počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR:
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%
Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5443120, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20873 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 422 247 / 5 443 120 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 389 109 / 5 443 120 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je za rok 2017.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť stránkovaný zoznam obcí | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1528595  Bratislava - Staré Mesto101Bratislava I100Bratislavský
2529311  Bratislava - Podunajské Biskupice102Bratislava II100Bratislavský
3529320  Bratislava - Ružinov102Bratislava II100Bratislavský
4529338  Bratislava - Vrakuňa102Bratislava II100Bratislavský
5529346  Bratislava - Nové Mesto103Bratislava III100Bratislavský
6529354  Bratislava - Rača103Bratislava III100Bratislavský
7529362  Bratislava - Vajnory103Bratislava III100Bratislavský
8529401  Bratislava - Devín104Bratislava IV100Bratislavský
9529371  Bratislava - Devínska Nová Ves104Bratislava IV100Bratislavský
10529389  Bratislava - Dúbravka104Bratislava IV100Bratislavský
11529397  Bratislava - Karlova Ves104Bratislava IV100Bratislavský
12529419  Bratislava - Lamač104Bratislava IV100Bratislavský
13529427  Bratislava - Záhorská Bystrica104Bratislava IV100Bratislavský
14529435  Bratislava - Čunovo105Bratislava V100Bratislavský
15529443  Bratislava - Jarovce105Bratislava V100Bratislavský
16529460  Bratislava - Petržalka105Bratislava V100Bratislavský
17529494  Bratislava - Rusovce105Bratislava V100Bratislavský
18507831  Borinka106Malacky100Bratislavský
19507890  Gajary106Malacky100Bratislavský
20507954  Jablonové106Malacky100Bratislavský
21507962  Jakubov106Malacky100Bratislavský
22508012  Kostolište106Malacky100Bratislavský
23508021  Kuchyňa106Malacky100Bratislavský
24508039  Láb106Malacky100Bratislavský
25508055  Lozorno106Malacky100Bratislavský
26508063  Malacky106Malacky100Bratislavský
27504556  Malé Leváre106Malacky100Bratislavský
28508080  Marianka106Malacky100Bratislavský
29508161  Pernek106Malacky100Bratislavský
30504629  Plavecké Podhradie106Malacky100Bratislavský
31504637  Plavecký Mikuláš106Malacky100Bratislavský
32508195  Plavecký Štvrtok106Malacky100Bratislavský
33504769  Rohožník106Malacky100Bratislavský
34504858  Sološnica106Malacky100Bratislavský
35504874  Studienka106Malacky100Bratislavský
36508233  Stupava106Malacky100Bratislavský
37508241  Suchohrad106Malacky100Bratislavský
38504947  Veľké Leváre106Malacky100Bratislavský
39508349  Vysoká pri Morave106Malacky100Bratislavský
40500267  Záhorie (vojenský obvod) *106Malacky100Bratislavský
41508365  Záhorská Ves106Malacky100Bratislavský
42504980  Závod106Malacky100Bratislavský
43508381  Zohor106Malacky100Bratislavský
44507806  Báhoň107Pezinok100Bratislavský
45507849  Budmerice107Pezinok100Bratislavský
46507857  Častá107Pezinok100Bratislavský
47507873  Doľany107Pezinok100Bratislavský
48507881  Dubová107Pezinok100Bratislavský
49507946  Jablonec107Pezinok100Bratislavský
50508047  Limbach107Pezinok100Bratislavský
51508101  Modra107Pezinok100Bratislavský
52508179  Pezinok107Pezinok100Bratislavský
53508187  Píla107Pezinok100Bratislavský
54508225  Slovenský Grob107Pezinok100Bratislavský
55507989  Svätý Jur107Pezinok100Bratislavský
56508250  Šenkvice107Pezinok100Bratislavský
57508268  Štefanová107Pezinok100Bratislavský
58508306  Viničné107Pezinok100Bratislavský
59508314  Vinosady107Pezinok100Bratislavský
60508322  Vištuk107Pezinok100Bratislavský
61507814  Bernolákovo108Senec100Bratislavský
62507822  Blatné108Senec100Bratislavský
63503681  Boldog108Senec100Bratislavský
64507865  Čataj108Senec100Bratislavský
65545333  Dunajská Lužná108Senec100Bratislavský
66507903  Hamuliakovo108Senec100Bratislavský
67503797  Hrubá Borša108Senec100Bratislavský
68503801  Hrubý Šúr108Senec100Bratislavský
69503819  Hurbanova Ves108Senec100Bratislavský
70507911  Chorvátsky Grob108Senec100Bratislavský
71555487  Igram108Senec100Bratislavský
72507938  Ivanka pri Dunaji108Senec100Bratislavský
73507997  Kalinkovo108Senec100Bratislavský
74555495  Kaplna108Senec100Bratislavský
75503851  Kostolná pri Dunaji108Senec100Bratislavský
76503894  Kráľová pri Senci108Senec100Bratislavský
77508071  Malinovo108Senec100Bratislavský
78508098  Miloslavov108Senec100Bratislavský
79508110  Most pri Bratislave108Senec100Bratislavský
80508136  Nová Dedinka108Senec100Bratislavský
81582549  Nový Svet108Senec100Bratislavský
82503983  Reca108Senec100Bratislavský
83508209  Rovinka108Senec100Bratislavský
84508217  Senec108Senec100Bratislavský
85508276  Tomášov108Senec100Bratislavský
86508284  Tureň108Senec100Bratislavský
87508292  Veľký Biel108Senec100Bratislavský
88508331  Vlky108Senec100Bratislavský
89555509  Zálesie108Senec100Bratislavský
90501441  Báč201Dunajská Streda200Trnavský
91501450  Baka201Dunajská Streda200Trnavský
92501468  Baloň201Dunajská Streda200Trnavský
93555517  Bellova Ves201Dunajská Streda200Trnavský
94501484  Blahová201Dunajská Streda200Trnavský
95501492  Blatná na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
96503461  Bodíky201Dunajská Streda200Trnavský
97501506  Boheľov201Dunajská Streda200Trnavský
98501514  Čakany201Dunajská Streda200Trnavský
99580554  Čenkovce201Dunajská Streda200Trnavský
100501531  Čiližská Radvaň201Dunajská Streda200Trnavský
101501549  Dobrohošť201Dunajská Streda200Trnavský
102501557  Dolný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
103501611  Dolný Štál201Dunajská Streda200Trnavský
104501433  Dunajská Streda201Dunajská Streda200Trnavský
105555541  Dunajský Klátov201Dunajská Streda200Trnavský
106501573  Gabčíkovo201Dunajská Streda200Trnavský
107501581  Holice201Dunajská Streda200Trnavský
108501590  Horná Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
109555568  Horné Mýto201Dunajská Streda200Trnavský
110501603  Horný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
111501620  Hubice201Dunajská Streda200Trnavský
112501638  Hviezdoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
113501654  Jahodná201Dunajská Streda200Trnavský
114501662  Janíky201Dunajská Streda200Trnavský
115501671  Jurová201Dunajská Streda200Trnavský
116501689  Kľúčovec201Dunajská Streda200Trnavský
117501697  Kostolné Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
118501701  Kráľovičove Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
119501719  Kútniky201Dunajská Streda200Trnavský
120501727  Kvetoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
121580597  Kyselica201Dunajská Streda200Trnavský
122501735  Lehnice201Dunajská Streda200Trnavský
123501743  Lúč na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
124555606  Macov201Dunajská Streda200Trnavský
125555649  Mad201Dunajská Streda200Trnavský
126555665  Malé Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
127501760  Medveďov201Dunajská Streda200Trnavský
128501778  Mierovo201Dunajská Streda200Trnavský
129501786  Michal na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
130501930  Ňárad201Dunajská Streda200Trnavský
131501808  Nový Život201Dunajská Streda200Trnavský
132501816  Ohrady201Dunajská Streda200Trnavský
133501824  Okoč201Dunajská Streda200Trnavský
134501832  Oľdza201Dunajská Streda200Trnavský
135501859  Orechová Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
136501867  Padáň201Dunajská Streda200Trnavský
137501883  Pataš201Dunajská Streda200Trnavský
138582522  Potônske Lúky201Dunajská Streda200Trnavský
139555720  Povoda201Dunajská Streda200Trnavský
140501891  Rohovce201Dunajská Streda200Trnavský
141501875  Sap201Dunajská Streda200Trnavský
142501905  Šamorín201Dunajská Streda200Trnavský
143501913  Štvrtok na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
144501921  Topoľníky201Dunajská Streda200Trnavský
145555576  Trhová Hradská201Dunajská Streda200Trnavský
146501956  Trnávka201Dunajská Streda200Trnavský
147501964  Trstená na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
148501972  Veľká Paka201Dunajská Streda200Trnavský
149501981  Veľké Blahovo201Dunajská Streda200Trnavský
150555673  Veľké Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
151501522  Veľký Meder201Dunajská Streda200Trnavský
152555746  Vieska201Dunajská Streda200Trnavský
153501999  Vojka nad Dunajom201Dunajská Streda200Trnavský
154502006  Vrakúň201Dunajská Streda200Trnavský
155502014  Vydrany201Dunajská Streda200Trnavský
156502022  Zlaté Klasy201Dunajská Streda200Trnavský
157503673  Abrahám202Galanta200Trnavský
158503690  Čierna Voda202Galanta200Trnavský
159503703  Čierny Brod202Galanta200Trnavský
160555789  Dolná Streda202Galanta200Trnavský
161503746  Dolné Saliby202Galanta200Trnavský
162503754  Dolný Chotár202Galanta200Trnavský
163503665  Galanta202Galanta200Trnavský
164503762  Gáň202Galanta200Trnavský
165503771  Horné Saliby202Galanta200Trnavský
166503789  Hoste202Galanta200Trnavský
167503827  Jánovce202Galanta200Trnavský
168503835  Jelka202Galanta200Trnavský
169503843  Kajal202Galanta200Trnavský
170503860  Košúty202Galanta200Trnavský
171503878  Kráľov Brod202Galanta200Trnavský
172582638  Malá Mača202Galanta200Trnavský
173555754  Matúškovo202Galanta200Trnavský
174503924  Mostová202Galanta200Trnavský
175503959  Pata202Galanta200Trnavský
176503967  Pusté Sady202Galanta200Trnavský
177503975  Pusté Úľany202Galanta200Trnavský
178504009  Sereď202Galanta200Trnavský
179504017  Sládkovičovo202Galanta200Trnavský
180504033  Šalgočka202Galanta200Trnavský
181504041  Šintava202Galanta200Trnavský
182504050  Šoporňa202Galanta200Trnavský
183504076  Tomášikovo202Galanta200Trnavský
184504084  Topoľnica202Galanta200Trnavský
185504106  Trstice202Galanta200Trnavský
186504114  Váhovce202Galanta200Trnavský
187504122  Veľká Mača202Galanta200Trnavský
188504131  Veľké Úľany202Galanta200Trnavský
189504149  Veľký Grob202Galanta200Trnavský
190504157  Vinohrady nad Váhom202Galanta200Trnavský
191504173  Vozokany202Galanta200Trnavský
192504181  Zemianske Sady202Galanta200Trnavský
193506800  Bojničky203Hlohovec200Trnavský
194506885  Červeník203Hlohovec200Trnavský
195506958  Dolné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
196506966  Dolné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
197556521  Dolné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
198507024  Dvorníky203Hlohovec200Trnavský
199507032  Hlohovec203Hlohovec200Trnavský
200507075  Horné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
201556602  Horné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
202556530  Horné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
203507130  Jalšové203Hlohovec200Trnavský
204507172  Kľačany203Hlohovec200Trnavský
205507202  Koplotovce203Hlohovec200Trnavský
206507253  Leopoldov203Hlohovec200Trnavský
207507288  Madunice203Hlohovec200Trnavský
208507326  Merašice203Hlohovec200Trnavský
209507415  Pastuchov203Hlohovec200Trnavský
210518620  Ratkovce203Hlohovec200Trnavský
211507521  Sasinkovo203Hlohovec200Trnavský
212507539  Siladice203Hlohovec200Trnavský
213556611  Tekolďany *203Hlohovec200Trnavský
214556645  Tepličky203Hlohovec200Trnavský
215507661  Trakovice203Hlohovec200Trnavský
216507792  Žlkovce203Hlohovec200Trnavský
217581399  Banka204Piešťany200Trnavský
218558354  Bašovce204Piešťany200Trnavský
219506834  Borovce204Piešťany200Trnavský
220506982  Dolný Lopašov204Piešťany200Trnavský
221506991  Drahovce204Piešťany200Trnavský
222507008  Dubovany204Piešťany200Trnavský
223558338  Ducové204Piešťany200Trnavský
224556581  Hubina204Piešťany200Trnavský
225507121  Chtelnica204Piešťany200Trnavský
226507199  Kočín - Lančár204Piešťany200Trnavský
227507229  Krakovany204Piešťany200Trnavský
228507342  Moravany nad Váhom204Piešťany200Trnavský
229507369  Nižná204Piešťany200Trnavský
230507385  Ostrov204Piešťany200Trnavský
231507431  Pečeňady204Piešťany200Trnavský
232507440  Piešťany204Piešťany200Trnavský
233507466  Prašník204Piešťany200Trnavský
234507482  Rakovice204Piešťany200Trnavský
235507491  Ratnovce204Piešťany200Trnavský
236507563  Sokolovce204Piešťany200Trnavský
237558397  Šípkové204Piešťany200Trnavský
238556548  Šterusy204Piešťany200Trnavský
239507679  Trebatice204Piešťany200Trnavský
240507709  Veľké Kostoľany204Piešťany200Trnavský
241556572  Veľké Orvište204Piešťany200Trnavský
242507725  Veselé204Piešťany200Trnavský
243507750  Vrbové204Piešťany200Trnavský
244504211  Bílkove Humence205Senica200Trnavský
245504238  Borský Mikuláš205Senica200Trnavský
246504220  Borský Svätý Jur205Senica200Trnavský
247504297  Cerová205Senica200Trnavský
248504319  Čáry205Senica200Trnavský
249504327  Častkov205Senica200Trnavský
250504335  Dojč205Senica200Trnavský
251504360  Hlboké205Senica200Trnavský
252504386  Hradište pod Vrátnom205Senica200Trnavský
253504416  Jablonica205Senica200Trnavský
254504475  Koválov205Senica200Trnavský
255504491  Kuklov205Senica200Trnavský
256504513  Kúty205Senica200Trnavský
257504521  Lakšárska Nová Ves205Senica200Trnavský
258504572  Moravský Svätý Ján205Senica200Trnavský
259504602  Osuské205Senica200Trnavský
260504645  Plavecký Peter205Senica200Trnavský
261504653  Podbranč205Senica200Trnavský
262504700  Prietrž205Senica200Trnavský
263504726  Prievaly205Senica200Trnavský
264556122  Rohov205Senica200Trnavský
265504777  Rovensko205Senica200Trnavský
266556131  Rybky205Senica200Trnavský
267556114  Sekule205Senica200Trnavský
268504203  Senica205Senica200Trnavský
269504823  Smolinské205Senica200Trnavský
270504831  Smrdáky205Senica200Trnavský
271504840  Sobotište205Senica200Trnavský
272504882  Šajdíkove Humence205Senica200Trnavský
273504891  Šaštín - Stráže205Senica200Trnavský
274504904  Štefanov205Senica200Trnavský
275504271  Brodské206Skalica200Trnavský
276504343  Dubovce206Skalica200Trnavský
277504351  Gbely206Skalica200Trnavský
278504378  Holíč206Skalica200Trnavský
279504394  Chropov206Skalica200Trnavský
280504432  Kátov206Skalica200Trnavský
281504459  Kopčany206Skalica200Trnavský
282504483  Koválovec206Skalica200Trnavský
283504530  Letničie206Skalica200Trnavský
284504548  Lopašov206Skalica200Trnavský
285504564  Mokrý Háj206Skalica200Trnavský
286504599  Oreské206Skalica200Trnavský
287504611  Petrova Ves206Skalica200Trnavský
288504670  Popudinské Močidľany206Skalica200Trnavský
289504718  Prietržka206Skalica200Trnavský
290504734  Radimov206Skalica200Trnavský
291504742  Radošovce206Skalica200Trnavský
292504815  Skalica206Skalica200Trnavský
293504912  Trnovec206Skalica200Trnavský
294504939  Unín206Skalica200Trnavský
295504963  Vrádište206Skalica200Trnavský
296580473  Biely Kostol207Trnava200Trnavský
297506788  Bíňovce207Trnava200Trnavský
298506796  Bohdanovce nad Trnavou207Trnava200Trnavský
299506818  Boleráz207Trnava200Trnavský
300506826  Borová207Trnava200Trnavský
301506842  Brestovany207Trnava200Trnavský
302506851  Bučany207Trnava200Trnavský
303506869  Buková207Trnava200Trnavský
304506877  Cífer207Trnava200Trnavský
305506893  Dechtice207Trnava200Trnavský
306556599  Dlhá207Trnava200Trnavský
307506915  Dobrá Voda207Trnava200Trnavský
308506923  Dolná Krupá207Trnava200Trnavský
309506931  Dolné Dubové207Trnava200Trnavský
310556661  Dolné Lovčice207Trnava200Trnavský
311506940  Dolné Orešany207Trnava200Trnavský
312507041  Horná Krupá207Trnava200Trnavský
313507059  Horné Dubové207Trnava200Trnavský
314507067  Horné Orešany207Trnava200Trnavský
315581020  Hrnčiarovce nad Parnou207Trnava200Trnavský
316507156  Jaslovské Bohunice207Trnava200Trnavský
317507164  Kátlovce207Trnava200Trnavský
318507211  Košolná207Trnava200Trnavský
319556483  Križovany nad Dudváhom207Trnava200Trnavský
320556688  Lošonec207Trnava200Trnavský
321507296  Majcichov207Trnava200Trnavský
322507318  Malženice207Trnava200Trnavský
323507351  Naháč207Trnava200Trnavský
324556491  Opoj207Trnava200Trnavský
325556556  Pavlice207Trnava200Trnavský
326556653  Radošovce207Trnava200Trnavský
327507512  Ružindol207Trnava200Trnavský
328556564  Slovenská Nová Ves207Trnava200Trnavský
329507555  Smolenice207Trnava200Trnavský
330507571  Suchá nad Parnou207Trnava200Trnavský
331556670  Šelpice207Trnava200Trnavský
332507601  Špačince207Trnava200Trnavský
333507636  Šúrovce207Trnava200Trnavský
334506745  Trnava207Trnava200Trnavský
335507687  Trstín207Trnava200Trnavský
336556513  Vlčkovce207Trnava200Trnavský
337507741  Voderady207Trnava200Trnavský
338507768  Zavar207Trnava200Trnavský
339507776  Zeleneč207Trnava200Trnavský
340581488  Zvončín207Trnava200Trnavský
341542652  Bánovce nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
342556793  Borčany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
343542741  Brezolupy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
344542776  Cimenná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
345542806  Čierna Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
346542822  Dežerice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
347542849  Dolné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
348542857  Dubnička301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
349542873  Dvorec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
350542890  Haláčovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
351542920  Horné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
352556408  Chudá Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
353543080  Krásna Ves301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
354543136  Kšinná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
355556360  Libichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
356505056  Ľutov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
357505072  Malá Hradná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
358505102  Malé Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
359505153  Miezgovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
360505200  Nedašovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
361505277  Omastiná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
362556289  Otrhánky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
363505331  Pečeňany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
364505358  Podlužany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
365556742  Pochabany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
366505382  Pravotice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
367505412  Prusy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
368505447  Ruskovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
369505455  Rybany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
370505471  Slatina nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
371505480  Slatinka nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
372505544  Šípkov *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
373505552  Šišov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
374505579  Timoradza301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
375505595  Trebichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
376505625  Uhrovec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
377505633  Uhrovské Podhradie *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
378545651  Veľké Držkovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
379505684  Veľké Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
380505692  Veľké Chlievany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
381505765  Vysočany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
382505790  Zlatníky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
383505811  Žitná - Radiša301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
384582301  Bohunice302Ilava300Trenčiansky
385512885  Bolešov302Ilava300Trenčiansky
386557391  Borčice302Ilava300Trenčiansky
387512931  Červený Kameň302Ilava300Trenčiansky
388513016  Dubnica nad Váhom302Ilava300Trenčiansky
389513024  Dulov302Ilava300Trenčiansky
390513091  Horná Poruba302Ilava300Trenčiansky
391513156  Ilava302Ilava300Trenčiansky
392557404  Kameničany302Ilava300Trenčiansky
393513253  Košeca302Ilava300Trenčiansky
394513351  Košecké Podhradie302Ilava300Trenčiansky
395557617  Krivoklát302Ilava300Trenčiansky
396513296  Ladce302Ilava300Trenčiansky
397513385  Mikušovce302Ilava300Trenčiansky
398513440  Nová Dubnica302Ilava300Trenčiansky
399513598  Pruské302Ilava300Trenčiansky
400557412  Sedmerovec302Ilava300Trenčiansky
401557421  Slavnica302Ilava300Trenčiansky
402513725  Tuchyňa302Ilava300Trenčiansky
403557625  Vršatské Podhradie302Ilava300Trenčiansky
404513865  Zliechov302Ilava300Trenčiansky
405504254  Brestovec303Myjava300Trenčiansky
406504262  Brezová pod Bradlom303Myjava300Trenčiansky
407504289  Bukovec303Myjava300Trenčiansky
408506079  Hrašné303Myjava300Trenčiansky
409504408  Chvojnica303Myjava300Trenčiansky
410504424  Jablonka303Myjava300Trenčiansky
411506141  Kostolné303Myjava300Trenčiansky
412504467  Košariská303Myjava300Trenčiansky
413506150  Krajné303Myjava300Trenčiansky
414504581  Myjava303Myjava300Trenčiansky
415506419  Podkylava303Myjava300Trenčiansky
416504661  Polianka303Myjava300Trenčiansky
417504688  Poriadie303Myjava300Trenčiansky
418504696  Priepasné303Myjava300Trenčiansky
419504793  Rudník303Myjava300Trenčiansky
420504866  Stará Myjava303Myjava300Trenčiansky
421504971  Vrbovce303Myjava300Trenčiansky
422505846  Beckov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
423505871  Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
424505889  Brunovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
425505897  Bzince pod Javorinou304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
426505901  Čachtice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
427505919  Častkovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
428505951  Dolné Srnie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
429556424  Haluzice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
430506001  Horná Streda304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
431505994  Hôrka nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
432506052  Hrádok304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
433506061  Hrachovište304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
434506109  Kálnica304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
435506125  Kočovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
436506184  Lubina304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
437506206  Lúka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
438506249  Modrová304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
439506257  Modrovka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
440506265  Moravské Lieskové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
441506303  Nová Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
442506311  Nová Lehota *304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
443556459  Nová Ves nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
444506338  Nové Mesto nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
445506346  Očkov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
446506401  Pobedim304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
447506427  Podolie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
448506435  Potvorice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
449506443  Považany304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
450506516  Stará Lehota304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
451506524  Stará Turá304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
452506583  Trenčianske Bohuslavice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
453506630  Vaďovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
454506672  Višňové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
455556441  Zemianske Podhradie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
456542733  Bošany305Partizánske300Trenčiansky
457580449  Brodzany305Partizánske300Trenčiansky
458542962  Hradište305Partizánske300Trenčiansky
459543004  Chynorany305Partizánske300Trenčiansky
460556416  Ješkova Ves305Partizánske300Trenčiansky
461543047  Klátova Nová Ves305Partizánske300Trenčiansky
462543055  Kolačno305Partizánske300Trenčiansky
463556246  Krásno305Partizánske300Trenčiansky
464556173  Livina305Partizánske300Trenčiansky
465556190  Livinské Opatovce305Partizánske300Trenčiansky
466505129  Malé Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
467580953  Malé Uherce305Partizánske300Trenčiansky
468505170  Nadlice305Partizánske300Trenčiansky
469505196  Nedanovce305Partizánske300Trenčiansky
470505307  Ostratice305Partizánske300Trenčiansky
471505315  Partizánske305Partizánske300Trenčiansky
472505323  Pažiť305Partizánske300Trenčiansky
473505463  Skačany305Partizánske300Trenčiansky
474556271  Turčianky *305Partizánske300Trenčiansky
475505706  Veľké Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
476505722  Veľké Uherce305Partizánske300Trenčiansky
477505731  Veľký Klíž305Partizánske300Trenčiansky
478505803  Žabokreky nad Nitrou305Partizánske300Trenčiansky
479557633  Bodiná306Považská Bystrica300Trenčiansky
480512915  Brvnište306Považská Bystrica300Trenčiansky
481557561  Čelkova Lehota306Považská Bystrica300Trenčiansky
482512966  Dolná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
483546640  Dolný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
484513008  Domaniža306Považská Bystrica300Trenčiansky
485557609  Ďurďové306Považská Bystrica300Trenčiansky
486557510  Hatné306Považská Bystrica300Trenčiansky
487513083  Horná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
488580856  Horný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
489513172  Jasenica306Považská Bystrica300Trenčiansky
490557552  Klieština306Považská Bystrica300Trenčiansky
491513245  Kostolec306Považská Bystrica300Trenčiansky
492557579  Malé Lednice306Považská Bystrica300Trenčiansky
493513466  Papradno306Považská Bystrica300Trenčiansky
494513474  Plevník - Drienové306Považská Bystrica300Trenčiansky
495558222  Počarová306Považská Bystrica300Trenčiansky
496580864  Podskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
497512842  Považská Bystrica306Považská Bystrica300Trenčiansky
498513563  Prečín306Považská Bystrica300Trenčiansky
499513601  Pružina306Považská Bystrica300Trenčiansky
500557595  Sádočné306Považská Bystrica300Trenčiansky
501557480  Slopná306Považská Bystrica300Trenčiansky
502513687  Stupné306Považská Bystrica300Trenčiansky
503518913  Sverepec306Považská Bystrica300Trenčiansky
504513741  Udiča306Považská Bystrica300Trenčiansky
505513784  Vrchteplá306Považská Bystrica300Trenčiansky
506513822  Záskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
507513903  Bojnice307Prievidza300Trenčiansky
508513911  Bystričany307Prievidza300Trenčiansky
509513920  Cigeľ307Prievidza300Trenčiansky
510513938  Čavoj307Prievidza300Trenčiansky
511513946  Čereňany307Prievidza300Trenčiansky
512513954  Diviacka Nová Ves307Prievidza300Trenčiansky
513513962  Diviaky nad Nitricou307Prievidza300Trenčiansky
514513971  Dlžín *307Prievidza300Trenčiansky
515513989  Dolné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
516513997  Handlová307Prievidza300Trenčiansky
517514004  Horná Ves307Prievidza300Trenčiansky
518514012  Horné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
519514021  Chrenovec - Brusno307Prievidza300Trenčiansky
520514039  Chvojnica307Prievidza300Trenčiansky
521557714  Jalovec307Prievidza300Trenčiansky
522514063  Kamenec pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
523514071  Kanianka307Prievidza300Trenčiansky
524514080  Kľačno307Prievidza300Trenčiansky
525514098  Kocurany307Prievidza300Trenčiansky
526514101  Kostolná Ves307Prievidza300Trenčiansky
527514110  Koš307Prievidza300Trenčiansky
528514128  Lazany307Prievidza300Trenčiansky
529514136  Lehota pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
530514144  Liešťany307Prievidza300Trenčiansky
531557706  Lipník307Prievidza300Trenčiansky
532514179  Malá Čausa307Prievidza300Trenčiansky
533514187  Malinová307Prievidza300Trenčiansky
534514209  Nedožery - Brezany307Prievidza300Trenčiansky
535514217  Nevidzany307Prievidza300Trenčiansky
536514225  Nitrianske Pravno307Prievidza300Trenčiansky
537514233  Nitrianske Rudno307Prievidza300Trenčiansky
538514241  Nitrianske Sučany307Prievidza300Trenčiansky
539514250  Nitrica307Prievidza300Trenčiansky
540514268  Nováky307Prievidza300Trenčiansky
541514284  Opatovce nad Nitrou307Prievidza300Trenčiansky
542514292  Oslany307Prievidza300Trenčiansky
543514306  Podhradie307Prievidza300Trenčiansky
544514314  Poluvsie307Prievidza300Trenčiansky
545514322  Poruba307Prievidza300Trenčiansky
546514331  Pravenec307Prievidza300Trenčiansky
547513881  Prievidza307Prievidza300Trenčiansky
548514349  Radobica307Prievidza300Trenčiansky
549514357  Ráztočno307Prievidza300Trenčiansky
550514365  Rudnianska Lehota307Prievidza300Trenčiansky
551514373  Sebedražie307Prievidza300Trenčiansky
552514381  Seč307Prievidza300Trenčiansky
553514390  Šútovce307Prievidza300Trenčiansky
554514403  Temeš307Prievidza300Trenčiansky
555514411  Tužina307Prievidza300Trenčiansky
556514420  Valaská Belá307Prievidza300Trenčiansky
557514438  Veľká Čausa307Prievidza300Trenčiansky
558514454  Zemianske Kostoľany307Prievidza300Trenčiansky
559512851  Beluša308Púchov300Trenčiansky
560512940  Dohňany308Púchov300Trenčiansky
561512958  Dolná Breznica308Púchov300Trenčiansky
562557439  Dolné Kočkovce308Púchov300Trenčiansky
563557692  Horná Breznica308Púchov300Trenčiansky
564513121  Horovce308Púchov300Trenčiansky
565557501  Kvašov308Púchov300Trenčiansky
566513300  Lazy pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
567513318  Lednica308Púchov300Trenčiansky
568513326  Lednické Rovne308Púchov300Trenčiansky
569513334  Lúky308Púchov300Trenčiansky
570513342  Lysá pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
571513377  Mestečko308Púchov300Trenčiansky
572513407  Mojtín308Púchov300Trenčiansky
573557447  Nimnica308Púchov300Trenčiansky
574513610  Púchov308Púchov300Trenčiansky
575557471  Streženice308Púchov300Trenčiansky
576513776  Visolaje308Púchov300Trenčiansky
577557498  Vydrná308Púchov300Trenčiansky
578513814  Záriečie308Púchov300Trenčiansky
579500348  Zubák308Púchov300Trenčiansky
580505838  Adamovské Kochanovce309Trenčín300Trenčiansky
581505854  Bobot309Trenčín300Trenčiansky
582505935  Dolná Poruba309Trenčín300Trenčiansky
583505943  Dolná Súča309Trenčín300Trenčiansky
584505960  Drietoma309Trenčín300Trenčiansky
585505978  Dubodiel309Trenčín300Trenčiansky
586506010  Horná Súča309Trenčín300Trenčiansky
587506028  Horňany309Trenčín300Trenčiansky
588506036  Horné Srnie309Trenčín300Trenčiansky
589506044  Hrabovka309Trenčín300Trenčiansky
590506087  Chocholná - Velčice309Trenčín300Trenčiansky
591506095  Ivanovce309Trenčín300Trenčiansky
592506133  Kostolná - Záriečie309Trenčín300Trenčiansky
593506168  Krivosúd - Bodovka309Trenčín300Trenčiansky
594545686  Melčice - Lieskové309Trenčín300Trenčiansky
595506231  Mníchova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
596506273  Motešice309Trenčín300Trenčiansky
597506281  Nemšová309Trenčín300Trenčiansky
598506290  Neporadza309Trenčín300Trenčiansky
599506354  Omšenie309Trenčín300Trenčiansky
600506371  Opatovce309Trenčín300Trenčiansky
601581348  Petrova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
602506478  Selec309Trenčín300Trenčiansky
603546682  Skalka nad Váhom309Trenčín300Trenčiansky
604506508  Soblahov309Trenčín300Trenčiansky
605506532  Svinná309Trenčín300Trenčiansky
606506541  Štvrtok309Trenčín300Trenčiansky
607506559  Trenčianska Teplá309Trenčín300Trenčiansky
608506567  Trenčianska Turná309Trenčín300Trenčiansky
609506591  Trenčianske Jastrabie309Trenčín300Trenčiansky
610506605  Trenčianske Mitice309Trenčín300Trenčiansky
611545741  Trenčianske Stankovce309Trenčín300Trenčiansky
612506613  Trenčianske Teplice309Trenčín300Trenčiansky
613505820  Trenčín309Trenčín300Trenčiansky
614506648  Veľká Hradná309Trenčín300Trenčiansky
615506656  Veľké Bierovce309Trenčín300Trenčiansky
616556475  Zamarovce309Trenčín300Trenčiansky
617501034  Bajč401Komárno400Nitriansky
618501395  Bátorove Kosihy401Komárno400Nitriansky
619501042  Bodza401Komárno400Nitriansky
620555819  Bodzianske Lúky401Komárno400Nitriansky
621501069  Brestovec401Komárno400Nitriansky
622501077  Búč401Komárno400Nitriansky
623501085  Čalovec401Komárno400Nitriansky
624501093  Číčov401Komárno400Nitriansky
625501107  Dedina Mládeže401Komárno400Nitriansky
626501123  Dulovce401Komárno400Nitriansky
627580911  Holiare401Komárno400Nitriansky
628501140  Hurbanovo401Komárno400Nitriansky
629501158  Chotín401Komárno400Nitriansky
630501166  Imeľ401Komárno400Nitriansky
631501174  Iža401Komárno400Nitriansky
632501182  Kameničná401Komárno400Nitriansky
633501191  Klížska Nemá401Komárno400Nitriansky
634501204  Kolárovo401Komárno400Nitriansky
635501026  Komárno401Komárno400Nitriansky
636501212  Kravany nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
637501221  Lipové401Komárno400Nitriansky
638501239  Marcelová401Komárno400Nitriansky
639501247  Martovce401Komárno400Nitriansky
640501255  Moča401Komárno400Nitriansky
641501263  Modrany401Komárno400Nitriansky
642501271  Mudroňovo *401Komárno400Nitriansky
643501280  Nesvady401Komárno400Nitriansky
644501301  Okoličná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
645501310  Patince401Komárno400Nitriansky
646501328  Pribeta401Komárno400Nitriansky
647501336  Radvaň nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
648501344  Sokolce401Komárno400Nitriansky
649501115  Svätý Peter401Komárno400Nitriansky
650501352  Šrobárová401Komárno400Nitriansky
651501361  Tôň401Komárno400Nitriansky
652501379  Trávnik401Komárno400Nitriansky
653501387  Veľké Kosihy401Komárno400Nitriansky
654555827  Virt401Komárno400Nitriansky
655501409  Vrbová nad Váhom401Komárno400Nitriansky
656501417  Zemianska Olča401Komárno400Nitriansky
657501425  Zlatná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
658502049  Bajka402Levice400Nitriansky
659502057  Bátovce402Levice400Nitriansky
660502065  Beša402Levice400Nitriansky
661502073  Bielovce402Levice400Nitriansky
662580937  Bohunice402Levice400Nitriansky
663502090  Bory402Levice400Nitriansky
664502103  Brhlovce402Levice400Nitriansky
665502111  Čajkov402Levice400Nitriansky
666502120  Čaka402Levice400Nitriansky
667555843  Čata402Levice400Nitriansky
668502154  Demandice402Levice400Nitriansky
669502162  Devičany402Levice400Nitriansky
670502171  Dolná Seč402Levice400Nitriansky
671502189  Dolné Semerovce402Levice400Nitriansky
672502197  Dolný Pial402Levice400Nitriansky
673502201  Domadice402Levice400Nitriansky
674502219  Drženice402Levice400Nitriansky
675502227  Farná402Levice400Nitriansky
676502243  Hokovce402Levice400Nitriansky
677502251  Hontianska Vrbica402Levice400Nitriansky
678545350  Hontianske Trsťany402Levice400Nitriansky
679502260  Horná Seč402Levice400Nitriansky
680502278  Horné Semerovce402Levice400Nitriansky
681502286  Horné Turovce402Levice400Nitriansky
682502294  Horný Pial402Levice400Nitriansky
683581895  Hrkovce402Levice400Nitriansky
684502324  Hronovce402Levice400Nitriansky
685502332  Hronské Kľačany402Levice400Nitriansky
686502341  Hronské Kosihy402Levice400Nitriansky
687502359  Iňa402Levice400Nitriansky
688502367  Ipeľské Úľany *402Levice400Nitriansky
689502375  Ipeľský Sokolec402Levice400Nitriansky
690502383  Jabloňovce402Levice400Nitriansky
691556777  Jesenské402Levice400Nitriansky
692502391  Jur nad Hronom402Levice400Nitriansky
693502413  Kalná nad Hronom402Levice400Nitriansky
694502472  Keť402Levice400Nitriansky
695502421  Kozárovce402Levice400Nitriansky
696502430  Krškany402Levice400Nitriansky
697502448  Kubáňovo402Levice400Nitriansky
698502456  Kukučínov402Levice400Nitriansky
699502464  Kuraľany402Levice400Nitriansky
700502031  Levice402Levice400Nitriansky
701502481  Lok402Levice400Nitriansky
702502499  Lontov402Levice400Nitriansky
703502502  Lula402Levice400Nitriansky
704502511  Málaš402Levice400Nitriansky
705581135  Malé Kozmálovce402Levice400Nitriansky
706502537  Malé Ludince402Levice400Nitriansky
707502570  Mýtne Ludany402Levice400Nitriansky
708502588  Nová Dedina402Levice400Nitriansky
709502596  Nový Tekov402Levice400Nitriansky
710502600  Nýrovce402Levice400Nitriansky
711502618  Ondrejovce402Levice400Nitriansky
712502626  Pastovce402Levice400Nitriansky
713502634  Pečenice *402Levice400Nitriansky
714502642  Plášťovce402Levice400Nitriansky
715502651  Plavé Vozokany402Levice400Nitriansky
716502669  Podlužany402Levice400Nitriansky
717502677  Pohronský Ruskov402Levice400Nitriansky
718502693  Pukanec402Levice400Nitriansky
719502707  Rybník402Levice400Nitriansky
720502715  Santovka402Levice400Nitriansky
721502723  Sazdice *402Levice400Nitriansky
722502731  Sikenica402Levice400Nitriansky
723502740  Slatina402Levice400Nitriansky
724502758  Starý Hrádok402Levice400Nitriansky
725502766  Starý Tekov402Levice400Nitriansky
726502782  Šahy402Levice400Nitriansky
727502791  Šalov402Levice400Nitriansky
728502804  Šarovce402Levice400Nitriansky
729502812  Tehla402Levice400Nitriansky
730502821  Tekovské Lužany402Levice400Nitriansky
731502847  Tekovský Hrádok402Levice400Nitriansky
732502863  Tlmače402Levice400Nitriansky
733502871  Tupá402Levice400Nitriansky
734502880  Turá402Levice400Nitriansky
735502898  Uhliská402Levice400Nitriansky
736581160  Veľké Kozmálovce402Levice400Nitriansky
737502910  Veľké Ludince402Levice400Nitriansky
738502928  Veľké Turovce402Levice400Nitriansky
739502936  Veľký Ďur402Levice400Nitriansky
740502944  Vyškovce nad Ipľom402Levice400Nitriansky
741502952  Vyšné nad Hronom402Levice400Nitriansky
742502961  Zalaba402Levice400Nitriansky
743502979  Zbrojníky402Levice400Nitriansky
744502987  Želiezovce402Levice400Nitriansky
745502995  Žemberovce402Levice400Nitriansky
746503002  Žemliare402Levice400Nitriansky
747500020  Alekšince403Nitra400Nitriansky
748500046  Báb403Nitra400Nitriansky
749581623  Babindol403Nitra400Nitriansky
750582697  Bádice403Nitra400Nitriansky
751500071  Branč403Nitra400Nitriansky
752545589  Cabaj - Čápor403Nitra400Nitriansky
753582387  Čab403Nitra400Nitriansky
754500101  Čakajovce403Nitra400Nitriansky
755555886  Čechynce403Nitra400Nitriansky
756500135  Čeľadice403Nitra400Nitriansky
757500160  Čifáre403Nitra400Nitriansky
758500194  Dolné Obdokovce403Nitra400Nitriansky
759582425  Dolné Lefantovce403Nitra400Nitriansky
760500232  Golianovo403Nitra400Nitriansky
761555959  Hosťová403Nitra400Nitriansky
762500313  Hruboňovo403Nitra400Nitriansky
763545635  Horné Lefantovce403Nitra400Nitriansky
764558320  Ivanka pri Nitre403Nitra400Nitriansky
765500356  Jarok403Nitra400Nitriansky
766500372  Jelenec403Nitra400Nitriansky
767500381  Jelšovce403Nitra400Nitriansky
768500399  Kapince *403Nitra400Nitriansky
769500402  Klasov403Nitra400Nitriansky
770500411  Kolíňany403Nitra400Nitriansky
771500453  Lehota403Nitra400Nitriansky
772500470  Lúčnica nad Žitavou403Nitra400Nitriansky
773581097  Ľudovítová403Nitra400Nitriansky
774500488  Lukáčovce403Nitra400Nitriansky
775580899  Lužianky403Nitra400Nitriansky
776556785  Malé Chyndice403Nitra400Nitriansky
777500534  Malé Zálužie403Nitra400Nitriansky
778555908  Malý Cetín403Nitra400Nitriansky
779555851  Malý Lapáš403Nitra400Nitriansky
780500569  Melek403Nitra400Nitriansky
781500577  Mojmírovce403Nitra400Nitriansky
782500011  Nitra403Nitra400Nitriansky
783556696  Nitrianske Hrnčiarovce403Nitra400Nitriansky
784500631  Nová Ves nad Žitavou403Nitra400Nitriansky
785500640  Nové Sady403Nitra400Nitriansky
786500666  Paňa403Nitra400Nitriansky
787500674  Podhorany403Nitra400Nitriansky
788500682  Pohranice403Nitra400Nitriansky
789500691  Poľný Kesov403Nitra400Nitriansky
790500704  Rišňovce403Nitra400Nitriansky
791500712  Rumanová403Nitra400Nitriansky
792555991  Svätoplukovo403Nitra400Nitriansky
793581691  Štefanovičová *403Nitra400Nitriansky
794582719  Štitáre403Nitra400Nitriansky
795500780  Šurianky403Nitra400Nitriansky
796500798  Tajná403Nitra400Nitriansky
797555967  Telince403Nitra400Nitriansky
798500844  Veľká Dolina403Nitra400Nitriansky
799500518  Veľké Chyndice403Nitra400Nitriansky
800500887  Veľké Zálužie403Nitra400Nitriansky
801500895  Veľký Cetín403Nitra400Nitriansky
802555860  Veľký Lapáš403Nitra400Nitriansky
803500917  Vinodol403Nitra400Nitriansky
804500933  Vráble403Nitra400Nitriansky
805500941  Výčapy - Opatovce403Nitra400Nitriansky
806500950  Zbehy403Nitra400Nitriansky
807500992  Žirany403Nitra400Nitriansky
808501018  Žitavce403Nitra400Nitriansky
809503029  Andovce404Nové Zámky400Nitriansky
810503037  Bajtava404Nové Zámky400Nitriansky
811503045  Bánov404Nové Zámky400Nitriansky
812503053  Bardoňovo404Nové Zámky400Nitriansky
813503061  Belá404Nové Zámky400Nitriansky
814503070  Bešeňov404Nové Zámky400Nitriansky
815503088  Bíňa404Nové Zámky400Nitriansky
816503096  Branovo404Nové Zámky400Nitriansky
817503100  Bruty404Nové Zámky400Nitriansky
818503118  Čechy404Nové Zámky400Nitriansky
819503126  Černík404Nové Zámky400Nitriansky
820503134  Dedinka404Nové Zámky400Nitriansky
821503151  Dolný Ohaj404Nové Zámky400Nitriansky
822503169  Dubník404Nové Zámky400Nitriansky
823503177  Dvory nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
824503185  Gbelce404Nové Zámky400Nitriansky
825503193  Hul404Nové Zámky400Nitriansky
826503207  Chľaba404Nové Zámky400Nitriansky
827503215  Jasová404Nové Zámky400Nitriansky
828503223  Jatov404Nové Zámky400Nitriansky
829503231  Kamenica nad Hronom404Nové Zámky400Nitriansky
830503240  Kamenín404Nové Zámky400Nitriansky
831503258  Kamenný Most404Nové Zámky400Nitriansky
832503266  Kmeťovo404Nové Zámky400Nitriansky
833503274  Kolta404Nové Zámky400Nitriansky
834503282  Komjatice404Nové Zámky400Nitriansky
835503291  Komoča404Nové Zámky400Nitriansky
836503312  Leľa *404Nové Zámky400Nitriansky
837503321  Lipová404Nové Zámky400Nitriansky
838503339  Ľubá404Nové Zámky400Nitriansky
839503347  Malá nad Hronom404Nové Zámky400Nitriansky
840503355  Malé Kosihy404Nové Zámky400Nitriansky
841503363  Maňa404Nové Zámky400Nitriansky
842503371  Michal nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
843503398  Mojzesovo404Nové Zámky400Nitriansky
844503401  Mužla404Nové Zámky400Nitriansky
845556092  Nána404Nové Zámky400Nitriansky
846503436  Nová Vieska404Nové Zámky400Nitriansky
847503011  Nové Zámky404Nové Zámky400Nitriansky
848582361  Obid404Nové Zámky400Nitriansky
849503452  Palárikovo404Nové Zámky400Nitriansky
850556033  Pavlová404Nové Zámky400Nitriansky
851503479  Podhájska404Nové Zámky400Nitriansky
852503487  Pozba404Nové Zámky400Nitriansky
853503495  Radava404Nové Zámky400Nitriansky
854503509  Rastislavice404Nové Zámky400Nitriansky
855503517  Rúbaň404Nové Zámky400Nitriansky
856503525  Salka404Nové Zámky400Nitriansky
857503533  Semerovo404Nové Zámky400Nitriansky
858503541  Sikenička404Nové Zámky400Nitriansky
859503550  Strekov404Nové Zámky400Nitriansky
860503568  Svodín404Nové Zámky400Nitriansky
861503576  Šarkan404Nové Zámky400Nitriansky
862503584  Štúrovo404Nové Zámky400Nitriansky
863503592  Šurany404Nové Zámky400Nitriansky
864503606  Trávnica404Nové Zámky400Nitriansky
865503614  Tvrdošovce404Nové Zámky400Nitriansky
866556050  Úľany nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
867503631  Veľké Lovce404Nové Zámky400Nitriansky
868503380  Veľký Kýr404Nové Zámky400Nitriansky
869556025  Vlkas404Nové Zámky400Nitriansky
870503649  Zemné404Nové Zámky400Nitriansky
871503711  Diakovce405Šaľa400Nitriansky
872503720  Dlhá nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
873500241  Hájske405Šaľa400Nitriansky
874555878  Horná Kráľová405Šaľa400Nitriansky
875503886  Kráľová nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
876500739  Močenok405Šaľa400Nitriansky
877503932  Neded405Šaľa400Nitriansky
878503991  Selice405Šaľa400Nitriansky
879504025  Šaľa405Šaľa400Nitriansky
880504068  Tešedíkovo405Šaľa400Nitriansky
881504092  Trnovec nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
882504165  Vlčany405Šaľa400Nitriansky
883504190  Žihárec405Šaľa400Nitriansky
884556220  Ardanovce406Topoľčany400Nitriansky
885542661  Belince406Topoľčany400Nitriansky
886542695  Biskupová406Topoľčany400Nitriansky
887542709  Blesovce406Topoľčany400Nitriansky
888542717  Bojná406Topoľčany400Nitriansky
889556297  Čeľadince406Topoľčany400Nitriansky
890542792  Čermany406Topoľčany400Nitriansky
891556262  Dvorany nad Nitrou406Topoľčany400Nitriansky
892542881  Hajná Nová Ves406Topoľčany400Nitriansky
893556351  Horné Chlebany406Topoľčany400Nitriansky
894542938  Horné Obdokovce406Topoľčany400Nitriansky
895542954  Horné Štitáre406Topoľčany400Nitriansky
896542971  Hrušovany406Topoľčany400Nitriansky
897556165  Chrabrany406Topoľčany400Nitriansky
898556157  Jacovce406Topoľčany400Nitriansky
899543039  Kamanová406Topoľčany400Nitriansky
900543063  Koniarovce406Topoľčany400Nitriansky
901543071  Kovarce406Topoľčany400Nitriansky
902543101  Krnča406Topoľčany400Nitriansky
903543110  Krtovce406Topoľčany400Nitriansky
904556149  Krušovce406Topoľčany400Nitriansky
905581704  Kuzmice406Topoľčany400Nitriansky
906505021  Lipovník406Topoľčany400Nitriansky
907505048  Ludanice406Topoľčany400Nitriansky
908505064  Lužany406Topoľčany400Nitriansky
909505137  Malé Ripňany406Topoľčany400Nitriansky
910581305  Nemčice406Topoľčany400Nitriansky
911505226  Nemečky406Topoľčany400Nitriansky
912505234  Nitrianska Blatnica406Topoľčany400Nitriansky
913505242  Nitrianska Streda406Topoľčany400Nitriansky
914505251  Norovce406Topoľčany400Nitriansky
915505285  Oponice406Topoľčany400Nitriansky
916556211  Orešany406Topoľčany400Nitriansky
917505340  Podhradie406Topoľčany400Nitriansky
918505374  Prašice406Topoľčany400Nitriansky
919581658  Práznovce406Topoľčany400Nitriansky
920505404  Preseľany406Topoľčany400Nitriansky
921505421  Radošina406Topoľčany400Nitriansky
922505439  Rajčany406Topoľčany400Nitriansky
923505498  Solčany406Topoľčany400Nitriansky
924556327  Solčianky406Topoľčany400Nitriansky
925505510  Súlovce406Topoľčany400Nitriansky
926556238  Svrbice406Topoľčany400Nitriansky
927505536  Šalgovce406Topoľčany400Nitriansky
928505561  Tesáre406Topoľčany400Nitriansky
929504998  Topoľčany406Topoľčany400Nitriansky
930580457  Tovarníky406Topoľčany400Nitriansky
931505617  Tvrdomestice406Topoľčany400Nitriansky
932505641  Urmince406Topoľčany400Nitriansky
933505676  Veľké Dvorany406Topoľčany400Nitriansky
934505714  Veľké Ripňany406Topoľčany400Nitriansky
935505749  Velušovce406Topoľčany400Nitriansky
936505757  Vozokany *406Topoľčany400Nitriansky
937505773  Závada406Topoľčany400Nitriansky
938500062  Beladice407Zlaté Moravce400Nitriansky
939500127  Čaradice407Zlaté Moravce400Nitriansky
940555916  Červený Hrádok407Zlaté Moravce400Nitriansky
941500151  Čierne Kľačany407Zlaté Moravce400Nitriansky
942500283  Hostie407Zlaté Moravce400Nitriansky
943500305  Hosťovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
944500321  Choča407Zlaté Moravce400Nitriansky
945500364  Jedľové Kostoľany407Zlaté Moravce400Nitriansky
946500429  Kostoľany pod Tribečom407Zlaté Moravce400Nitriansky
947500437  Ladice407Zlaté Moravce400Nitriansky
948500461  Lovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
949500500  Machulince407Zlaté Moravce400Nitriansky
950555924  Malé Vozokany407Zlaté Moravce400Nitriansky
951500542  Mankovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
952500551  Martin nad Žitavou407Zlaté Moravce400Nitriansky
953500585  Nemčiňany407Zlaté Moravce400Nitriansky
954500593  Neverice407Zlaté Moravce400Nitriansky
955500607  Nevidzany407Zlaté Moravce400Nitriansky
956500658  Obyce407Zlaté Moravce400Nitriansky
957500721  Skýcov407Zlaté Moravce400Nitriansky
958500747  Sľažany407Zlaté Moravce400Nitriansky
959500755  Slepčany407Zlaté Moravce400Nitriansky
960517305  Tekovské Nemce407Zlaté Moravce400Nitriansky
961500810  Tesárske Mlyňany407Zlaté Moravce400Nitriansky
962500828  Topoľčianky407Zlaté Moravce400Nitriansky
963500836  Velčice407Zlaté Moravce400Nitriansky
964555932  Veľké Vozokany407Zlaté Moravce400Nitriansky
965500909  Vieska nad Žitavou407Zlaté Moravce400Nitriansky
966500925  Volkovce407Zlaté Moravce400Nitriansky
967500968  Zlaté Moravce407Zlaté Moravce400Nitriansky
968500976  Zlatno407Zlaté Moravce400Nitriansky
969500984  Žikava407Zlaté Moravce400Nitriansky
970582816  Žitavany407Zlaté Moravce400Nitriansky
971517461  Bytča501Bytča500Žilinský
972581984  Hlboké nad Váhom501Bytča500Žilinský
973517623  Hvozdnica501Bytča500Žilinský
974517631  Jablonové501Bytča500Žilinský
975517674  Kolárovice501Bytča500Žilinský
976517691  Kotešová501Bytča500Žilinský
977517798  Maršová - Rašov501Bytča500Žilinský
978517861  Petrovice501Bytča500Žilinský
979517895  Predmier501Bytča500Žilinský
980517992  Súľov - Hradná501Bytča500Žilinský
981518018  Štiavnik501Bytča500Žilinský
982518085  Veľké Rovné501Bytča500Žilinský
983509132  Čadca502Čadca500Žilinský
984509159  Čierne502Čadca500Žilinský
985509167  Dlhá nad Kysucou502Čadca500Žilinský
986509183  Dunajov502Čadca500Žilinský
987509213  Klokočov502Čadca500Žilinský
988509221  Klubina502Čadca500Žilinský
989509230  Korňa502Čadca500Žilinský
990509248  Krásno nad Kysucou502Čadca500Žilinský
991509299  Makov502Čadca500Žilinský
992509311  Nová Bystrica502Čadca500Žilinský
993509337  Olešná502Čadca500Žilinský
994509345  Oščadnica502Čadca500Žilinský
995509361  Podvysoká502Čadca500Žilinský
996509396  Radôstka502Čadca500Žilinský
997509400  Raková502Čadca500Žilinský
998509451  Skalité502Čadca500Žilinský
999509477  Stará Bystrica502Čadca500Žilinský
1000509485  Staškov502Čadca500Žilinský
1001509493  Svrčinovec502Čadca500Žilinský
1002509507  Turzovka502Čadca500Žilinský
1003509515  Vysoká nad Kysucou502Čadca500Žilinský
1004509523  Zákopčie502Čadca500Žilinský
1005509531  Zborov nad Bystricou502Čadca500Žilinský
1006580813  Bziny503Dolný Kubín500Žilinský
1007509639  Dlhá nad Oravou503Dolný Kubín500Žilinský
1008509540  Dolný Kubín503Dolný Kubín500Žilinský
1009509671  Horná Lehota503Dolný Kubín500Žilinský
1010509698  Chlebnice503Dolný Kubín500Žilinský
1011509701  Istebné503Dolný Kubín500Žilinský
1012509710  Jasenová503Dolný Kubín500Žilinský
1013509744  Kraľovany503Dolný Kubín500Žilinský
1014509761  Krivá503Dolný Kubín500Žilinský
1015509787  Leštiny503Dolný Kubín500Žilinský
1016509825  Malatiná503Dolný Kubín500Žilinský
1017509833  Medzibrodie nad Oravou503Dolný Kubín500Žilinský
1018509922  Oravská Poruba503Dolný Kubín500Žilinský
1019509957  Oravský Podzámok503Dolný Kubín500Žilinský
1020509965  Osádka503Dolný Kubín500Žilinský
1021509973  Párnica503Dolný Kubín500Žilinský
1022509990  Pokryváč503Dolný Kubín500Žilinský
1023510009  Pribiš503Dolný Kubín500Žilinský
1024510017  Pucov503Dolný Kubín500Žilinský
1025510041  Sedliacka Dubová503Dolný Kubín500Žilinský
1026510165  Veličná503Dolný Kubín500Žilinský
1027510181  Vyšný Kubín503Dolný Kubín500Žilinský
1028510211  Zázrivá503Dolný Kubín500Žilinský
1029510254  Žaškov503Dolný Kubín500Žilinský
1030509175  Dolný Vadičov504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1031509205  Horný Vadičov504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1032509256  Kysucké Nové Mesto504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1033509264  Kysucký Lieskovec504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1034509272  Lodno504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1035509281  Lopušné Pažite504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1036509302  Nesluša504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1037509329  Ochodnica504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1038509370  Povina504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1039580791  Radoľa504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1040509426  Rudina504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1041509434  Rudinka504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1042509442  Rudinská504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1043509469  Snežnica504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
1044510271  Beňadiková505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1045510319  Bobrovček505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1046510327  Bobrovec505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1047510335  Bobrovník505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1048510351  Bukovina505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1049510386  Demänovská Dolina505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1050510408  Dúbrava505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1051510416  Galovany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1052510424  Gôtovany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1053510459  Huty505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1054510467  Hybe505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1055556807  Ižipovce505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1056510505  Jakubovany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1057510513  Jalovec505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1058510521  Jamník505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1059507393  Konská505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1060510564  Kráľova Lehota505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1061510572  Kvačany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1062510581  Lazisko505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1063510602  Liptovská Anna505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1064510611  Liptovská Kokava505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1065558281  Liptovská Porúbka505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1066510653  Liptovská Sielnica505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1067510688  Liptovské Beharovce505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1068510696  Liptovské Kľačany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1069510700  Liptovské Matiašovce505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1070510726  Liptovský Hrádok505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1071510734  Liptovský Ján505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1072510262  Liptovský Mikuláš505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1073510751  Liptovský Ondrej505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1074580287  Liptovský Peter505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1075510777  Liptovský Trnovec505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1076510793  Ľubeľa505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1077510831  Malatíny505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1078510840  Malé Borové505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1079510858  Malužiná505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1080510874  Nižná Boca505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1081510904  Partizánska Ľupča505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1082510912  Pavčina Lehota505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1083510921  Pavlova Ves505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1084510947  Podtureň505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1085510963  Pribylina505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1086510971  Prosiek505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1087511013  Smrečany505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1088511048  Svätý Kríž505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1089511072  Trstené505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1090511099  Uhorská Ves505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1091511111  Vavrišovo505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1092511129  Važec505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1093511137  Veľké Borové505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1094511145  Veterná Poruba505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1095511153  Vlachy505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1096511170  Východná505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1097511188  Vyšná Boca505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1098511196  Závažná Poruba505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1099511200  Žiar505Liptovský Mikuláš500Žilinský
1100512052  Belá - Dulice506Martin500Žilinský
1101512061  Benice506Martin500Žilinský
1102512079  Blatnica506Martin500Žilinský
1103512133  Bystrička506Martin500Žilinský
1104512150  Ďanová506Martin500Žilinský
1105512168  Diaková506Martin500Žilinský
1106512206  Dolný Kalník506Martin500Žilinský
1107512214  Dražkovce506Martin500Žilinský
1108512257  Folkušová506Martin500Žilinský
1109512290  Horný Kalník506Martin500Žilinský
1110512346  Karlová506Martin500Žilinský
1111512354  Kláštor pod Znievom506Martin500Žilinský
1112512371  Košťany nad Turcom506Martin500Žilinský
1113512389  Krpeľany506Martin500Žilinský
1114512397  Laskár506Martin500Žilinský
1115512419  Ležiachov506Martin500Žilinský
1116512435  Lipovec506Martin500Žilinský
1117512036  Martin506Martin500Žilinský
1118512478  Necpaly506Martin500Žilinský
1119512486  Nolčovo506Martin500Žilinský
1120512508  Podhradie506Martin500Žilinský
1121512524  Príbovce506Martin500Žilinský
1122512541  Rakovo506Martin500Žilinský
1123512567  Ratkovo506Martin500Žilinský
1124512583  Sklabiňa506Martin500Žilinský
1125512591  Sklabinský Podzámok506Martin500Žilinský
1126512613  Slovany506Martin500Žilinský
1127512630  Socovce506Martin500Žilinský
1128512648  Sučany506Martin500Žilinský
1129512656  Šútovo506Martin500Žilinský
1130512664  Trebostovo506Martin500Žilinský
1131512672  Trnovo506Martin500Žilinský
1132512681  Turany506Martin500Žilinský
1133512702  Turčianska Štiavnička506Martin500Žilinský
1134545961  Turčianske Jaseno506Martin500Žilinský
1135512711  Turčianske Kľačany506Martin500Žilinský
1136512737  Turčiansky Ďur506Martin500Žilinský
1137512753  Turčiansky Peter506Martin500Žilinský
1138512761  Valča506Martin500Žilinský
1139512796  Vrícko506Martin500Žilinský
1140557358  Vrútky506Martin500Žilinský
1141512818  Záborie506Martin500Žilinský
1142512834  Žabokreky506Martin500Žilinský
1143509558  Babín507Námestovo500Žilinský
1144509566  Beňadovo507Námestovo500Žilinský
1145509582  Bobrov507Námestovo500Žilinský
1146509591  Breza507Námestovo500Žilinský
1147509680  Hruštín507Námestovo500Žilinský
1148509728  Klin507Námestovo500Žilinský
1149509779  Krušetnica507Námestovo500Žilinský
1150509809  Lokca507Námestovo500Žilinský
1151509817  Lomná507Námestovo500Žilinský
1152509850  Mútne507Námestovo500Žilinský
1153509868  Námestovo507Námestovo500Žilinský
1154509884  Novoť507Námestovo500Žilinský
1155509892  Oravská Jasenica507Námestovo500Žilinský
1156509906  Oravská Lesná507Námestovo500Žilinský
1157509914  Oravská Polhora507Námestovo500Žilinský
1158509931  Oravské Veselé507Námestovo500Žilinský
1159510025  Rabča507Námestovo500Žilinský
1160510033  Rabčice507Námestovo500Žilinský
1161510050  Sihelné507Námestovo500Žilinský
1162510092  Ťapešovo507Námestovo500Žilinský
1163510149  Vasiľov507Námestovo500Žilinský
1164510157  Vavrečka507Námestovo500Žilinský
1165510203  Zákamenné507Námestovo500Žilinský
1166510246  Zubrohlava507Námestovo500Žilinský
1167510301  Bešeňová508Ružomberok500Žilinský
1168510441  Hubová508Ružomberok500Žilinský
1169507300  Ivachnová508Ružomberok500Žilinský
1170510530  Kalameny508Ružomberok500Žilinský
1171510548  Komjatná508Ružomberok500Žilinský
1172510599  Likavka508Ružomberok500Žilinský
1173510629  Liptovská Lúžna508Ružomberok500Žilinský
1174510637  Liptovská Osada508Ružomberok500Žilinský
1175510661  Liptovská Štiavnica508Ružomberok500Žilinský
1176510670  Liptovská Teplá508Ružomberok500Žilinský
1177510718  Liptovské Revúce508Ružomberok500Žilinský
1178510742  Liptovský Michal508Ružomberok500Žilinský
1179510785  Lisková508Ružomberok500Žilinský
1180510807  Ľubochňa508Ružomberok500Žilinský
1181510815  Lúčky508Ružomberok500Žilinský
1182510823  Ludrová508Ružomberok500Žilinský
1183510866  Martinček508Ružomberok500Žilinský
1184510955  Potok508Ružomberok500Žilinský
1185510998  Ružomberok508Ružomberok500Žilinský
1186511005  Liptovské Sliače508Ružomberok500Žilinský
1187511030  Stankovany508Ružomberok500Žilinský
1188511056  Štiavnička508Ružomberok500Žilinský
1189511064  Švošov508Ružomberok500Žilinský
1190507407  Turík508Ružomberok500Žilinský
1191511102  Valaská Dubová508Ružomberok500Žilinský
1192512044  Abramová509Turčianske Teplice500Žilinský
1193512087  Blažovce509Turčianske Teplice500Žilinský
1194512095  Bodorová509Turčianske Teplice500Žilinský
1195512109  Borcová *509Turčianske Teplice500Žilinský
1196512117  Brieštie509Turčianske Teplice500Žilinský
1197512125  Budiš509Turčianske Teplice500Žilinský
1198512141  Čremošné509Turčianske Teplice500Žilinský
1199512222  Dubové509Turčianske Teplice500Žilinský
1200512265  Háj509Turčianske Teplice500Žilinský
1201512273  Horná Štubňa509Turčianske Teplice500Žilinský
1202512303  Ivančiná509Turčianske Teplice500Žilinský
1203512311  Jasenovo509Turčianske Teplice500Žilinský
1204512320  Jazernica509Turčianske Teplice500Žilinský
1205512338  Kaľamenová509Turčianske Teplice500Žilinský
1206512427  Liešno509Turčianske Teplice500Žilinský
1207512443  Malý Čepčín509Turčianske Teplice500Žilinský
1208512451  Moškovec *509Turčianske Teplice500Žilinský
1209512460  Mošovce509Turčianske Teplice500Žilinský
1210512494  Ondrašová509Turčianske Teplice500Žilinský
1211512559  Rakša509Turčianske Teplice500Žilinský
1212512575  Rudno509Turčianske Teplice500Žilinský
1213512605  Sklené509Turčianske Teplice500Žilinský
1214512621  Slovenské Pravno509Turčianske Teplice500Žilinský
1215512699  Turček509Turčianske Teplice500Žilinský
1216512729  Turčianske Teplice509Turčianske Teplice500Žilinský
1217512788  Veľký Čepčín509Turčianske Teplice500Žilinský
1218509604  Brezovica510Tvrdošín500Žilinský
1219518719  Čimhová510Tvrdošín500Žilinský
1220509655  Habovka510Tvrdošín500Žilinský
1221509663  Hladovka510Tvrdošín500Žilinský
1222509795  Liesek510Tvrdošín500Žilinský
1223509876  Nižná510Tvrdošín500Žilinský
1224509949  Oravský Biely Potok510Tvrdošín500Žilinský
1225509981  Podbiel510Tvrdošín500Žilinský
1226510076  Suchá Hora510Tvrdošín500Žilinský
1227510084  Štefanov nad Oravou510Tvrdošín500Žilinský
1228510106  Trstená510Tvrdošín500Žilinský
1229510114  Tvrdošín510Tvrdošín500Žilinský
1230510173  Vitanová510Tvrdošín500Žilinský
1231510190  Zábiedovo510Tvrdošín500Žilinský
1232510238  Zuberec510Tvrdošín500Žilinský
1233517429  Belá511Žilina500Žilinský
1234547522  Bitarová511Žilina500Žilinský
1235547557  Brezany511Žilina500Žilinský
1236517470  Čičmany511Žilina500Žilinský
1237517488  Divina511Žilina500Žilinský
1238517496  Divinka511Žilina500Žilinský
1239517500  Dlhé Pole511Žilina500Žilinský
1240517518  Dolná Tižina511Žilina500Žilinský
1241517526  Dolný Hričov511Žilina500Žilinský
1242557986  Ďurčiná511Žilina500Žilinský
1243517542  Fačkov511Žilina500Žilinský
1244517551  Gbeľany511Žilina500Žilinský
1245517593  Horný Hričov511Žilina500Žilinský
1246517577  Hôrky511Žilina500Žilinský
1247547590  Hričovské Podhradie511Žilina500Žilinský
1248517640  Jasenové511Žilina500Žilinský
1249517658  Kamenná Poruba511Žilina500Žilinský
1250557994  Kľače511Žilina500Žilinský
1251517682  Konská511Žilina500Žilinský
1252517704  Kotrčiná Lúčka511Žilina500Žilinský
1253517712  Krasňany511Žilina500Žilinský
1254517721  Kunerad511Žilina500Žilinský
1255517739  Lietava511Žilina500Žilinský
1256557935  Lietavská Lúčka511Žilina500Žilinský
1257517755  Lietavská Svinná - Babkov511Žilina500Žilinský
1258517763  Lutiše511Žilina500Žilinský
1259517771  Lysica511Žilina500Žilinský
1260517780  Malá Čierna511Žilina500Žilinský
1261517801  Mojš511Žilina500Žilinský
1262517828  Nededza511Žilina500Žilinský
1263558168  Nezbudská Lúčka511Žilina500Žilinský
1264547611  Ovčiarsko511Žilina500Žilinský
1265547620  Paština Závada511Žilina500Žilinský
1266517879  Podhorie511Žilina500Žilinský
1267557960  Porúbka511Žilina500Žilinský
1268517917  Rajec511Žilina500Žilinský
1269517925  Rajecká Lesná511Žilina500Žilinský
1270517933  Rajecké Teplice511Žilina500Žilinský
1271517941  Rosina511Žilina500Žilinský
1272517950  Stráňavy511Žilina500Žilinský
1273517968  Stránske511Žilina500Žilinský
1274517976  Stráža511Žilina500Žilinský
1275517984  Strečno511Žilina500Žilinský
1276518000  Svederník511Žilina500Žilinský
1277581712  Šuja511Žilina500Žilinský
1278518034  Teplička nad Váhom511Žilina500Žilinský
1279518042  Terchová511Žilina500Žilinský
1280518051  Turie511Žilina500Žilinský
1281518069  Varín511Žilina500Žilinský
1282518077  Veľká Čierna511Žilina500Žilinský
1283518093  Višňové511Žilina500Žilinský
1284518131  Zbyňov511Žilina500Žilinský
1285517402  Žilina511Žilina500Žilinský
1286508454  Badín601Banská Bystrica600Banskobystrický
1287508471  Baláže601Banská Bystrica600Banskobystrický
1288508438  Banská Bystrica601Banská Bystrica600Banskobystrický
1289508675  Brusno601Banská Bystrica600Banskobystrický
1290508519  Čerín601Banská Bystrica600Banskobystrický
1291508543  Dolná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
1292508551  Dolný Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
1293508560  Donovaly601Banská Bystrica600Banskobystrický
1294508586  Dúbravica601Banská Bystrica600Banskobystrický
1295508594  Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
1296508616  Hiadeľ601Banská Bystrica600Banskobystrický
1297508632  Horná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
1298508641  Horné Pršany601Banská Bystrica600Banskobystrický
1299508659  Hrochoť601Banská Bystrica600Banskobystrický
1300580236  Hronsek601Banská Bystrica600Banskobystrický
1301508713  Kordíky601Banská Bystrica600Banskobystrický
1302508721  Králiky601Banská Bystrica600Banskobystrický
1303557277  Kynceľová601Banská Bystrica600Banskobystrický
1304508748  Ľubietová601Banská Bystrica600Banskobystrický
1305508756  Lučatín601Banská Bystrica600Banskobystrický
1306580244  Malachov601Banská Bystrica600Banskobystrický
1307508764  Medzibrod601Banská Bystrica600Banskobystrický
1308508799  Moštenica601Banská Bystrica600Banskobystrický
1309508802  Motyčky601Banská Bystrica600Banskobystrický
1310508781  Môlča601Banská Bystrica600Banskobystrický
1311557285  Nemce601Banská Bystrica600Banskobystrický
1312508837  Oravce601Banská Bystrica600Banskobystrický
1313508861  Podkonice601Banská Bystrica600Banskobystrický
1314508896  Pohronský Bukovec601Banská Bystrica600Banskobystrický
1315508918  Poniky601Banská Bystrica600Banskobystrický
1316508926  Povrazník601Banská Bystrica600Banskobystrický
1317508942  Priechod601Banská Bystrica600Banskobystrický
1318508969  Riečka601Banská Bystrica600Banskobystrický
1319508977  Sebedín - Bečov601Banská Bystrica600Banskobystrický
1320508985  Selce601Banská Bystrica600Banskobystrický
1321509001  Slovenská Ľupča601Banská Bystrica600Banskobystrický
1322509019  Staré Hory601Banská Bystrica600Banskobystrický
1323509027  Strelníky601Banská Bystrica600Banskobystrický
1324509035  Špania Dolina601Banská Bystrica600Banskobystrický
1325509060  Tajov601Banská Bystrica600Banskobystrický
1326557269  Turecká601Banská Bystrica600Banskobystrický
1327557293  Vlkanová601Banská Bystrica600Banskobystrický
1328516601  Baďan602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1329516627  Banská Belá602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1330516643  Banská Štiavnica602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1331516651  Banský Studenec602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1332516678  Beluj602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1333516716  Dekýš602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1334516856  Ilija602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1335516953  Kozelník602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1336517071  Močiar602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1337517160  Počúvadlo *602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1338517143  Podhorie602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1339517178  Prenčov602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1340516597  Svätý Anton602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1341517283  Štiavnické Bane602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1342517372  Vysoká602Banská Štiavnica600Banskobystrický
1343508446  Bacúch603Brezno600Banskobystrický
1344508462  Beňuš603Brezno600Banskobystrický
1345508489  Braväcovo603Brezno600Banskobystrický
1346508497  Brezno603Brezno600Banskobystrický
1347557251  Bystrá603Brezno600Banskobystrický
1348508527  Čierny Balog603Brezno600Banskobystrický
1349508535  Dolná Lehota603Brezno600Banskobystrický
1350508578  Drábsko603Brezno600Banskobystrický
1351508608  Heľpa603Brezno600Banskobystrický
1352508624  Horná Lehota603Brezno600Banskobystrický
1353508667  Hronec603Brezno600Banskobystrický
1354508691  Jarabá603Brezno600Banskobystrický
1355508705  Jasenie603Brezno600Banskobystrický
1356508730  Lom nad Rimavicou603Brezno600Banskobystrický
1357508772  Michalová603Brezno600Banskobystrický
1358508811  Mýto pod Ďumbierom603Brezno600Banskobystrický
1359508829  Nemecká603Brezno600Banskobystrický
1360508845  Osrblie603Brezno600Banskobystrický
1361508853  Podbrezová603Brezno600Banskobystrický
1362508870  Pohorelá603Brezno600Banskobystrický
1363508888  Pohronská Polhora603Brezno600Banskobystrický
1364508900  Polomka603Brezno600Banskobystrický
1365508934  Predajná603Brezno600Banskobystrický
1366508951  Ráztoka603Brezno600Banskobystrický
1367508993  Sihla603Brezno600Banskobystrický
1368509043  Šumiac603Brezno600Banskobystrický
1369509051  Telgárt603Brezno600Banskobystrický
1370509086  Valaská603Brezno600Banskobystrický
1371509094  Vaľkovňa603Brezno600Banskobystrický
1372509124  Závadka nad Hronom603Brezno600Banskobystrický
1373518263  Detva604Detva600Banskobystrický
1374518271  Detvianska Huta604Detva600Banskobystrický
1375518379  Dúbravy604Detva600Banskobystrický
1376518450  Horný Tisovník604Detva600Banskobystrický
1377518468  Hriňová604Detva600Banskobystrický
1378518492  Klokoč604Detva600Banskobystrický
1379580520  Korytárky604Detva600Banskobystrický
1380518549  Kriváň604Detva600Banskobystrický
1381511510  Látky604Detva600Banskobystrický
1382511731  Podkriváň604Detva600Banskobystrický
1383518794  Slatinské Lazy604Detva600Banskobystrický
1384518816  Stará Huta604Detva600Banskobystrický
1385518824  Stožok604Detva600Banskobystrický
1386518921  Vígľaš604Detva600Banskobystrický
1387518930  Vígľašská Huta - Kalinka604Detva600Banskobystrický
1388518212  Bzovík605Krupina600Banskobystrický
1389518239  Cerovo605Krupina600Banskobystrický
1390518247  Čabradský Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
1391518255  Čekovce605Krupina600Banskobystrický
1392518280  Devičie605Krupina600Banskobystrický
1393518301  Dolné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
1394518310  Dolný Badín605Krupina600Banskobystrický
1395518336  Domaníky605Krupina600Banskobystrický
1396518344  Drážovce605Krupina600Banskobystrický
1397518352  Drienovo605Krupina600Banskobystrický
1398518387  Dudince605Krupina600Banskobystrický
1399518409  Hontianske Moravce605Krupina600Banskobystrický
1400518417  Hontianske Nemce605Krupina600Banskobystrický
1401518425  Hontianske Tesáre605Krupina600Banskobystrický
1402518433  Horné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
1403518441  Horný Badín605Krupina600Banskobystrický
1404518484  Jalšovík605Krupina600Banskobystrický
1405518514  Kozí Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
1406518531  Kráľovce - Krnišov605Krupina600Banskobystrický
1407518557  Krupina605Krupina600Banskobystrický
1408518565  Lackov605Krupina600Banskobystrický
1409518573  Ladzany605Krupina600Banskobystrický
1410518603  Lišov605Krupina600Banskobystrický
1411518611  Litava605Krupina600Banskobystrický
1412518646  Medovarce605Krupina600Banskobystrický
1413518701  Rykynčice605Krupina600Banskobystrický
1414518735  Sebechleby605Krupina600Banskobystrický
1415518743  Selce605Krupina600Banskobystrický
1416518751  Senohrad605Krupina600Banskobystrický
1417518832  Sudince605Krupina600Banskobystrický
1418518841  Súdovce605Krupina600Banskobystrický
1419518867  Terany605Krupina600Banskobystrický
1420518883  Trpín605Krupina600Banskobystrický
1421518905  Uňatín605Krupina600Banskobystrický
1422518956  Zemiansky Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
1423518999  Žibritov605Krupina600Banskobystrický
1424511226  Ábelová606Lučenec600Banskobystrický
1425511234  Belina606Lučenec600Banskobystrický
1426557315  Biskupice606Lučenec600Banskobystrický
1427511251  Boľkovce606Lučenec600Banskobystrický
1428511277  Budiná606Lučenec600Banskobystrický
1429558273  Bulhary *606Lučenec600Banskobystrický
1430511293  Buzitka606Lučenec600Banskobystrický
1431511323  Čakanovce606Lučenec600Banskobystrický
1432511331  Čamovce606Lučenec600Banskobystrický
1433511358  Divín606Lučenec600Banskobystrický
1434511366  Dobroč606Lučenec600Banskobystrický
1435511391  Fiľakovo606Lučenec600Banskobystrický
1436511404  Fiľakovské Kováče606Lučenec600Banskobystrický
1437557331  Gregorova Vieska *606Lučenec600Banskobystrický
1438511421  Halič606Lučenec600Banskobystrický
1439511439  Holiša606Lučenec600Banskobystrický
1440511463  Jelšovec606Lučenec600Banskobystrický
1441511480  Kalonda606Lučenec600Banskobystrický
1442511374  Kotmanová606Lučenec600Banskobystrický
1443511528  Lehôtka606Lučenec600Banskobystrický
1444511536  Lentvora *606Lučenec600Banskobystrický
1445511544  Lipovany606Lučenec600Banskobystrický
1446511552  Lovinobaňa606Lučenec600Banskobystrický
1447511561  Ľuboreč606Lučenec600Banskobystrický
1448511218  Lučenec606Lučenec600Banskobystrický
1449511579  Lupoč606Lučenec600Banskobystrický
1450511609  Mašková606Lučenec600Banskobystrický
1451580309  Mikušovce606Lučenec600Banskobystrický
1452511625  Mučín606Lučenec600Banskobystrický
1453511641  Mýtna606Lučenec600Banskobystrický
1454511668  Nitra nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
1455511692  Panické Dravce606Lučenec600Banskobystrický
1456511706  Píla606Lučenec600Banskobystrický
1457511722  Pleš606Lučenec600Banskobystrický
1458511749  Podrečany606Lučenec600Banskobystrický
1459511757  Polichno606Lučenec600Banskobystrický
1460511773  Praha606Lučenec600Banskobystrický
1461511781  Prša *606Lučenec600Banskobystrický
1462511790  Radzovce606Lučenec600Banskobystrický
1463511803  Rapovce606Lučenec600Banskobystrický
1464511811  Ratka606Lučenec600Banskobystrický
1465511838  Ružiná606Lučenec600Banskobystrický
1466511846  Stará Halič606Lučenec600Banskobystrický
1467511854  Šávoľ606Lučenec600Banskobystrický
1468511862  Šiatorská Bukovinka606Lučenec600Banskobystrický
1469511871  Šíd606Lučenec600Banskobystrický
1470511897  Šurice606Lučenec600Banskobystrický
1471511901  Točnica606Lučenec600Banskobystrický
1472511919  Tomášovce606Lučenec600Banskobystrický
1473511927  Trebeľovce606Lučenec600Banskobystrický
1474557340  Trenč606Lučenec600Banskobystrický
1475511943  Tuhár606Lučenec600Banskobystrický
1476511994  Veľká nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
1477512010  Veľké Dravce606Lučenec600Banskobystrický
1478557307  Vidiná606Lučenec600Banskobystrický
1479511269  Breznička607Poltár600Banskobystrický
1480511315  Cinobaňa607Poltár600Banskobystrický
1481511340  České Brezovo607Poltár600Banskobystrický
1482557323  Ďubákovo *607Poltár600Banskobystrický
1483511447  Hradište607Poltár600Banskobystrický
1484514900  Hrnčiarska Ves607Poltár600Banskobystrický
1485514918  Hrnčiarske Zalužany607Poltár600Banskobystrický
1486511471  Kalinovo607Poltár600Banskobystrický
1487511498  Kokava nad Rimavicou607Poltár600Banskobystrický
1488511501  Krná607Poltár600Banskobystrický
1489511595  Málinec607Poltár600Banskobystrický
1490511617  Mládzovo607Poltár600Banskobystrický
1491511676  Nové Hony606Lučenec600Banskobystrický
1492511684  Ozdín607Poltár600Banskobystrický
1493511714  Pinciná606Lučenec600Banskobystrický
1494511765  Poltár607Poltár600Banskobystrický
1495511820  Rovňany607Poltár600Banskobystrický
1496515515  Selce607Poltár600Banskobystrický
1497515591  Sušany607Poltár600Banskobystrický
1498511889  Šoltýska607Poltár600Banskobystrický
1499511978  Uhorské607Poltár600Banskobystrický
1500580317  Utekáč607Poltár600Banskobystrický
1501512001  Veľká Ves607Poltár600Banskobystrický
1502582051  Zlatno607Poltár600Banskobystrický
1503514675  Držkovce608Revúca600Banskobystrický
1504514721  Gemer608Revúca600Banskobystrický
1505514756  Gemerská Ves608Revúca600Banskobystrický
1506525677  Gemerské Teplice608Revúca600Banskobystrický
1507525685  Gemerský Sad608Revúca600Banskobystrický
1508514896  Hrlica *608Revúca600Banskobystrický
1509525766  Hucín608Revúca600Banskobystrický
1510514977  Chvalová608Revúca600Banskobystrický
1511525774  Chyžné608Revúca600Banskobystrický
1512525791  Jelšava608Revúca600Banskobystrický
1513525812  Kameňany608Revúca600Banskobystrický
1514515574  Leváre *608Revúca600Banskobystrický
1515515159  Levkuška608Revúca600Banskobystrický
1516525901  Licince608Revúca600Banskobystrický
1517525928  Lubeník608Revúca600Banskobystrický
1518525944  Magnezitovce608Revúca600Banskobystrický
1519580384  Mokrá Lúka608Revúca600Banskobystrický
1520525987  Muráň608Revúca600Banskobystrický
1521525995  Muránska Dlhá Lúka608Revúca600Banskobystrický
1522526002  Muránska Huta608Revúca600Banskobystrický
1523526011  Muránska Lehota608Revúca600Banskobystrický
1524526029  Muránska Zdychava608Revúca600Banskobystrický
1525526037  Nandraž608Revúca600Banskobystrický
1526515256  Otročok608Revúca600Banskobystrický
1527515302  Ploské608Revúca600Banskobystrický
1528515311  Polina608Revúca600Banskobystrický
1529526100  Prihradzany608Revúca600Banskobystrický
1530526118  Rákoš608Revúca600Banskobystrický
1531515361  Rašice608Revúca600Banskobystrický
1532515370  Ratková608Revúca600Banskobystrický
1533515400  Ratkovské Bystré608Revúca600Banskobystrický
1534526142  Revúca608Revúca600Banskobystrický
1535526151  Revúcka Lehota608Revúca600Banskobystrický
1536515507  Rybník *608Revúca600Banskobystrický
1537557820  Sása *608Revúca600Banskobystrický
1538526258  Sirk608Revúca600Banskobystrický
1539515523  Skerešovo608Revúca600Banskobystrický
1540526304  Šivetice608Revúca600Banskobystrický
1541515612  Tornaľa608Revúca600Banskobystrický
1542526321  Turčok608Revúca600Banskobystrický
1543515761  Višňové608Revúca600Banskobystrický
1544515833  Žiar608Revúca600Banskobystrický
1545557757  Abovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1546514489  Babinec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1547514501  Barca609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1548514519  Bátka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1549514535  Belín609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1550514543  Blhovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1551514551  Bottovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1552514586  Budikovany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1553514594  Cakov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1554514608  Čerenčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1555514616  Čierny Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1556514624  Číž609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1557514632  Dolné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1558514641  Dražice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1559514659  Drienčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1560514667  Drňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1561514683  Dubno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1562514691  Dubovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1563557919  Dulovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1564514713  Figa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1565514730  Gemerček609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1566514764  Gemerské Dechtáre609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1567557889  Gemerské Michalovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1568514781  Gemerský Jablonec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1569514799  Gortva *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1570514811  Hajnáčka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1571514829  Hnúšťa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1572514837  Hodejov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1573514845  Hodejovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1574514853  Horné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1575514861  Hostice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1576514870  Hostišovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1577514888  Hrachovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1578514926  Hrušovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1579514934  Hubovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1580514942  Husiná609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1581514951  Chanava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1582514969  Chrámec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1583514985  Ivanice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1584514993  Janice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1585515001  Jesenské609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1586515019  Jestice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1587515027  Kaloša609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1588515035  Kesovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1589515043  Klenovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1590515051  Kociha609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1591515060  Konrádovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1592515078  Kráľ609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1593515086  Kraskovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1594515094  Krokava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1595515108  Kružno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1596515116  Kyjatice *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1597515124  Lehota nad Rimavicou *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1598515132  Lenartovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1599515141  Lenka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1600515167  Lipovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1601515175  Lukovištia609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1602515183  Martinová609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1603515205  Neporadza *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1604557790  Nižný Skálnik609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1605515230  Nová Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1606515248  Orávka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1607515264  Ožďany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1608515272  Padarovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1609515281  Pavlovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1610515299  Petrovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1611515337  Poproč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1612515345  Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1613515353  Radnovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1614557854  Rakytník609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1615515388  Ratkovská Lehota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1616515396  Ratkovská Suchá609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1617557765  Riečka *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1618515426  Rimavská Baňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1619515442  Rimavská Seč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1620514462  Rimavská Sobota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1621515451  Rimavské Brezovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1622515469  Rimavské Janovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1623557811  Rimavské Zalužany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1624515485  Rovné609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1625515493  Rumince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1626515531  Slizké *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1627515540  Stará Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1628515566  Stránska609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1629515582  Studená609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1630515604  Sútor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1631515621  Šimonovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1632515639  Širkovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1633515647  Španie Pole *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1634515655  Štrkovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1635515663  Tachty609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1636515671  Teplý Vrch609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1637515680  Tisovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1638515698  Tomášovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1639515701  Uzovská Panica609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1640515795  Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1641515710  Včelince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1642515728  Večelkov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1643515736  Veľké Teriakovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1644515744  Veľký Blh609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1645515752  Vieska nad Blhom609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1646515779  Vlkyňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1647557901  Vyšné Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1648515809  Vyšný Skálnik *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1649515817  Zádor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1650557927  Zacharovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1651515841  Žíp609Rimavská Sobota600Banskobystrický
1652515868  Balog nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1653515876  Bátorová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1654515884  Brusník *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1655515892  Bušince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1656515906  Čebovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1657515914  Čeláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1658515922  Čelovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1659515931  Červeňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1660515949  Dačov Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1661515957  Dolinka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1662515965  Dolná Strehová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1663515973  Dolné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1664515981  Dolné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1665515990  Ďurkovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1666516007  Glabušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1667516015  Horná Strehová *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1668516023  Horné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1669516031  Horné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1670516040  Hrušov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1671516058  Chrastince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1672516066  Chrťany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1673516074  Ipeľské Predmostie610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1674516082  Kamenné Kosihy610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1675516091  Kiarov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1676516104  Kleňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1677516112  Koláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1678516121  Kosihovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1679516139  Kosihy nad Ipľom *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1680516147  Kováčovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1681516155  Lesenice610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1682516163  Ľuboriečka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1683516171  Malá Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1684558206  Malé Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1685516198  Malé Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1686558192  Malý Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1687516210  Modrý Kameň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1688516228  Muľa610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1689516236  Nenince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1690516244  Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1691516252  Obeckov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1692516261  Olováry610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1693516279  Opatovská Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1694516287  Opava610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1695516295  Pôtor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1696516309  Pravica *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1697516317  Príbelce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1698516333  Sečianky610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1699516341  Seľany *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1700516368  Senné610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1701516376  Sklabiná610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1702516384  Slovenské Ďarmoty610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1703516392  Slovenské Kľačany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1704516406  Stredné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1705516414  Sucháň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1706516422  Suché Brezovo610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1707516431  Širákov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1708516449  Šuľa *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1709516457  Trebušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1710516465  Veľká Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1711516473  Veľká Ves nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1712558214  Veľké Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1713516490  Veľké Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1714515850  Veľký Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1715516503  Veľký Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1716516511  Vieska610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1717516520  Vinica610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1718516538  Vrbovka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1719516546  Záhorce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1720516554  Závada610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1721516562  Zombor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1722516571  Želovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
1723518166  Babiná611Zvolen600Banskobystrický
1724518174  Bacúrov611Zvolen600Banskobystrický
1725518191  Breziny611Zvolen600Banskobystrický
1726518204  Budča611Zvolen600Banskobystrický
1727518221  Bzovská Lehôtka611Zvolen600Banskobystrický
1728518298  Dobrá Niva611Zvolen600Banskobystrický
1729518361  Dubové611Zvolen600Banskobystrický
1730518476  Hronská Breznica611Zvolen600Banskobystrický
1731518506  Kováčová611Zvolen600Banskobystrický
1732518581  Lešť (vojenský obvod) *611Zvolen600Banskobystrický
1733558133  Lieskovec611Zvolen600Banskobystrický
1734558087  Lukavica611Zvolen600Banskobystrický
1735518654  Michalková *611Zvolen600Banskobystrický
1736518662  Očová611Zvolen600Banskobystrický
1737518671  Ostrá Lúka611Zvolen600Banskobystrický
1738518689  Pliešovce611Zvolen600Banskobystrický
1739518697  Podzámčok611Zvolen600Banskobystrický
1740518727  Sása611Zvolen600Banskobystrický
1741518760  Sielnica611Zvolen600Banskobystrický
1742518808  Sliač611Zvolen600Banskobystrický
1743518875  Tŕnie611Zvolen600Banskobystrický
1744518891  Turová611Zvolen600Banskobystrický
1745581585  Veľká Lúka611Zvolen600Banskobystrický
1746518158  Zvolen611Zvolen600Banskobystrický
1747518972  Zvolenská Slatina611Zvolen600Banskobystrický
1748518981  Železná Breznica611Zvolen600Banskobystrický
1749581607  Brehy612Žarnovica600Banskobystrický
1750516759  Hodruša - Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
1751516805  Horné Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
1752516813  Hrabičov612Žarnovica600Banskobystrický
1753516830  Hronský Beňadik612Žarnovica600Banskobystrický
1754516902  Kľak612Žarnovica600Banskobystrický
1755517062  Malá Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
1756517097  Nová Baňa612Žarnovica600Banskobystrický
1757580546  Orovnica612Žarnovica600Banskobystrický
1758517119  Ostrý Grúň612Žarnovica600Banskobystrický
1759517127  Píla612Žarnovica600Banskobystrický
1760517232  Rudno nad Hronom612Žarnovica600Banskobystrický
1761517291  Tekovská Breznica612Žarnovica600Banskobystrický
1762517330  Veľká Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
1763517348  Veľké Pole612Žarnovica600Banskobystrický
1764517356  Voznica612Žarnovica600Banskobystrický
1765517381  Žarnovica612Žarnovica600Banskobystrický
1766517399  Župkov612Žarnovica600Banskobystrický
1767516660  Bartošova Lehôtka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1768516708  Bzenica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1769516724  Dolná Trnávka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1770516732  Dolná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1771516741  Dolná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1772516767  Hliník nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1773581747  Horná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1774516791  Horná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1775516821  Hronská Dúbrava613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1776516848  Ihráč613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1777516872  Janova Lehota613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1778516881  Jastrabá613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1779516937  Kopernica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1780516945  Kosorín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1781516961  Krahule613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1782516970  Kremnica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1783516988  Kremnické Bane613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1784516996  Kunešov613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1785599328  Ladomerská Vieska613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1786517011  Lehôtka pod Brehmi613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1787517020  Lovča613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1788517038  Lovčica - Trubín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1789517046  Lúčky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1790599336  Lutila613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1791517089  Nevoľné613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1792517135  Pitelová613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1793517186  Prestavlky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1794517194  Prochot613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1795517216  Repište613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1796517241  Sklené Teplice613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1797517259  Slaská613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1798517267  Stará Kremnička613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1799517313  Trnavá Hora613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1800517364  Vyhne613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1801516589  Žiar nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
1802519014  Abrahámovce701Bardejov700Prešovský
1803519022  Andrejová701Bardejov700Prešovský
1804519006  Bardejov701Bardejov700Prešovský
1805519049  Bartošovce701Bardejov700Prešovský
1806519057  Becherov701Bardejov700Prešovský
1807519065  Beloveža701Bardejov700Prešovský
1808519073  Bogliarka701Bardejov700Prešovský
1809519081  Brezov701Bardejov700Prešovský
1810519090  Brezovka701Bardejov700Prešovský
1811519103  Buclovany701Bardejov700Prešovský
1812519111  Cigeľka701Bardejov700Prešovský
1813519138  Dubinné701Bardejov700Prešovský
1814519154  Frička *701Bardejov700Prešovský
1815519162  Fričkovce701Bardejov700Prešovský
1816519171  Gaboltov701Bardejov700Prešovský
1817519189  Gerlachov701Bardejov700Prešovský
1818519201  Hankovce701Bardejov700Prešovský
1819519219  Harhaj701Bardejov700Prešovský
1820519227  Hažlín701Bardejov700Prešovský
1821519235  Hertník701Bardejov700Prešovský
1822519243  Hervartov701Bardejov700Prešovský
1823519251  Hrabovec701Bardejov700Prešovský
1824519260  Hrabské701Bardejov700Prešovský
1825519278  Hutka701Bardejov700Prešovský
1826519286  Chmeľová701Bardejov700Prešovský
1827519294  Janovce701Bardejov700Prešovský
1828519308  Jedlinka701Bardejov700Prešovský
1829519324  Kľušov701Bardejov700Prešovský
1830519341  Kobyly701Bardejov700Prešovský
1831519359  Kochanovce701Bardejov700Prešovský
1832519367  Komárov701Bardejov700Prešovský
1833519375  Koprivnica701Bardejov700Prešovský
1834519383  Kožany701Bardejov700Prešovský
1835519405  Krivé701Bardejov700Prešovský
1836519413  Kríže701Bardejov700Prešovský
1837519421  Kružlov701Bardejov700Prešovský
1838519430  Kučín701Bardejov700Prešovský
1839519456  Kurima701Bardejov700Prešovský
1840519464  Kurov701Bardejov700Prešovský
1841519472  Lascov701Bardejov700Prešovský
1842519481  Lenartov701Bardejov700Prešovský
1843519499  Lipová *701Bardejov700Prešovský
1844519502  Livov *701Bardejov700Prešovský
1845519511  Livovská Huta *701Bardejov700Prešovský
1846519529  Lopúchov701Bardejov700Prešovský
1847519545  Lukavica701Bardejov700Prešovský
1848519553  Lukov701Bardejov700Prešovský
1849519570  Malcov701Bardejov700Prešovský
1850519588  Marhaň701Bardejov700Prešovský
1851519600  Mikulášová701Bardejov700Prešovský
1852519618  Mokroluh701Bardejov700Prešovský
1853519626  Nemcovce701Bardejov700Prešovský
1854519634  Nižná Polianka701Bardejov700Prešovský
1855519642  Nižná Voľa701Bardejov700Prešovský
1856519669  Nižný Tvarožec701Bardejov700Prešovský
1857519677  Oľšavce701Bardejov700Prešovský
1858519685  Ondavka *701Bardejov700Prešovský
1859519693  Ortuťová701Bardejov700Prešovský
1860519707  Osikov701Bardejov700Prešovský
1861519715  Petrová701Bardejov700Prešovský
1862519723  Poliakovce701Bardejov700Prešovský
1863519731  Porúbka701Bardejov700Prešovský
1864519936  Raslavice701Bardejov700Prešovský
1865519740  Regetovka701Bardejov700Prešovský
1866519758  Rešov701Bardejov700Prešovský
1867519766  Richvald701Bardejov700Prešovský
1868519774  Rokytov701Bardejov700Prešovský
1869519782  Smilno701Bardejov700Prešovský
1870519791  Snakov701Bardejov700Prešovský
1871519804  Stebnícka Huta701Bardejov700Prešovský
1872519812  Stebník701Bardejov700Prešovský
1873519821  Stuľany701Bardejov700Prešovský
1874519839  Sveržov701Bardejov700Prešovský
1875519847  Šarišské Čierne701Bardejov700Prešovský
1876519855  Šašová701Bardejov700Prešovský
1877519863  Šiba701Bardejov700Prešovský
1878519871  Tarnov701Bardejov700Prešovský
1879519880  Tročany701Bardejov700Prešovský
1880518964  Vaniškovce701Bardejov700Prešovský
1881519901  Varadka701Bardejov700Prešovský
1882519910  Vyšná Polianka701Bardejov700Prešovský
1883519928  Vyšná Voľa701Bardejov700Prešovský
1884519944  Vyšný Kručov701Bardejov700Prešovský
1885519952  Vyšný Tvarožec701Bardejov700Prešovský
1886519961  Zborov701Bardejov700Prešovský
1887519979  Zlaté701Bardejov700Prešovský
1888520012  Adidovce702Humenné700Prešovský
1889520021  Baškovce702Humenné700Prešovský
1890520055  Brekov702Humenné700Prešovský
1891520063  Brestov702Humenné700Prešovský
1892520110  Černina702Humenné700Prešovský
1893520152  Dedačov702Humenné700Prešovský
1894559644  Gruzovce702Humenné700Prešovský
1895520195  Hankovce702Humenné700Prešovský
1896559598  Hažín nad Cirochou702Humenné700Prešovský
1897520225  Hrabovec nad Laborcom702Humenné700Prešovský
1898520233  Hrubov702Humenné700Prešovský
1899520241  Hudcovce702Humenné700Prešovský
1900520004  Humenné702Humenné700Prešovský
1901520268  Chlmec702Humenné700Prešovský
1902520276  Jabloň702Humenné700Prešovský
1903520292  Jankovce702Humenné700Prešovský
1904559547  Jasenov702Humenné700Prešovský
1905520331  Kamenica nad Cirochou702Humenné700Prešovský
1906520349  Kamienka702Humenné700Prešovský
1907520357  Karná702Humenné700Prešovský
1908520373  Kochanovce702Humenné700Prešovský
1909528803  Košarovce702Humenné700Prešovský
1910520403  Koškovce702Humenné700Prešovský
1911582140  Lackovce702Humenné700Prešovský
1912520446  Lieskovec702Humenné700Prešovský
1913520454  Ľubiša702Humenné700Prešovský
1914520462  Lukačovce *702Humenné700Prešovský
1915559652  Maškovce702Humenné700Prešovský
1916520497  Modra nad Cirochou702Humenné700Prešovský
1917520501  Myslina702Humenné700Prešovský
1918520527  Nechválova Polianka702Humenné700Prešovský
1919520535  Nižná Jablonka702Humenné700Prešovský
1920528897  Nižná Sitnica702Humenné700Prešovský
1921520543  Nižné Ladičkovce702Humenné700Prešovský
1922520560  Ohradzany702Humenné700Prešovský
1923528951  Pakostov702Humenné700Prešovský
1924520624  Papín702Humenné700Prešovský
1925520667  Porúbka *702Humenné700Prešovský
1926529010  Prituľany *702Humenné700Prešovský
1927520683  Ptičie702Humenné700Prešovský
1928529061  Rohožník702Humenné700Prešovský
1929520250  Rokytov pri Humennom702Humenné700Prešovský
1930520721  Rovné702Humenné700Prešovský
1931529087  Ruská Kajňa702Humenné700Prešovský
1932529095  Ruská Poruba702Humenné700Prešovský
1933520772  Slovenská Volová702Humenné700Prešovský
1934520781  Slovenské Krivé702Humenné700Prešovský
1935559636  Sopkovce702Humenné700Prešovský
1936520896  Topoľovka702Humenné700Prešovský
1937520900  Turcovce *702Humenné700Prešovský
1938520926  Udavské702Humenné700Prešovský
1939518638  Valaškovce (vojenský obvod) *702Humenné700Prešovský
1940520977  Veľopolie702Humenné700Prešovský
1941520985  Víťazovce702Humenné700Prešovský
1942521019  Vyšná Jablonka *702Humenné700Prešovský
1943529249  Vyšná Sitnica702Humenné700Prešovský
1944521027  Vyšné Ladičkovce702Humenné700Prešovský
1945521035  Vyšný Hrušov702Humenné700Prešovský
1946529273  Závada702Humenné700Prešovský
1947521043  Závadka702Humenné700Prešovský
1948521086  Zbudské Dlhé702Humenné700Prešovský
1949521116  Zubné702Humenné700Prešovský
1950523399  Abrahámovce703Kežmarok700Prešovský
1951523411  Bušovce703Kežmarok700Prešovský
1952523429  Červený Kláštor703Kežmarok700Prešovský
1953523461  Havka *703Kežmarok700Prešovský
1954523470  Holumnica703Kežmarok700Prešovský
1955523500  Hradisko703Kežmarok700Prešovský
1956523526  Huncovce703Kežmarok700Prešovský
1957523534  Ihľany703Kežmarok700Prešovský
1958523569  Jezersko703Kežmarok700Prešovský
1959523577  Jurské703Kežmarok700Prešovský
1960523585  Kežmarok703Kežmarok700Prešovský
1961523607  Krížová Ves703Kežmarok700Prešovský
1962523615  Lechnica703Kežmarok700Prešovský
1963523623  Lendak703Kežmarok700Prešovský
1964523682  Ľubica703Kežmarok700Prešovský
1965523674  Majere703Kežmarok700Prešovský
1966559938  Malá Franková703Kežmarok700Prešovský
1967581241  Malý Slavkov703Kežmarok700Prešovský
1968523712  Matiašovce703Kežmarok700Prešovský
1969523739  Mlynčeky703Kežmarok700Prešovský
1970523771  Osturňa703Kežmarok700Prešovský
1971523780  Podhorany703Kežmarok700Prešovský
1972523798  Rakúsy703Kežmarok700Prešovský
1973523801  Reľov703Kežmarok700Prešovský
1974523810  Slovenská Ves703Kežmarok700Prešovský
1975523828  Spišská Belá703Kežmarok700Prešovský
1976523836  Spišská Stará Ves703Kežmarok700Prešovský
1977523861  Spišské Hanušovce703Kežmarok700Prešovský
1978523887  Stará Lesná703Kežmarok700Prešovský
1979523909  Stráne pod Tatrami703Kežmarok700Prešovský
1980523976  Toporec703Kežmarok700Prešovský
1981523984  Tvarožná703Kežmarok700Prešovský
1982523992  Veľká Franková703Kežmarok700Prešovský
1983524000  Veľká Lomnica703Kežmarok700Prešovský
1984524042  Vlková703Kežmarok700Prešovský
1985524051  Vlkovce703Kežmarok700Prešovský
1986524069  Vojňany703Kežmarok700Prešovský
1987524077  Vrbov703Kežmarok700Prešovský
1988524085  Výborná703Kežmarok700Prešovský
1989524115  Zálesie703Kežmarok700Prešovský
1990524123  Žakovce703Kežmarok700Prešovský
1991526371  Baldovce *704Levoča700Prešovský
1992526380  Beharovce *704Levoča700Prešovský
1993526401  Bijacovce704Levoča700Prešovský
1994526410  Brutovce704Levoča700Prešovský
1995526428  Buglovce704Levoča700Prešovský
1996526452  Dlhé Stráže704Levoča700Prešovský
1997526461  Doľany704Levoča700Prešovský
1998526479  Domaňovce704Levoča700Prešovský
1999526487  Dravce704Levoča700Prešovský
2000526495  Dúbrava704Levoča700Prešovský
2001526517  Granč - Petrovce704Levoča700Prešovský
2002526525  Harakovce *704Levoča700Prešovský
2003543179  Jablonov704Levoča700Prešovský
2004543225  Klčov704Levoča700Prešovský
2005581640  Korytné *704Levoča700Prešovský
2006543276  Kurimany704Levoča700Prešovský
2007543292  Levoča704Levoča700Prešovský
2008543314  Lúčka704Levoča700Prešovský
2009543381  Nemešany704Levoča700Prešovský
2010543390  Nižné Repaše704Levoča700Prešovský
2011543420  Oľšavica704Levoča700Prešovský
2012543446  Ordzovany704Levoča700Prešovský
2013543454  Pavľany *704Levoča700Prešovský
2014543462  Poľanovce704Levoča700Prešovský
2015543471  Pongrácovce704Levoča700Prešovský
2016543578  Spišské Podhradie704Levoča700Prešovský
2017543608  Spišský Hrhov704Levoča700Prešovský
2018543624  Spišský Štvrtok704Levoča700Prešovský
2019543641  Studenec704Levoča700Prešovský
2020543675  Torysky704Levoča700Prešovský
2021543691  Uloža704Levoča700Prešovský
2022526606  Vyšné Repaše *704Levoča700Prešovský
2023526614  Vyšný Slavkov704Levoča700Prešovský
2024520071  Brestov nad Laborcom *705Medzilaborce700Prešovský
2025520098  Čabalovce *705Medzilaborce700Prešovský
2026520101  Čabiny705Medzilaborce700Prešovský
2027520128  Čertižné705Medzilaborce700Prešovský
2028520187  Habura705Medzilaborce700Prešovský
2029520314  Kalinov705Medzilaborce700Prešovský
2030520411  Krásny Brod705Medzilaborce700Prešovský
2031520471  Medzilaborce705Medzilaborce700Prešovský
2032520519  Ňagov705Medzilaborce700Prešovský
2033520578  Oľka705Medzilaborce700Prešovský
2034520586  Oľšinkov705Medzilaborce700Prešovský
2035520616  Palota705Medzilaborce700Prešovský
2036520691  Radvaň nad Laborcom705Medzilaborce700Prešovský
2037520705  Repejov705Medzilaborce700Prešovský
2038559610  Rokytovce705Medzilaborce700Prešovský
2039520713  Roškovce705Medzilaborce700Prešovský
2040520853  Sukov705Medzilaborce700Prešovský
2041520861  Svetlice705Medzilaborce700Prešovský
2042520951  Valentovce *705Medzilaborce700Prešovský
2043520993  Volica705Medzilaborce700Prešovský
2044521001  Výrava705Medzilaborce700Prešovský
2045521060  Zbojné705Medzilaborce700Prešovský
2046521078  Zbudská Belá705Medzilaborce700Prešovský
2047523402  Batizovce706Poprad700Prešovský
2048523437  Gánovce706Poprad700Prešovský
2049523445  Gerlachov706Poprad700Prešovský
2050523496  Hozelec706Poprad700Prešovský
2051523488  Hôrka706Poprad700Prešovský
2052523518  Hranovnica706Poprad700Prešovský
2053523542  Jánovce706Poprad700Prešovský
2054523593  Kravany706Poprad700Prešovský
2055523631  Liptovská Teplička706Poprad700Prešovský
2056523658  Lučivná706Poprad700Prešovský
2057523721  Mengusovce706Poprad700Prešovský
2058523747  Mlynica706Poprad700Prešovský
2059523763  Nová Lesná706Poprad700Prešovský
2060523381  Poprad706Poprad700Prešovský
2061523844  Spišská Teplica706Poprad700Prešovský
2062523852  Spišské Bystré706Poprad700Prešovský
2063523879  Spišský Štiavnik706Poprad700Prešovský
2064523925  Svit706Poprad700Prešovský
2065559890  Štôla706Poprad700Prešovský
2066523933  Štrba706Poprad700Prešovský
2067524107  Šuňava706Poprad700Prešovský
2068523950  Švábovce706Poprad700Prešovský
2069580368  Tatranská Javorina706Poprad700Prešovský
2070524018  Veľký Slavkov706Poprad700Prešovský
2071524026  Vernár706Poprad700Prešovský
2072524034  Vikartovce706Poprad700Prešovský
2073524093  Vydrník706Poprad700Prešovský
2074560103  Vysoké Tatry706Poprad700Prešovský
2075524131  Ždiar706Poprad700Prešovský
2076524158  Abranovce707Prešov700Prešovský
2077524174  Bajerov707Prešov700Prešovský
2078524191  Bertotovce707Prešov700Prešovský
2079524212  Brestov707Prešov700Prešovský
2080524221  Bretejovce707Prešov700Prešovský
2081524255  Brežany707Prešov700Prešovský
2082524263  Bzenov707Prešov700Prešovský
2083524271  Čelovce707Prešov700Prešovský
2084524301  Červenica707Prešov700Prešovský
2085524336  Demjata707Prešov700Prešovský
2086524352  Drienov707Prešov700Prešovský
2087524361  Drienovská Nová Ves707Prešov700Prešovský
2088524387  Dulova Ves707Prešov700Prešovský
2089524395  Fintice707Prešov700Prešovský
2090524409  Fričovce707Prešov700Prešovský
2091524417  Fulianka707Prešov700Prešovský
2092524425  Geraltov707Prešov700Prešovský
2093524433  Gregorovce707Prešov700Prešovský
2094518522  Haniska707Prešov700Prešovský
2095524450  Hendrichovce707Prešov700Prešovský
2096524468  Hermanovce707Prešov700Prešovský
2097524476  Hrabkov707Prešov700Prešovský
2098524506  Chmeľov707Prešov700Prešovský
2099524514  Chmeľovec707Prešov700Prešovský
2100524549  Chmiňany707Prešov700Prešovský
2101524522  Chminianska Nová Ves707Prešov700Prešovský
2102524531  Chminianske Jakubovany707Prešov700Prešovský
2103524581  Janov707Prešov700Prešovský
2104524590  Janovík707Prešov700Prešovský
2105524620  Kapušany707Prešov700Prešovský
2106524638  Kendice707Prešov700Prešovský
2107524646  Klenov *707Prešov700Prešovský
2108524654  Kojatice707Prešov700Prešovský
2109524662  Kokošovce707Prešov700Prešovský
2110524697  Krížovany707Prešov700Prešovský
2111524701  Kvačany *707Prešov700Prešovský
2112524727  Lada707Prešov700Prešovský
2113524735  Lažany *707Prešov700Prešovský
2114524743  Lemešany707Prešov700Prešovský
2115524751  Lesíček707Prešov700Prešovský
2116524760  Ličartovce707Prešov700Prešovský
2117559971  Lipníky707Prešov700Prešovský
2118524786  Lipovce707Prešov700Prešovský
2119518590  Ľubotice707Prešov700Prešovský
2120524794  Ľubovec707Prešov700Prešovský
2121524808  Lúčina707Prešov700Prešovský
2122524832  Malý Slivník707Prešov700Prešovský
2123524841  Malý Šariš707Prešov700Prešovský
2124556823  Medzany707Prešov700Prešovský
2125524867  Miklušovce707Prešov700Prešovský
2126524883  Mirkovce707Prešov700Prešovský
2127524905  Mošurov707Prešov700Prešovský
2128524913  Nemcovce707Prešov700Prešovský
2129524930  Okružná707Prešov700Prešovský
2130524964  Ondrašovce *707Prešov700Prešovský
2131524999  Ovčie707Prešov700Prešovský
2132525014  Petrovany707Prešov700Prešovský
2133525022  Podhorany *707Prešov700Prešovský
2134525031  Podhradík707Prešov700Prešovský
2135524140  Prešov707Prešov700Prešovský
2136525057  Proč707Prešov700Prešovský
2137525065  Pušovce707Prešov700Prešovský
2138525073  Radatice707Prešov700Prešovský
2139525111  Rokycany707Prešov700Prešovský
2140525138  Ruská Nová Ves707Prešov700Prešovský
2141525154  Sedlice707Prešov700Prešovský
2142525162  Seniakovce707Prešov700Prešovský
2143559989  Suchá Dolina707Prešov700Prešovský
2144525171  Svinia707Prešov700Prešovský
2145525189  Šarišská Poruba707Prešov700Prešovský
2146525197  Šarišská Trstená707Prešov700Prešovský
2147525201  Šarišské Bohdanovce707Prešov700Prešovský
2148525251  Šindliar707Prešov700Prešovský
2149525260  Široké707Prešov700Prešovský
2150525278  Štefanovce707Prešov700Prešovský
2151525286  Teriakovce707Prešov700Prešovský
2152525294  Terňa707Prešov700Prešovský
2153525324  Trnkov707Prešov700Prešovský
2154525332  Tuhrina707Prešov700Prešovský
2155525341  Tulčík707Prešov700Prešovský
2156525383  Varhaňovce707Prešov700Prešovský
2157525391  Veľký Slivník707Prešov700Prešovský
2158525405  Veľký Šariš707Prešov700Prešovský
2159525413  Víťaz707Prešov700Prešovský
2160525430  Vyšná Šebastová707Prešov700Prešovský
2161525448  Záborské707Prešov700Prešovský
2162525456  Záhradné707Prešov700Prešovský
2163525472  Zlatá Baňa707Prešov700Prešovský
2164525499  Žehňa707Prešov700Prešovský
2165525502  Žipov707Prešov700Prešovský
2166525511  Župčany707Prešov700Prešovský
2167524182  Bajerovce708Sabinov700Prešovský
2168524204  Bodovce708Sabinov700Prešovský
2169524239  Brezovica708Sabinov700Prešovský
2170524247  Brezovička708Sabinov700Prešovský
2171524280  Červená Voda708Sabinov700Prešovský
2172524298  Červenica pri Sabinove708Sabinov700Prešovský
2173524310  Ďačov708Sabinov700Prešovský
2174524328  Daletice708Sabinov700Prešovský
2175524344  Drienica708Sabinov700Prešovský
2176524379  Dubovica708Sabinov700Prešovský
2177524441  Hanigovce708Sabinov700Prešovský
2178524492  Hubošovce708Sabinov700Prešovský
2179524557  Jakovany708Sabinov700Prešovský
2180524565  Jakubova Voľa708Sabinov700Prešovský
2181524573  Jakubovany708Sabinov700Prešovský
2182524603  Jarovnice708Sabinov700Prešovský
2183524611  Kamenica708Sabinov700Prešovský
2184524671  Krásna Lúka708Sabinov700Prešovský
2185524689  Krivany708Sabinov700Prešovský
2186524778  Lipany708Sabinov700Prešovský
2187524816  Lúčka708Sabinov700Prešovský
2188524824  Ľutina708Sabinov700Prešovský
2189524875  Milpoš708Sabinov700Prešovský
2190524921  Nižný Slavkov708Sabinov700Prešovský
2191524948  Olejníkov708Sabinov700Prešovský
2192524956  Oľšov708Sabinov700Prešovský
2193524981  Ostrovany708Sabinov700Prešovský
2194525006  Pečovská Nová Ves708Sabinov700Prešovský
2195525049  Poloma708Sabinov700Prešovský
2196525081  Ratvaj708Sabinov700Prešovský
2197525090  Ražňany708Sabinov700Prešovský
2198525103  Renčišov708Sabinov700Prešovský
2199525120  Rožkovany708Sabinov700Prešovský
2200525146  Sabinov708Sabinov700Prešovský
2201525219  Šarišské Dravce708Sabinov700Prešovský
2202525235  Šarišské Michaľany708Sabinov700Prešovský
2203525243  Šarišské Sokolovce708Sabinov700Prešovský
2204525308  Tichý Potok708Sabinov700Prešovský
2205525316  Torysa708Sabinov700Prešovský
2206525359  Uzovce708Sabinov700Prešovský
2207525367  Uzovské Pekľany708Sabinov700Prešovský
2208525375  Uzovský Šalgov708Sabinov700Prešovský
2209525421  Vysoká708Sabinov700Prešovský
2210520039  Belá nad Cirochou709Snina700Prešovský
2211520080  Brezovec *709Snina700Prešovský
2212520136  Čukalovce709Snina700Prešovský
2213520161  Dlhé nad Cirochou709Snina700Prešovský
2214520179  Dúbrava *709Snina700Prešovský
2215520209  Hostovice709Snina700Prešovský
2216520217  Hrabová Roztoka *709Snina700Prešovský
2217520284  Jalová709Snina700Prešovský
2218520322  Kalná Roztoka709Snina700Prešovský
2219520365  Klenová709Snina700Prešovský
2220520381  Kolbasov709Snina700Prešovský
2221520390  Kolonica709Snina700Prešovský
2222520438  Ladomirov *709Snina700Prešovský
2223520489  Michajlov709Snina700Prešovský
2224520551  Nová Sedlica709Snina700Prešovský
2225520594  Osadné709Snina700Prešovský
2226520632  Parihuzovce *709Snina700Prešovský
2227520641  Pčoliné709Snina700Prešovský
2228520659  Pichne709Snina700Prešovský
2229520675  Príslop709Snina700Prešovský
2230520730  Runina *709Snina700Prešovský
2231520748  Ruská Volová *709Snina700Prešovský
2232520764  Ruský Potok709Snina700Prešovský
2233520802  Snina709Snina700Prešovský
2234520829  Stakčín709Snina700Prešovský
2235520811  Stakčínska Roztoka709Snina700Prešovský
2236520845  Strihovce *709Snina700Prešovský
2237520870  Šmigovec *709Snina700Prešovský
2238520888  Topoľa709Snina700Prešovský
2239520918  Ubľa709Snina700Prešovský
2240520934  Ulič709Snina700Prešovský
2241520942  Uličské Krivé709Snina700Prešovský
2242521051  Zboj709Snina700Prešovský
2243521108  Zemplínske Hámre709Snina700Prešovský
2244526673  Čirč710Stará Ľubovňa700Prešovský
2245526681  Ďurková *710Stará Ľubovňa700Prešovský
2246526690  Forbasy710Stará Ľubovňa700Prešovský
2247526703  Hajtovka710Stará Ľubovňa700Prešovský
2248526711  Haligovce710Stará Ľubovňa700Prešovský
2249526720  Hniezdne710Stará Ľubovňa700Prešovský
2250526738  Hraničné710Stará Ľubovňa700Prešovský
2251526746  Hromoš710Stará Ľubovňa700Prešovský
2252526754  Chmeľnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
2253526762  Jakubany710Stará Ľubovňa700Prešovský
2254526771  Jarabina710Stará Ľubovňa700Prešovský
2255526789  Kamienka710Stará Ľubovňa700Prešovský
2256526797  Kolačkov710Stará Ľubovňa700Prešovský
2257526801  Kremná *710Stará Ľubovňa700Prešovský
2258526819  Kyjov710Stará Ľubovňa700Prešovský
2259526827  Lacková710Stará Ľubovňa700Prešovský
2260526835  Legnava710Stará Ľubovňa700Prešovský
2261526843  Lesnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
2262526851  Litmanová710Stará Ľubovňa700Prešovský
2263526860  Lomnička710Stará Ľubovňa700Prešovský
2264526878  Ľubotín710Stará Ľubovňa700Prešovský
2265526886  Malý Lipník710Stará Ľubovňa700Prešovský
2266526894  Matysová710Stará Ľubovňa700Prešovský
2267526908  Mníšek nad Popradom710Stará Ľubovňa700Prešovský
2268526916  Nižné Ružbachy710Stará Ľubovňa700Prešovský
2269526924  Nová Ľubovňa710Stará Ľubovňa700Prešovský
2270526932  Obručné *710Stará Ľubovňa700Prešovský
2271526941  Orlov710Stará Ľubovňa700Prešovský
2272526959  Plaveč710Stará Ľubovňa700Prešovský
2273526967  Plavnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
2274526975  Podolínec710Stará Ľubovňa700Prešovský
2275526983  Pusté Pole710Stará Ľubovňa700Prešovský
2276526991  Ruská Voľa nad Popradom710Stará Ľubovňa700Prešovský
2277526665  Stará Ľubovňa710Stará Ľubovňa700Prešovský
2278527009  Starina710Stará Ľubovňa700Prešovský
2279527017  Stráňany710Stará Ľubovňa700Prešovský
2280527025  Sulín710Stará Ľubovňa700Prešovský
2281527033  Šambron710Stará Ľubovňa700Prešovský
2282527041  Šarišské Jastrabie710Stará Ľubovňa700Prešovský
2283527050  Údol710Stará Ľubovňa700Prešovský
2284527068  Veľká Lesná710Stará Ľubovňa700Prešovský
2285527076  Veľký Lipník710Stará Ľubovňa700Prešovský
2286527084  Vislanka710Stará Ľubovňa700Prešovský
2287527092  Vyšné Ružbachy710Stará Ľubovňa700Prešovský
2288527114  Baňa711Stropkov700Prešovský
2289527157  Breznica711Stropkov700Prešovský
2290527165  Breznička711Stropkov700Prešovský
2291527173  Brusnica711Stropkov700Prešovský
2292527181  Bukovce711Stropkov700Prešovský
2293527190  Bystrá *711Stropkov700Prešovský
2294527203  Bžany711Stropkov700Prešovský
2295527262  Duplín711Stropkov700Prešovský
2296527289  Gribov711Stropkov700Prešovský
2297527297  Havaj711Stropkov700Prešovský
2298527335  Chotča711Stropkov700Prešovský
2299527343  Jakušovce *711Stropkov700Prešovský
2300527386  Kolbovce711Stropkov700Prešovský
2301527408  Korunková711Stropkov700Prešovský
2302527416  Kožuchovce *711Stropkov700Prešovský
2303527467  Krišľovce711Stropkov700Prešovský
2304527793  Kručov711Stropkov700Prešovský
2305527475  Krušinec711Stropkov700Prešovský
2306527513  Lomné711Stropkov700Prešovský
2307527521  Makovce711Stropkov700Prešovský
2308527530  Malá Poľana *711Stropkov700Prešovský
2309527572  Miková711Stropkov700Prešovský
2310527581  Miňovce711Stropkov700Prešovský
2311527611  Mrázovce *711Stropkov700Prešovský
2312527637  Nižná Olšava711Stropkov700Prešovský
2313527700  Oľšavka711Stropkov700Prešovský
2314527726  Potoky711Stropkov700Prešovský
2315527718  Potôčky *711Stropkov700Prešovský
2316527815  Soľník *711Stropkov700Prešovský
2317527823  Staškovce711Stropkov700Prešovský
2318527840  Stropkov711Stropkov700Prešovský
2319527866  Šandal711Stropkov700Prešovský
2320527912  Tisinec711Stropkov700Prešovský
2321527921  Tokajík711Stropkov700Prešovský
2322527939  Turany nad Ondavou711Stropkov700Prešovský
2323527971  Varechovce711Stropkov700Prešovský
2324527980  Veľkrop711Stropkov700Prešovský
2325527998  Vislava711Stropkov700Prešovský
2326528005  Vladiča711Stropkov700Prešovský
2327528013  Vojtovce711Stropkov700Prešovský
2328528021  Vyškovce711Stropkov700Prešovský
2329528048  Vyšná Olšava711Stropkov700Prešovský
2330560073  Vyšný Hrabovec *711Stropkov700Prešovský
2331527122  Belejovce *712Svidník700Prešovský
2332527131  Beňadikovce712Svidník700Prešovský
2333527149  Bodružal *712Svidník700Prešovský
2334527211  Cernina712Svidník700Prešovský
2335527220  Cigla712Svidník700Prešovský
2336527238  Dlhoňa *712Svidník700Prešovský
2337527246  Dobroslava *712Svidník700Prešovský
2338527254  Dubová712Svidník700Prešovský
2339580601  Dukovce712Svidník700Prešovský
2340527271  Fijaš712Svidník700Prešovský
2341519197  Giraltovce712Svidník700Prešovský
2342527301  Havranec712Svidník700Prešovský
2343527319  Hrabovčík712Svidník700Prešovský
2344527327  Hunkovce *712Svidník700Prešovský
2345527351  Jurkova Voľa *712Svidník700Prešovský
2346519316  Kalnište712Svidník700Prešovský
2347527360  Kapišová712Svidník700Prešovský
2348527378  Kečkovce *712Svidník700Prešovský
2349519332  Kobylnice712Svidník700Prešovský
2350527394  Korejovce712Svidník700Prešovský
2351519391  Kračúnovce712Svidník700Prešovský
2352527424  Krajná Bystrá712Svidník700Prešovský
2353527432  Krajná Poľana712Svidník700Prešovský
2354527441  Krajná Porúbka *712Svidník700Prešovský
2355527459  Krajné Čierno *712Svidník700Prešovský
2356527483  Kružlová712Svidník700Prešovský
2357519448  Kuková712Svidník700Prešovský
2358527491  Kurimka712Svidník700Prešovský
2359527505  Ladomirová712Svidník700Prešovský
2360519537  Lúčka712Svidník700Prešovský
2361519561  Lužany pri Topli712Svidník700Prešovský
2362527548  Matovce *712Svidník700Prešovský
2363527556  Medvedie712Svidník700Prešovský
2364527564  Mestisko712Svidník700Prešovský
2365519596  Mičakovce *712Svidník700Prešovský
2366527599  Miroľa *712Svidník700Prešovský
2367527602  Mlynárovce712Svidník700Prešovský
2368527629  Nižná Jedľová712Svidník700Prešovský
2369527645  Nižná Pisaná712Svidník700Prešovský
2370527653  Nižný Komárnik712Svidník700Prešovský
2371527661  Nižný Mirošov712Svidník700Prešovský
2372527670  Nižný Orlík712Svidník700Prešovský
2373527688  Nová Polianka *712Svidník700Prešovský
2374527696  Okrúhle712Svidník700Prešovský
2375527734  Príkra712Svidník700Prešovský
2376527742  Pstriná712Svidník700Prešovský
2377527751  Radoma712Svidník700Prešovský
2378527769  Rakovčík712Svidník700Prešovský
2379527777  Rovné712Svidník700Prešovský
2380527785  Roztoky712Svidník700Prešovský
2381527807  Soboš712Svidník700Prešovský
2382527831  Stročín712Svidník700Prešovský
2383527858  Svidnička712Svidník700Prešovský
2384527106  Svidník712Svidník700Prešovský
2385527874  Šarbov *712Svidník700Prešovský
2386527882  Šarišský Štiavnik712Svidník700Prešovský
2387527891  Šemetkovce712Svidník700Prešovský
2388527904  Štefurov712Svidník700Prešovský
2389527947  Vagrinec712Svidník700Prešovský
2390527955  Valkovce712Svidník700Prešovský
2391527963  Vápeník712Svidník700Prešovský
2392528030  Vyšná Jedľová712Svidník700Prešovský
2393528056  Vyšná Pisaná712Svidník700Prešovský
2394528064  Vyšný Komárnik *712Svidník700Prešovský
2395528072  Vyšný Mirošov712Svidník700Prešovský
2396528081  Vyšný Orlík712Svidník700Prešovský
2397519987  Železník712Svidník700Prešovský
2398519995  Želmanovce712Svidník700Prešovský
2399544060  Babie713Vranov nad Topľou700Prešovský
2400544078  Banské713Vranov nad Topľou700Prešovský
2401544086  Benkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2402544094  Bystré713Vranov nad Topľou700Prešovský
2403544108  Cabov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2404544116  Čaklov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2405544124  Čičava713Vranov nad Topľou700Prešovský
2406544132  Čierne nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
2407544141  Ďapalovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2408544159  Davidov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2409544167  Detrík713Vranov nad Topľou700Prešovský
2410544175  Dlhé Klčovo713Vranov nad Topľou700Prešovský
2411544183  Ďurďoš713Vranov nad Topľou700Prešovský
2412544191  Giglovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
2413544205  Girovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2414544213  Hanušovce nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
2415581674  Hencovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2416544221  Hermanovce nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
2417544230  Hlinné713Vranov nad Topľou700Prešovský
2418528731  Holčíkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2419528749  Jasenovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2420528757  Jastrabie nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
2421528765  Juskova Voľa713Vranov nad Topľou700Prešovský
2422528773  Kamenná Poruba713Vranov nad Topľou700Prešovský
2423528781  Kladzany713Vranov nad Topľou700Prešovský
2424528790  Komárany713Vranov nad Topľou700Prešovský
2425528811  Kučín713Vranov nad Topľou700Prešovský
2426528820  Kvakovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
2427528838  Majerovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2428528846  Malá Domaša713Vranov nad Topľou700Prešovský
2429528854  Matiaška713Vranov nad Topľou700Prešovský
2430528862  Medzianky713Vranov nad Topľou700Prešovský
2431528871  Merník713Vranov nad Topľou700Prešovský
2432528889  Michalok713Vranov nad Topľou700Prešovský
2433528901  Nižný Hrabovec713Vranov nad Topľou700Prešovský
2434528919  Nižný Hrušov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2435528927  Nižný Kručov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2436528935  Nová Kelča713Vranov nad Topľou700Prešovský
2437528943  Ondavské Matiašovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2438528960  Pavlovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2439528978  Petkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2440528986  Petrovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2441528994  Piskorovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2442529001  Poša713Vranov nad Topľou700Prešovský
2443529028  Prosačov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2444529036  Radvanovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2445529044  Rafajovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2446529052  Remeniny713Vranov nad Topľou700Prešovský
2447529079  Rudlov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2448529109  Ruská Voľa713Vranov nad Topľou700Prešovský
2449529125  Sačurov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2450529133  Sečovská Polianka713Vranov nad Topľou700Prešovský
2451529141  Sedliská713Vranov nad Topľou700Prešovský
2452529150  Skrabské713Vranov nad Topľou700Prešovský
2453529168  Slovenská Kajňa713Vranov nad Topľou700Prešovský
2454529176  Soľ713Vranov nad Topľou700Prešovský
2455529184  Štefanovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
2456529192  Tovarné713Vranov nad Topľou700Prešovský
2457529206  Tovarnianska Polianka713Vranov nad Topľou700Prešovský
2458529214  Vavrinec713Vranov nad Topľou700Prešovský
2459529222  Vechec713Vranov nad Topľou700Prešovský
2460529231  Vlača713Vranov nad Topľou700Prešovský
2461544051  Vranov nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
2462529117  Vyšný Kazimír713Vranov nad Topľou700Prešovský
2463529257  Vyšný Žipov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2464529265  Zámutov713Vranov nad Topľou700Prešovský
2465529281  Zlatník713Vranov nad Topľou700Prešovský
2466529290  Žalobín713Vranov nad Topľou700Prešovský
2467526509  Gelnica801Gelnica800Košický
2468526541  Helcmanovce801Gelnica800Košický
2469526550  Henclová801Gelnica800Košický
2470543144  Hrišovce801Gelnica800Košický
2471543187  Jaklovce801Gelnica800Košický
2472543233  Kluknava801Gelnica800Košický
2473543241  Kojšov801Gelnica800Košický
2474543322  Margecany801Gelnica800Košický
2475543365  Mníšek nad Hnilcom801Gelnica800Košický
2476543373  Nálepkovo801Gelnica800Košický
2477543497  Prakovce801Gelnica800Košický
2478543501  Richnava801Gelnica800Košický
2479543551  Smolnícka Huta801Gelnica800Košický
2480543560  Smolník801Gelnica800Košický
2481543632  Stará Voda801Gelnica800Košický
2482543659  Švedlár801Gelnica800Košický
2483543683  Úhorná801Gelnica800Košický
2484543705  Veľký Folkmar801Gelnica800Košický
2485526631  Závadka801Gelnica800Košický
2486526649  Žakarovce801Gelnica800Košický
2487599891  Košice - Džungľa *802Košice I800Košický
2488598119  Košice - Kavečany802Košice I800Košický
2489598151  Košice - Sever802Košice I800Košický
2490599875  Košice - Sídlisko Ťahanovce802Košice I800Košický
2491598186  Košice - Staré Mesto802Košice I800Košický
2492598127  Košice - Ťahanovce802Košice I800Košický
2493598194  Košice - Lorinčík803Košice II800Košický
2494599972  Košice - Luník IX803Košice II800Košický
2495598216  Košice - Myslava803Košice II800Košický