počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Prehľadné štatistiky
Rýchle vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
Mapové zobrazenia
Súčasťou tejto stránky je aj niekoľko mapových výstupov, ktoré využívajú rôzne formáty. Nájdete tu štandardné využitie služby Google Maps ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Voronoi polygóny pre obce SR
 Bodová mapa obcí SR (Google Maps)
 Vzdialenosť medzi obcami a detailné informácie o trase (využité Google Direction Service)
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými obcami (využité Google Distance Service)
 Mapy vytvorené pomocou služby ArcGIS online
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vyhľadávanie obcí v určitej vzdialenosti od inej obce (Google Maps)


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 219 |  počet obcí s www stránkou: 2708 |  počet oficiálnych www stránok: 2358


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 708 / 2 927 
 92,5%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 358 / 2 708 
 87,1%  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
2902513849  Stanča811Trebišov800Košický
2903543781  Stankovce *811Trebišov800Košický
2904543799  Strážne811Trebišov800Košický
2905543802  Streda nad Bodrogom811Trebišov800Košický
2906528153  Svätá Mária811Trebišov800Košický
2907528650  Svätuše811Trebišov800Košický
2908543811  Svinice811Trebišov800Košický
2909528099  Trebišov811Trebišov800Košický
2910543829  Trnávka811Trebišov800Košický
2911543845  Veľaty811Trebišov800Košický
2912513806  Veľká Tŕňa811Trebišov800Košický
2913543861  Veľké Ozorovce811Trebišov800Košický
2914543896  Veľké Trakany811Trebišov800Košický
2915543900  Veľký Horeš811Trebišov800Košický
2916543918  Veľký Kamenec811Trebišov800Košický
2917543926  Viničky811Trebišov800Košický
2918543934  Višňov811Trebišov800Košický
2919543951  Vojčice811Trebišov800Košický
2920543969  Vojka811Trebišov800Košický
2921543977  Zatín811Trebišov800Košický
2922543985  Zbehňov811Trebišov800Košický
2923543993  Zemplín811Trebišov800Košický
2924544001  Zemplínska Nová Ves811Trebišov800Košický
2925544019  Zemplínska Teplica811Trebišov800Košický
2926544027  Zemplínske Hradište811Trebišov800Košický
2927544035  Zemplínske Jastrabie811Trebišov800Košický
2928544043  Zemplínsky Branč811Trebišov800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku

<< <   ... 27 28 29 30   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava