počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Unín  

kód obce: 504939 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1392
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Skalica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 16.18 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Radimov  3,46 
 
 2) Petrova Ves  5,13 
 
 3) Letničie  7,02 
 
 4) Gbely  9,66 
 
 5) Holíč  11,29 
 
 6) Trnovec  13,47 
 
 7) Kátov  13,98 
 
 8) Kopčany  14,77 
 
 9) Vrádište  15,15 
 
 10) Prietržka  15,29 
 
 11) Popudinské Močidľany  16,43 
 
 12) Skalica  18,37 
 
 13) Dubovce  19,32 
 
 14) Brodské  20,23 
 
 15) Radošovce  21,10 
 
 16) Mokrý Háj  22,37 
 
 17) Oreské  22,88 
 
 18) Koválovec  24,19 
 
 19) Chropov  24,38 
 
 20) Lopašov  25,09 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava