počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 183 |  počet obcí s www stránkou: 2744 |  počet oficiálnych www stránok: 2641


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 744 / 2 927 
 93,7%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 641 / 2 744 
 96,2%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5443120, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.39% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 183 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 33269 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 409 851 / 5 443 120 
 99,4%
 B) len oficiálne stránky**  5 373 163 / 5 443 120 
 98,7%


*Údaj o počte obyvateľov je za rok 2017.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
601581348  Petrova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
602506478  Selec309Trenčín300Trenčiansky
603546682  Skalka nad Váhom309Trenčín300Trenčiansky
604506508  Soblahov309Trenčín300Trenčiansky
605506532  Svinná309Trenčín300Trenčiansky
606506541  Štvrtok309Trenčín300Trenčiansky
607506559  Trenčianska Teplá309Trenčín300Trenčiansky
608506567  Trenčianska Turná309Trenčín300Trenčiansky
609506591  Trenčianske Jastrabie309Trenčín300Trenčiansky
610506605  Trenčianske Mitice309Trenčín300Trenčiansky
611545741  Trenčianske Stankovce309Trenčín300Trenčiansky
612506613  Trenčianske Teplice309Trenčín300Trenčiansky
613505820  Trenčín309Trenčín300Trenčiansky
614506648  Veľká Hradná309Trenčín300Trenčiansky
615506656  Veľké Bierovce309Trenčín300Trenčiansky
616556475  Zamarovce309Trenčín300Trenčiansky
617501034  Bajč401Komárno400Nitriansky
618501395  Bátorove Kosihy401Komárno400Nitriansky
619501042  Bodza401Komárno400Nitriansky
620555819  Bodzianske Lúky401Komárno400Nitriansky
621501069  Brestovec401Komárno400Nitriansky
622501077  Búč401Komárno400Nitriansky
623501085  Čalovec401Komárno400Nitriansky
624501093  Číčov401Komárno400Nitriansky
625501107  Dedina Mládeže401Komárno400Nitriansky
626501123  Dulovce401Komárno400Nitriansky
627580911  Holiare401Komárno400Nitriansky
628501140  Hurbanovo401Komárno400Nitriansky
629501158  Chotín401Komárno400Nitriansky
630501166  Imeľ401Komárno400Nitriansky
631501174  Iža401Komárno400Nitriansky
632501182  Kameničná401Komárno400Nitriansky
633501191  Klížska Nemá401Komárno400Nitriansky
634501204  Kolárovo401Komárno400Nitriansky
635501026  Komárno401Komárno400Nitriansky
636501212  Kravany nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
637501221  Lipové401Komárno400Nitriansky
638501239  Marcelová401Komárno400Nitriansky
639501247  Martovce401Komárno400Nitriansky
640501255  Moča401Komárno400Nitriansky
641501263  Modrany401Komárno400Nitriansky
642501271  Mudroňovo *401Komárno400Nitriansky
643501280  Nesvady401Komárno400Nitriansky
644501301  Okoličná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
645501310  Patince401Komárno400Nitriansky
646501328  Pribeta401Komárno400Nitriansky
647501336  Radvaň nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
648501344  Sokolce401Komárno400Nitriansky
649501115  Svätý Peter401Komárno400Nitriansky
650501352  Šrobárová401Komárno400Nitriansky
651501361  Tôň401Komárno400Nitriansky
652501379  Trávnik401Komárno400Nitriansky
653501387  Veľké Kosihy401Komárno400Nitriansky
654555827  Virt401Komárno400Nitriansky
655501409  Vrbová nad Váhom401Komárno400Nitriansky
656501417  Zemianska Olča401Komárno400Nitriansky
657501425  Zlatná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
658502049  Bajka402Levice400Nitriansky
659502057  Bátovce402Levice400Nitriansky
660502065  Beša402Levice400Nitriansky
661502073  Bielovce402Levice400Nitriansky
662580937  Bohunice402Levice400Nitriansky
663502090  Bory402Levice400Nitriansky
664502103  Brhlovce402Levice400Nitriansky
665502111  Čajkov402Levice400Nitriansky
666502120  Čaka402Levice400Nitriansky
667555843  Čata402Levice400Nitriansky
668502154  Demandice402Levice400Nitriansky
669502162  Devičany402Levice400Nitriansky
670502171  Dolná Seč402Levice400Nitriansky
671502189  Dolné Semerovce402Levice400Nitriansky
672502197  Dolný Pial402Levice400Nitriansky
673502201  Domadice402Levice400Nitriansky
674502219  Drženice402Levice400Nitriansky
675502227  Farná402Levice400Nitriansky
676502243  Hokovce402Levice400Nitriansky
677502251  Hontianska Vrbica402Levice400Nitriansky
678545350  Hontianske Trsťany402Levice400Nitriansky
679502260  Horná Seč402Levice400Nitriansky
680502278  Horné Semerovce402Levice400Nitriansky
681502286  Horné Turovce402Levice400Nitriansky
682502294  Horný Pial402Levice400Nitriansky
683581895  Hrkovce402Levice400Nitriansky
684502324  Hronovce402Levice400Nitriansky
685502332  Hronské Kľačany402Levice400Nitriansky
686502341  Hronské Kosihy402Levice400Nitriansky
687502359  Iňa402Levice400Nitriansky
688502367  Ipeľské Úľany402Levice400Nitriansky
689502375  Ipeľský Sokolec402Levice400Nitriansky
690502383  Jabloňovce402Levice400Nitriansky
691556777  Jesenské402Levice400Nitriansky
692502391  Jur nad Hronom402Levice400Nitriansky
693502413  Kalná nad Hronom402Levice400Nitriansky
694502472  Keť402Levice400Nitriansky
695502421  Kozárovce402Levice400Nitriansky
696502430  Krškany402Levice400Nitriansky
697502448  Kubáňovo402Levice400Nitriansky
698502456  Kukučínov402Levice400Nitriansky
699502464  Kuraľany402Levice400Nitriansky
700502031  Levice402Levice400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   ... 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“