počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bardejov  

kód obce: 519006 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1241
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 18.74 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Mokroluh  5,52 
 
 2) Rokytov  7,58 
 
 3) Kľušov  8,29 
 
 4) Lukavica  8,84 
 
 5) Tarnov  9,17 
 
 6) Komárov  9,80 
 
 7) Zlaté  9,90 
 
 8) Beloveža  10,33 
 
 9) Zborov  10,72 
 
 10) Andrejová  10,86 
 
 11) Hrabovec  11,27 
 
 12) Hervartov  12,04 
 
 13) Sveržov  12,12 
 
 14) Šiba  12,21 
 
 15) Kobyly  13,04 
 
 16) Rešov  13,33 
 
 17) Hertník  13,41 
 
 18) Kurov  13,42 
 
 19) Vyšná Voľa  13,67 
 
 20) Smilno  13,96 
 
 21) Gerlachov  14,26 
 
 22) Richvald  14,36 
 
 23) Chmeľová  14,52 
 
 24) Stebník  14,76 
 
 25) Kružlov  14,98 
 
 26) Brezovka  15,32 
 
 27) Poliakovce  15,53 
 
 28) Fričkovce  15,80 
 
 29) Hažlín  15,90 
 
 30) Gaboltov  16,25 
 
 31) Bartošovce  16,39 
 
 32) Becherov  16,70 
 
 33) Jedlinka  16,71 
 
 34) Nižný Tvarožec  16,81 
 
 35) Krivé  17,11 
 
 36) Šarišské Čierne  17,20 
 
 37) Janovce  17,26 
 
 38) Mikulášová  17,54 
 
 39) Regetovka  17,64 
 
 40) Tročany  17,66 
 
 41) Nižná Voľa  17,75 
 
 42) Dubinné  17,80 
 
 43) Nižná Polianka  18,21 
 
 44) Malcov  18,29 
 
 45) Osikov  18,35 
 
 46) Bogliarka  19,51 
 
 47) Hrabské  19,55 
 
 48) Snakov  19,71 
 
 49) Lukov  19,75 
 
 50) Raslavice  19,82 
 
 51) Vyšný Tvarožec  19,85 
 
 52) Šašová  19,91 
 
 53) Oľšavce  20,35 
 
 54) Varadka  20,56 
 
 55) Petrová  20,56 
 
 56) Stebnícka Huta  20,66 
 
 57) Hutka  20,79 
 
 58) Ondavka  20,92 
 
 59) Kurima  20,94 
 
 60) Vaniškovce  21,39 
 
 61) Cigeľka  21,49 
 
 62) Ortuťová  21,67 
 
 63) Vyšná Polianka  22,13 
 
 64) Lenartov  22,42 
 
 65) Kochanovce  23,19 
 
 66) Frička  23,63 
 
 67) Kučín  23,84 
 
 68) Kríže  24,07 
 
 69) Abrahámovce  24,52 
 
 70) Kožany  24,92 
 
 71) Lipová  25,12 
 
 72) Hankovce  25,28 
 
 73) Lopúchov  25,34 
 
 74) Porúbka  25,39 
 
 75) Livov  25,67 
 
 76) Nemcovce  25,69 
 
 77) Harhaj  26,07 
 
 78) Buclovany  26,99 
 
 79) Koprivnica  29,40 
 
 80) Stuľany  29,41 
 
 81) Livovská Huta  29,79 
 
 82) Marhaň  29,90 
 
 83) Vyšný Kručov  30,91 
 
 84) Lascov  33,17 
 
 85) Brezov  36,37 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava