počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

SČÍTANIE 2021 - doplnené vybrané štatistiky

 vybrané štatistiky pridané pre každý okres
 vybrané štatistiky pridané pre každú obec
 Formulár na tvorbu tematických máp (metóda kartogramu, úroveň obcí)
 Mapy vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe

Táto časť stránky bola spracovaná na základe dát z https://www.scitanie.sk/. Na tejto stránke nájdete množstvo ďalších výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.


Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5449270, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20712 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 428 558 / 5 449 270 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 395 651 / 5 449 270 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je z posledn0ho cenzu obyvateľov z roku 2021.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
201556602  Horné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
202556530  Horné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
203507130  Jalšové203Hlohovec200Trnavský
204507172  Kľačany203Hlohovec200Trnavský
205507202  Koplotovce203Hlohovec200Trnavský
206507253  Leopoldov203Hlohovec200Trnavský
207507288  Madunice203Hlohovec200Trnavský
208507326  Merašice203Hlohovec200Trnavský
209507415  Pastuchov203Hlohovec200Trnavský
210518620  Ratkovce203Hlohovec200Trnavský
211507521  Sasinkovo203Hlohovec200Trnavský
212507539  Siladice203Hlohovec200Trnavský
213556611  Tekolďany *203Hlohovec200Trnavský
214556645  Tepličky203Hlohovec200Trnavský
215507661  Trakovice203Hlohovec200Trnavský
216507792  Žlkovce203Hlohovec200Trnavský
217581399  Banka204Piešťany200Trnavský
218558354  Bašovce204Piešťany200Trnavský
219506834  Borovce204Piešťany200Trnavský
220506982  Dolný Lopašov204Piešťany200Trnavský
221506991  Drahovce204Piešťany200Trnavský
222507008  Dubovany204Piešťany200Trnavský
223558338  Ducové204Piešťany200Trnavský
224556581  Hubina204Piešťany200Trnavský
225507121  Chtelnica204Piešťany200Trnavský
226507199  Kočín - Lančár204Piešťany200Trnavský
227507229  Krakovany204Piešťany200Trnavský
228507342  Moravany nad Váhom204Piešťany200Trnavský
229507369  Nižná204Piešťany200Trnavský
230507385  Ostrov204Piešťany200Trnavský
231507431  Pečeňady204Piešťany200Trnavský
232507440  Piešťany204Piešťany200Trnavský
233507466  Prašník204Piešťany200Trnavský
234507482  Rakovice204Piešťany200Trnavský
235507491  Ratnovce204Piešťany200Trnavský
236507563  Sokolovce204Piešťany200Trnavský
237558397  Šípkové204Piešťany200Trnavský
238556548  Šterusy204Piešťany200Trnavský
239507679  Trebatice204Piešťany200Trnavský
240507709  Veľké Kostoľany204Piešťany200Trnavský
241556572  Veľké Orvište204Piešťany200Trnavský
242507725  Veselé204Piešťany200Trnavský
243507750  Vrbové204Piešťany200Trnavský
244504211  Bílkove Humence205Senica200Trnavský
245504238  Borský Mikuláš205Senica200Trnavský
246504220  Borský Svätý Jur205Senica200Trnavský
247504297  Cerová205Senica200Trnavský
248504319  Čáry205Senica200Trnavský
249504327  Častkov205Senica200Trnavský
250504335  Dojč205Senica200Trnavský
251504360  Hlboké205Senica200Trnavský
252504386  Hradište pod Vrátnom205Senica200Trnavský
253504416  Jablonica205Senica200Trnavský
254504475  Koválov205Senica200Trnavský
255504491  Kuklov205Senica200Trnavský
256504513  Kúty205Senica200Trnavský
257504521  Lakšárska Nová Ves205Senica200Trnavský
258504572  Moravský Svätý Ján205Senica200Trnavský
259504602  Osuské205Senica200Trnavský
260504645  Plavecký Peter205Senica200Trnavský
261504653  Podbranč205Senica200Trnavský
262504700  Prietrž205Senica200Trnavský
263504726  Prievaly205Senica200Trnavský
264556122  Rohov205Senica200Trnavský
265504777  Rovensko205Senica200Trnavský
266556131  Rybky205Senica200Trnavský
267556114  Sekule205Senica200Trnavský
268504203  Senica205Senica200Trnavský
269504823  Smolinské205Senica200Trnavský
270504831  Smrdáky205Senica200Trnavský
271504840  Sobotište205Senica200Trnavský
272504882  Šajdíkove Humence205Senica200Trnavský
273504891  Šaštín - Stráže205Senica200Trnavský
274504904  Štefanov205Senica200Trnavský
275504271  Brodské206Skalica200Trnavský
276504343  Dubovce206Skalica200Trnavský
277504351  Gbely206Skalica200Trnavský
278504378  Holíč206Skalica200Trnavský
279504394  Chropov206Skalica200Trnavský
280504432  Kátov206Skalica200Trnavský
281504459  Kopčany206Skalica200Trnavský
282504483  Koválovec206Skalica200Trnavský
283504530  Letničie206Skalica200Trnavský
284504548  Lopašov206Skalica200Trnavský
285504564  Mokrý Háj206Skalica200Trnavský
286504599  Oreské206Skalica200Trnavský
287504611  Petrova Ves206Skalica200Trnavský
288504670  Popudinské Močidľany206Skalica200Trnavský
289504718  Prietržka206Skalica200Trnavský
290504734  Radimov206Skalica200Trnavský
291504742  Radošovce206Skalica200Trnavský
292504815  Skalica206Skalica200Trnavský
293504912  Trnovec206Skalica200Trnavský
294504939  Unín206Skalica200Trnavský
295504963  Vrádište206Skalica200Trnavský
296580473  Biely Kostol207Trnava200Trnavský
297506788  Bíňovce207Trnava200Trnavský
298506796  Bohdanovce nad Trnavou207Trnava200Trnavský
299506818  Boleráz207Trnava200Trnavský
300506826  Borová207Trnava200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava