počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vyšná Hutka  

kód obce: 522171 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 25.76 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Nižná Hutka  2,79 
 
 2) Nižná Myšľa  6,19 
 
 3) Vyšná Myšľa  6,40 
 
 4) Bohdanovce  6,81 
 
 5) Nižný Čaj  7,10 
 
 6) Blažice  8,49 
 
 7) Rákoš  9,53 
 
 8) Vyšný Čaj  10,74 
 
 9) Ždaňa  10,83 
 
 10) Ruskov  11,04 
 
 11) Košická Polianka  11,26 
 
 12) Olšovany  12,55 
 
 13) Sady nad Torysou  12,64 
 
 14) Skároš  12,96 
 
 15) Slanec  13,27 
 
 16) Čaňa  13,31 
 
 17) Ďurkov  14,29 
 
 18) Trstené pri Hornáde  15,39 
 
 19) Gyňov  16,00 
 
 20) Slanské Nové Mesto  16,41 
 
 21) Malá Ida  16,76 
 
 22) Valaliky  16,90 
 
 23) Geča  16,95 
 
 24) Nový Salaš  17,81 
 
 25) Slančík  17,90 
 
 26) Bidovce  17,97 
 
 27) Svinica  18,35 
 
 28) Kalša  19,31 
 
 29) Ďurďošík  19,39 
 
 30) Haniska  19,43 
 
 31) Baška  19,96 
 
 32) Slanská Huta  20,35 
 
 33) Košické Oľšany  20,88 
 
 34) Šemša  20,96 
 
 35) Kokšov - Bakša  20,96 
 
 36) Sokoľany  21,65 
 
 37) Hodkovce  21,76 
 
 38) Hrašovík  21,79 
 
 39) Košický Klečenov  21,86 
 
 40) Budimír  22,24 
 
 41) Trsťany  22,25 
 
 42) Belža  22,33 
 
 43) Bukovec  22,35 
 
 44) Čakanovce  22,99 
 
 45) Nižná Kamenica  23,09 
 
 46) Veľká Ida  23,12 
 
 47) Bačkovík  23,49 
 
 48) Nová Polhora  23,61 
 
 49) Rozhanovce  23,77 
 
 50) Vyšná Kamenica  23,85 
 
 51) Cestice  24,12 
 
 52) Seňa  24,21 
 
 53) Bočiar  24,28 
 
 54) Nováčany  24,33 
 
 55) Beniakovce  24,70 
 
 56) Čečejovce  24,70 
 
 57) Nižný Klátov  24,92 
 
 58) Vajkovce  24,93 
 
 59) Herľany  25,48 
 
 60) Kechnec  26,38 
 
 61) Ploské  26,48 
 
 62) Chrastné  26,69 
 
 63) Boliarov  26,81 
 
 64) Kostoľany nad Hornádom  27,03 
 
 65) Rankovce  27,31 
 
 66) Hýľov  27,41 
 
 67) Komárovce  27,45 
 
 68) Rudník  27,70 
 
 69) Kráľovce  27,81 
 
 70) Vyšný Klátov  27,85 
 
 71) Družstevná pri Hornáde  27,88 
 
 72) Milhosť  27,89 
 
 73) Mokrance  28,81 
 
 74) Obišovce  29,16 
 
 75) Jasov  30,41 
 
 76) Sokoľ  30,43 
 
 77) Mudrovce  30,45 
 
 78) Kecerovce  30,69 
 
 79) Paňovce  31,02 
 
 80) Kysak  31,28 
 
 81) Moldava nad Bodvou  31,55 
 
 82) Čižatice  31,90 
 
 83) Vtáčkovce  32,04 
 
 84) Drienovec  32,26 
 
 85) Buzica  32,71 
 
 86) Košická Belá  32,96 
 
 87) Trebejov  33,00 
 
 88) Kecerovský Lipovec  33,78 
 
 89) Perín - Chym  33,80 
 
 90) Poproč  33,84 
 
 91) Bunetice  34,37 
 
 92) Opiná  34,41 
 
 93) Nižný Lánec  35,08 
 
 94) Rešica  36,50 
 
 95) Debraď  37,40 
 
 96) Medzev  37,42 
 
 97) Turňa nad Bodvou  37,66 
 
 98) Veľká Lodina  38,24 
 
 99) Peder  38,32 
 
 100) Zlatá Idka  38,54 
 
 101) Vyšný Medzev  39,85 
 
 102) Janík  40,24 
 
 103) Žarnov  40,71 
 
 104) Háj  41,57 
 
 105) Malá Lodina  41,80 
 
 106) Hosťovce  42,23 
 
 107) Turnianska Nová Ves  42,79 
 
 108) Zádiel  42,93 
 
 109) Dvorníky - Včeláre  43,02 
 
 110) Opátka  43,54 
 
 111) Chorváty  43,65 
 
 112) Štós  45,06 
 
 113) Hačava  47,18 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava