počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

SČÍTANIE 2021 - doplnené vybrané štatistiky

 vybrané štatistiky pridané pre každý okres
 vybrané štatistiky pridané pre každú obec
 Formulár na tvorbu tematických máp (metóda kartogramu, úroveň obcí)
 Mapy vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe

Táto časť stránky bola spracovaná na základe dát z https://www.scitanie.sk/. Na tejto stránke nájdete množstvo ďalších výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.


Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5449270, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20712 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 428 558 / 5 449 270 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 395 651 / 5 449 270 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je z posledn0ho cenzu obyvateľov z roku 2021.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
2602522066  Šemša806Košice - okolie800Košický
2603522074  Štós806Košice - okolie800Košický
2604522082  Trebejov806Košice - okolie800Košický
2605522091  Trsťany806Košice - okolie800Košický
2606522104  Trstené pri Hornáde806Košice - okolie800Košický
2607559784  Turňa nad Bodvou806Košice - okolie800Košický
2608521779  Turnianska Nová Ves806Košice - okolie800Košický
2609522121  Vajkovce806Košice - okolie800Košický
2610522139  Valaliky806Košice - okolie800Košický
2611522147  Veľká Ida806Košice - okolie800Košický
2612522155  Veľká Lodina *806Košice - okolie800Košický
2613522163  Vtáčkovce806Košice - okolie800Košický
2614522171  Vyšná Hutka806Košice - okolie800Košický
2615522180  Vyšná Kamenica806Košice - okolie800Košický
2616522198  Vyšná Myšľa806Košice - okolie800Košický
2617522201  Vyšný Čaj806Košice - okolie800Košický
2618522210  Vyšný Klátov806Košice - okolie800Košický
2619582093  Vyšný Medzev806Košice - okolie800Košický
2620559881  Zádiel806Košice - okolie800Košický
2621522244  Zlatá Idka806Košice - okolie800Košický
2622522252  Žarnov806Košice - okolie800Košický
2623522261  Ždaňa806Košice - okolie800Košický
2624522287  Bajany807Michalovce800Košický
2625522295  Bánovce nad Ondavou807Michalovce800Košický
2626528137  Beša807Michalovce800Košický
2627522368  Bracovce807Michalovce800Košický
2628513857  Budince *807Michalovce800Košický
2629522376  Budkovce807Michalovce800Košický
2630522392  Čečehov807Michalovce800Košický
2631528277  Čičarovce807Michalovce800Košický
2632528307  Čierne Pole807Michalovce800Košický
2633528331  Drahňov807Michalovce800Košický
2634522406  Dúbravka807Michalovce800Košický
2635522414  Falkušovce807Michalovce800Košický
2636522431  Hatalov807Michalovce800Košický
2637522449  Hažín807Michalovce800Košický
2638522465  Hnojné807Michalovce800Košický
2639522481  Horovce807Michalovce800Košický
2640522511  Iňačovce807Michalovce800Košický
2641528391  Ižkovce807Michalovce800Košický
2642522546  Jastrabie pri Michalovciach807Michalovce800Košický
2643522562  Jovsa807Michalovce800Košický
2644522571  Kačanov807Michalovce800Košický
2645522589  Kaluža807Michalovce800Košický
2646528404  Kapušianske Kľačany807Michalovce800Košický
2647522597  Klokočov807Michalovce800Košický
2648522651  Krásnovce807Michalovce800Košický
2649528463  Krišovská Liesková807Michalovce800Košický
2650522686  Kusín807Michalovce800Košický
2651522694  Lastomír807Michalovce800Košický
2652522708  Laškovce807Michalovce800Košický
2653522724  Lesné807Michalovce800Košický
2654522732  Ložín807Michalovce800Košický
2655522741  Lúčky807Michalovce800Košický
2656522759  Malčice807Michalovce800Košický
2657522767  Malé Raškovce807Michalovce800Košický
2658522783  Markovce807Michalovce800Košický
2659528579  Maťovské Vojkovce807Michalovce800Košický
2660522279  Michalovce807Michalovce800Košický
2661522791  Moravany807Michalovce800Košický
2662522805  Nacina Ves807Michalovce800Košický
2663528633  Oborín807Michalovce800Košický
2664522848  Oreské807Michalovce800Košický
2665522864  Palín807Michalovce800Košický
2666522872  Pavlovce nad Uhom807Michalovce800Košický
2667522881  Petrikovce *807Michalovce800Košický
2668522902  Petrovce nad Laborcom807Michalovce800Košický
2669522945  Poruba pod Vihorlatom807Michalovce800Košický
2670522961  Pozdišovce807Michalovce800Košický
2671528692  Ptrukša807Michalovce800Košický
2672522988  Pusté Čemerné807Michalovce800Košický
2673522996  Rakovec nad Ondavou807Michalovce800Košický
2674528714  Ruská807Michalovce800Košický
2675523054  Senné807Michalovce800Košický
2676523062  Slavkovce807Michalovce800Košický
2677523071  Sliepkovce807Michalovce800Košický
2678523097  Staré807Michalovce800Košický
2679523101  Strážske807Michalovce800Košický
2680523119  Stretava807Michalovce800Košický
2681523127  Stretavka807Michalovce800Košický
2682523135  Suché807Michalovce800Košický
2683523151  Šamudovce807Michalovce800Košický
2684523186  Trhovište807Michalovce800Košický
2685523194  Trnava pri Laborci807Michalovce800Košický
2686523208  Tušice807Michalovce800Košický
2687523216  Tušická Nová Ves807Michalovce800Košický
2688543853  Veľké Kapušany807Michalovce800Košický
2689543870  Veľké Raškovce807Michalovce800Košický
2690543888  Veľké Slemence807Michalovce800Košický
2691523259  Vinné807Michalovce800Košický
2692543942  Vojany807Michalovce800Košický
2693523275  Voľa807Michalovce800Košický
2694523283  Vrbnica807Michalovce800Košický
2695523291  Vysoká nad Uhom807Michalovce800Košický
2696523241  Zalužice807Michalovce800Košický
2697523348  Závadka807Michalovce800Košický
2698523356  Zbudza807Michalovce800Košický
2699523364  Zemplínska Široká807Michalovce800Košický
2700522635  Zemplínske Kopčany807Michalovce800Košický
2701523372  Žbince807Michalovce800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   ... 24 25 26 27 28 29 30   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava