
 30) Jakušovce  20,76 
 
 31) Bžany  21,05 
 
 32) Kožuchovce  21,10 
 
 33) Kručov  21,35 
 
 34) Tokajík  22,01 
 
 35) Vladiča  22,80 
 
 36) Korunková  23,31 
 
 37) Vyšný Hrabovec  23,44 
 
 38) Bystrá  24,01 
 
 39) Varechovce  24,84 
 
 40) Soľník  24,89 
 
 41) Malá Poľana  24,98 
 
 42) Miková  26,74 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava