počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 
kód obce: | typ obce: | prvá písomná zmienka o obci:
Lokalizácia: kraj » okres

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'data.statistics.sk'
» Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: kraj   [ kód kraja: ]
okres:    [ kód okresu: ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2:
NUTS3:
LAU1:
LAU2:

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:  
1980:   [rozdiel 1980-1970: 0] (nezmenil sa)
1991:   [rozdiel 1991-1980: 0] (nezmenil sa)
2001:   [rozdiel 2001-1991: 0] (nezmenil sa)
2011:   [rozdiel 2011-2001: 0] (nezmenil sa)
2013:   [rozdiel 2013-2011: 0] (nezmenil sa)
2017:   [rozdiel 2017-2013: 0] (nezmenil sa)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresuWarning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/do417700/www_root/obce/obec.php on line 1230
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava