počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bardejov  

kód obce: 519006 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1241
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 16.35 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Mokroluh  4,96 
 
 2) Lukavica  6,00 
 
 3) Kľušov  6,29 
 
 4) Rokytov  7,09 
 
 5) Komárov  7,81 
 
 6) Andrejová  8,07 
 
 7) Beloveža  8,42 
 
 8) Tarnov  8,61 
 
 9) Zlaté  9,14 
 
 10) Hervartov  9,20 
 
 11) Šiba  9,44 
 
 12) Hrabovec  9,46 
 
 13) Zborov  9,58 
 
 14) Rešov  9,86 
 
 15) Vyšná Voľa  10,21 
 
 16) Sveržov  10,96 
 
 17) Richvald  11,08 
 
 18) Kobyly  11,26 
 
 19) Hertník  11,46 
 
 20) Kurov  12,56 
 
 21) Hažlín  12,93 
 
 22) Smilno  13,06 
 
 23) Poliakovce  13,16 
 
 24) Stebník  13,26 
 
 25) Brezovka  13,31 
 
 26) Gerlachov  13,39 
 
 27) Kružlov  13,45 
 
 28) Nižná Voľa  13,56 
 
 29) Chmeľová  13,56 
 
 30) Fričkovce  13,82 
 
 31) Šarišské Čierne  14,05 
 
 32) Bartošovce  14,18 
 
 33) Krivé  14,31 
 
 34) Gaboltov  14,77 
 
 35) Janovce  15,14 
 
 36) Nižný Tvarožec  15,25 
 
 37) Dubinné  15,42 
 
 38) Tročany  15,63 
 
 39) Osikov  15,73 
 
 40) Oľšavce  15,87 
 
 41) Jedlinka  16,00 
 
 42) Becherov  16,06 
 
 43) Regetovka  16,76 
 
 44) Mikulášová  16,97 
 
 45) Bogliarka  17,05 
 
 46) Šašová  17,13 
 
 47) Nižná Polianka  17,55 
 
 48) Malcov  17,55 
 
 49) Kurima  17,74 
 
 50) Vyšný Tvarožec  17,87 
 
 51) Ortuťová  17,97 
 
 52) Petrová  18,06 
 
 53) Kochanovce  18,08 
 
 54) Stebnícka Huta  18,22 
 
 55) Snakov  18,49 
 
 56) Hrabské  18,50 
 
 57) Lukov  18,72 
 
 58) Raslavice  18,83 
 
 59) Ondavka  19,19 
 
 60) Varadka  19,33 
 
 61) Vaniškovce  19,74 
 
 62) Cigeľka  19,91 
 
 63) Hutka  19,97 
 
 64) Kučín  20,04 
 
 65) Hankovce  20,10 
 
 66) Vyšná Polianka  20,22 
 
 67) Porúbka  20,33 
 
 68) Frička  20,69 
 
 69) Lenartov  20,89 
 
 70) Harhaj  21,06 
 
 71) Nemcovce  21,30 
 
 72) Lipová  21,43 
 
 73) Kožany  21,58 
 
 74) Kríže  21,59 
 
 75) Abrahámovce  22,87 
 
 76) Lopúchov  23,36 
 
 77) Koprivnica  24,00 
 
 78) Livov  24,04 
 
 79) Marhaň  24,53 
 
 80) Buclovany  24,87 
 
 81) Stuľany  25,00 
 
 82) Vyšný Kručov  26,33 
 
 83) Lascov  26,82 
 
 84) Livovská Huta  28,36 
 
 85) Brezov  29,27 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava