počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 183 |  počet obcí s www stránkou: 2744 |  počet oficiálnych www stránok: 2641


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 744 / 2 927 
 93,7%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 641 / 2 744 
 96,2%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5443120, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.39% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 183 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 33269 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 409 851 / 5 443 120 
 99,4%
 B) len oficiálne stránky**  5 373 163 / 5 443 120 
 98,7%


*Údaj o počte obyvateľov je za rok 2017.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
501557480  Slopná306Považská Bystrica300Trenčiansky
502513687  Stupné306Považská Bystrica300Trenčiansky
503518913  Sverepec306Považská Bystrica300Trenčiansky
504513741  Udiča306Považská Bystrica300Trenčiansky
505513784  Vrchteplá306Považská Bystrica300Trenčiansky
506513822  Záskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
507513903  Bojnice307Prievidza300Trenčiansky
508513911  Bystričany307Prievidza300Trenčiansky
509513920  Cigeľ307Prievidza300Trenčiansky
510513938  Čavoj307Prievidza300Trenčiansky
511513946  Čereňany307Prievidza300Trenčiansky
512513954  Diviacka Nová Ves307Prievidza300Trenčiansky
513513962  Diviaky nad Nitricou307Prievidza300Trenčiansky
514513971  Dlžín *307Prievidza300Trenčiansky
515513989  Dolné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
516513997  Handlová307Prievidza300Trenčiansky
517514004  Horná Ves307Prievidza300Trenčiansky
518514012  Horné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
519514021  Chrenovec - Brusno307Prievidza300Trenčiansky
520514039  Chvojnica307Prievidza300Trenčiansky
521557714  Jalovec307Prievidza300Trenčiansky
522514063  Kamenec pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
523514071  Kanianka307Prievidza300Trenčiansky
524514080  Kľačno307Prievidza300Trenčiansky
525514098  Kocurany307Prievidza300Trenčiansky
526514101  Kostolná Ves307Prievidza300Trenčiansky
527514110  Koš307Prievidza300Trenčiansky
528514128  Lazany307Prievidza300Trenčiansky
529514136  Lehota pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
530514144  Liešťany307Prievidza300Trenčiansky
531557706  Lipník307Prievidza300Trenčiansky
532514179  Malá Čausa307Prievidza300Trenčiansky
533514187  Malinová307Prievidza300Trenčiansky
534514209  Nedožery - Brezany307Prievidza300Trenčiansky
535514217  Nevidzany307Prievidza300Trenčiansky
536514225  Nitrianske Pravno307Prievidza300Trenčiansky
537514233  Nitrianske Rudno307Prievidza300Trenčiansky
538514241  Nitrianske Sučany307Prievidza300Trenčiansky
539514250  Nitrica307Prievidza300Trenčiansky
540514268  Nováky307Prievidza300Trenčiansky
541514284  Opatovce nad Nitrou307Prievidza300Trenčiansky
542514292  Oslany307Prievidza300Trenčiansky
543514306  Podhradie307Prievidza300Trenčiansky
544514314  Poluvsie307Prievidza300Trenčiansky
545514322  Poruba307Prievidza300Trenčiansky
546514331  Pravenec307Prievidza300Trenčiansky
547513881  Prievidza307Prievidza300Trenčiansky
548514349  Radobica307Prievidza300Trenčiansky
549514357  Ráztočno307Prievidza300Trenčiansky
550514365  Rudnianska Lehota307Prievidza300Trenčiansky
551514373  Sebedražie307Prievidza300Trenčiansky
552514381  Seč307Prievidza300Trenčiansky
553514390  Šútovce307Prievidza300Trenčiansky
554514403  Temeš307Prievidza300Trenčiansky
555514411  Tužina307Prievidza300Trenčiansky
556514420  Valaská Belá307Prievidza300Trenčiansky
557514438  Veľká Čausa307Prievidza300Trenčiansky
558514454  Zemianske Kostoľany307Prievidza300Trenčiansky
559512851  Beluša308Púchov300Trenčiansky
560512940  Dohňany308Púchov300Trenčiansky
561512958  Dolná Breznica308Púchov300Trenčiansky
562557439  Dolné Kočkovce308Púchov300Trenčiansky
563557692  Horná Breznica308Púchov300Trenčiansky
564513121  Horovce308Púchov300Trenčiansky
565557501  Kvašov308Púchov300Trenčiansky
566513300  Lazy pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
567513318  Lednica308Púchov300Trenčiansky
568513326  Lednické Rovne308Púchov300Trenčiansky
569513334  Lúky308Púchov300Trenčiansky
570513342  Lysá pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
571513377  Mestečko308Púchov300Trenčiansky
572513407  Mojtín308Púchov300Trenčiansky
573557447  Nimnica308Púchov300Trenčiansky
574513610  Púchov308Púchov300Trenčiansky
575557471  Streženice308Púchov300Trenčiansky
576513776  Visolaje308Púchov300Trenčiansky
577557498  Vydrná308Púchov300Trenčiansky
578513814  Záriečie308Púchov300Trenčiansky
579500348  Zubák308Púchov300Trenčiansky
580505838  Adamovské Kochanovce309Trenčín300Trenčiansky
581505854  Bobot309Trenčín300Trenčiansky
582505935  Dolná Poruba309Trenčín300Trenčiansky
583505943  Dolná Súča309Trenčín300Trenčiansky
584505960  Drietoma309Trenčín300Trenčiansky
585505978  Dubodiel309Trenčín300Trenčiansky
586506010  Horná Súča309Trenčín300Trenčiansky
587506028  Horňany309Trenčín300Trenčiansky
588506036  Horné Srnie309Trenčín300Trenčiansky
589506044  Hrabovka309Trenčín300Trenčiansky
590506087  Chocholná - Velčice309Trenčín300Trenčiansky
591506095  Ivanovce309Trenčín300Trenčiansky
592506133  Kostolná - Záriečie309Trenčín300Trenčiansky
593506168  Krivosúd - Bodovka309Trenčín300Trenčiansky
594545686  Melčice - Lieskové309Trenčín300Trenčiansky
595506231  Mníchova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
596506273  Motešice309Trenčín300Trenčiansky
597506281  Nemšová309Trenčín300Trenčiansky
598506290  Neporadza309Trenčín300Trenčiansky
599506354  Omšenie309Trenčín300Trenčiansky
600506371  Opatovce309Trenčín300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   ... 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“