počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

SČÍTANIE 2021 - doplnené vybrané štatistiky

 vybrané štatistiky pridané pre každý okres
 vybrané štatistiky pridané pre každú obec
 Formulár na tvorbu tematických máp (metóda kartogramu, úroveň obcí)
 Mapy vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe

Táto časť stránky bola spracovaná na základe dát z https://www.scitanie.sk/. Na tejto stránke nájdete množstvo ďalších výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.


Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5449270, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20712 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 428 558 / 5 449 270 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 395 651 / 5 449 270 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je z posledn0ho cenzu obyvateľov z roku 2021.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
301506842  Brestovany207Trnava200Trnavský
302506851  Bučany207Trnava200Trnavský
303506869  Buková207Trnava200Trnavský
304506877  Cífer207Trnava200Trnavský
305506893  Dechtice207Trnava200Trnavský
306556599  Dlhá207Trnava200Trnavský
307506915  Dobrá Voda207Trnava200Trnavský
308506923  Dolná Krupá207Trnava200Trnavský
309506931  Dolné Dubové207Trnava200Trnavský
310556661  Dolné Lovčice207Trnava200Trnavský
311506940  Dolné Orešany207Trnava200Trnavský
312507041  Horná Krupá207Trnava200Trnavský
313507059  Horné Dubové207Trnava200Trnavský
314507067  Horné Orešany207Trnava200Trnavský
315581020  Hrnčiarovce nad Parnou207Trnava200Trnavský
316507156  Jaslovské Bohunice207Trnava200Trnavský
317507164  Kátlovce207Trnava200Trnavský
318507211  Košolná207Trnava200Trnavský
319556483  Križovany nad Dudváhom207Trnava200Trnavský
320556688  Lošonec207Trnava200Trnavský
321507296  Majcichov207Trnava200Trnavský
322507318  Malženice207Trnava200Trnavský
323507351  Naháč207Trnava200Trnavský
324556491  Opoj207Trnava200Trnavský
325556556  Pavlice207Trnava200Trnavský
326556653  Radošovce207Trnava200Trnavský
327507512  Ružindol207Trnava200Trnavský
328556564  Slovenská Nová Ves207Trnava200Trnavský
329507555  Smolenice207Trnava200Trnavský
330507571  Suchá nad Parnou207Trnava200Trnavský
331556670  Šelpice207Trnava200Trnavský
332507601  Špačince207Trnava200Trnavský
333507636  Šúrovce207Trnava200Trnavský
334506745  Trnava207Trnava200Trnavský
335507687  Trstín207Trnava200Trnavský
336556513  Vlčkovce207Trnava200Trnavský
337507741  Voderady207Trnava200Trnavský
338507768  Zavar207Trnava200Trnavský
339507776  Zeleneč207Trnava200Trnavský
340581488  Zvončín207Trnava200Trnavský
341542652  Bánovce nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
342556793  Borčany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
343542741  Brezolupy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
344542776  Cimenná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
345542806  Čierna Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
346542822  Dežerice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
347542849  Dolné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
348542857  Dubnička301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
349542873  Dvorec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
350542890  Haláčovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
351542920  Horné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
352556408  Chudá Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
353543080  Krásna Ves301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
354543136  Kšinná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
355556360  Libichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
356505056  Ľutov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
357505072  Malá Hradná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
358505102  Malé Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
359505153  Miezgovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
360505200  Nedašovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
361505277  Omastiná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
362556289  Otrhánky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
363505331  Pečeňany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
364505358  Podlužany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
365556742  Pochabany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
366505382  Pravotice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
367505412  Prusy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
368505447  Ruskovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
369505455  Rybany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
370505471  Slatina nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
371505480  Slatinka nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
372505544  Šípkov *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
373505552  Šišov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
374505579  Timoradza301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
375505595  Trebichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
376505625  Uhrovec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
377505633  Uhrovské Podhradie *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
378545651  Veľké Držkovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
379505684  Veľké Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
380505692  Veľké Chlievany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
381505765  Vysočany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
382505790  Zlatníky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
383505811  Žitná - Radiša301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
384582301  Bohunice302Ilava300Trenčiansky
385512885  Bolešov302Ilava300Trenčiansky
386557391  Borčice302Ilava300Trenčiansky
387512931  Červený Kameň302Ilava300Trenčiansky
388513016  Dubnica nad Váhom302Ilava300Trenčiansky
389513024  Dulov302Ilava300Trenčiansky
390513091  Horná Poruba302Ilava300Trenčiansky
391513156  Ilava302Ilava300Trenčiansky
392557404  Kameničany302Ilava300Trenčiansky
393513253  Košeca302Ilava300Trenčiansky
394513351  Košecké Podhradie302Ilava300Trenčiansky
395557617  Krivoklát302Ilava300Trenčiansky
396513296  Ladce302Ilava300Trenčiansky
397513385  Mikušovce302Ilava300Trenčiansky
398513440  Nová Dubnica302Ilava300Trenčiansky
399513598  Pruské302Ilava300Trenčiansky
400557412  Sedmerovec302Ilava300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava