počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vyšná Hutka  

kód obce: 522171 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 25.68 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Nižná Hutka  2,81 
 
 2) Nižná Myšľa  6,49 
 
 3) Košická Polianka  6,60 
 
 4) Vyšná Myšľa  6,63 
 
 5) Sady nad Torysou  7,82 
 
 6) Bohdanovce  8,15 
 
 7) Nižný Čaj  8,25 
 
 8) Blažice  9,65 
 
 9) Ždaňa  10,09 
 
 10) Rákoš  11,06 
 
 11) Vyšný Čaj  11,31 
 
 12) Čaňa  11,85 
 
 13) Ruskov  12,17 
 
 14) Skároš  12,18 
 
 15) Olšovany  12,99 
 
 16) Valaliky  13,76 
 
 17) Trstené pri Hornáde  13,80 
 
 18) Geča  14,38 
 
 19) Gyňov  14,50 
 
 20) Slanec  15,11 
 
 21) Ďurkov  15,24 
 
 22) Baška  16,65 
 
 23) Kokšov - Bakša  16,79 
 
 24) Košické Oľšany  17,24 
 
 25) Haniska  17,30 
 
 26) Malá Ida  17,35 
 
 27) Hrašovík  18,10 
 
 28) Slanské Nové Mesto  18,66 
 
 29) Bidovce  18,69 
 
 30) Nový Salaš  18,88 
 
 31) Bukovec  19,05 
 
 32) Nižný Klátov  19,08 
 
 33) Sokoľany  19,21 
 
 34) Slančík  19,27 
 
 35) Svinica  19,31 
 
 36) Rozhanovce  19,39 
 
 37) Budimír  19,63 
 
 38) Ďurďošík  20,52 
 
 39) Kostoľany nad Hornádom  20,79 
 
 40) Slanská Huta  20,82 
 
 41) Belža  20,86 
 
 42) Kalša  21,00 
 
 43) Bočiar  21,15 
 
 44) Vyšný Klátov  21,37 
 
 45) Hýľov  21,75 
 
 46) Vajkovce  21,89 
 
 47) Družstevná pri Hornáde  21,94 
 
 48) Beniakovce  22,02 
 
 49) Šemša  22,12 
 
 50) Seňa  22,55 
 
 51) Trsťany  22,69 
 
 52) Košický Klečenov  23,01 
 
 53) Čakanovce  23,10 
 
 54) Hodkovce  23,20 
 
 55) Sokoľ  23,34 
 
 56) Chrastné  23,49 
 
 57) Ploské  23,62 
 
 58) Nižná Kamenica  23,87 
 
 59) Nová Polhora  23,90 
 
 60) Bačkovík  23,96 
 
 61) Kechnec  24,04 
 
 62) Kráľovce  24,18 
 
 63) Veľká Ida  24,68 
 
 64) Milhosť  25,25 
 
 65) Vyšná Kamenica  25,51 
 
 66) Nováčany  25,91 
 
 67) Trebejov  26,07 
 
 68) Boliarov  26,70 
 
 69) Čižatice  27,02 
 
 70) Cestice  27,56 
 
 71) Herľany  27,68 
 
 72) Komárovce  28,86 
 
 73) Čečejovce  29,16 
 
 74) Vtáčkovce  29,17 
 
 75) Rankovce  29,30 
 
 76) Obišovce  29,52 
 
 77) Kysak  29,70 
 
 78) Kecerovce  29,86 
 
 79) Košická Belá  30,39 
 
 80) Rudník  30,93 
 
 81) Mudrovce  31,85 
 
 82) Zlatá Idka  32,14 
 
 83) Kecerovský Lipovec  32,67 
 
 84) Bunetice  32,90 
 
 85) Mokrance  32,97 
 
 86) Opiná  33,21 
 
 87) Perín - Chym  33,61 
 
 88) Jasov  34,13 
 
 89) Buzica  34,79 
 
 90) Paňovce  34,99 
 
 91) Moldava nad Bodvou  35,47 
 
 92) Veľká Lodina  35,75 
 
 93) Poproč  36,95 
 
 94) Nižný Lánec  37,14 
 
 95) Drienovec  37,80 
 
 96) Rešica  38,06 
 
 97) Malá Lodina  39,01 
 
 98) Peder  40,54 
 
 99) Opátka  40,54 
 
 100) Medzev  40,81 
 
 101) Debraď  41,91 
 
 102) Janík  42,15 
 
 103) Vyšný Medzev  42,70 
 
 104) Žarnov  42,71 
 
 105) Turňa nad Bodvou  43,50 
 
 106) Turnianska Nová Ves  46,86 
 
 107) Háj  47,05 
 
 108) Hosťovce  47,73 
 
 109) Zádiel  47,87 
 
 110) Chorváty  48,69 
 
 111) Štós  49,08 
 
 112) Dvorníky - Včeláre  50,49 
 
 113) Hačava  51,96 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava