počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čabradský Vrbovok   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518247 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1135
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Krupina   [ kód okresu: 605 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 271 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 280 | rozdiel (2011-2001): -9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48614 2
5 - 971017 -3
10 - 1411920 2
15 - 1911819 3
20 - 2412719 5
25 - 299918 0
30 - 34171128 6
35 - 39131023 3
40 - 4411415 7
45 - 497916 -2
50 - 549817 1
55 - 5951015 -5
60 - 6411718 4
65 - 69336 0
70 - 744711 -3
75 - 79235 -1
80 - 84055 -5
85 - 89224 0
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu143128271 15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava